Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse i mødet mellem teknologi, organisation og mennesker

Teknologisk Institut
Startdatoer
Odense
24-08-2021  
69.999 DKK
17-01-2022  
69.999 DKK
Taastrup
24-08-2021  
69.999 DKK
17-01-2022  
69.999 DKK
Århus
24-08-2021  
69.999 DKK
17-01-2022  
69.999 DKK

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Et solidt lederprogram, der både giver dig overblik over de digitale megatrends og indsigt i kravene til fremtidens lederskab, så du bedst muligt kan understøtte og motivere til implementering af nye teknologier.

Kunstig intelligens, 3D print og Machine Learning er blandt de mange teknologiske megatrends, der i disse år strømmer ind over vores arbejdspladser og – uanset branche - påvirker vores markeder, ydelser og processer. Din organisation er sikkert som de fleste andre på udkig efter opskriften på, hvordan vi bedst muligt håndterer denne udvikling, og hvordan vi som ledere navigerer i disse forandringer.
Uddannelsen Ledelse 4.0 er målrettet dig, der er frontløber i denne proces. Forløbet tilbyder dig et kvalificeret overblik over fremtidens teknologiske muligheder og en indsigt i de deraf følgende ledelsesdilemmaer. Vi ruster dig til at være med til at træffe kvalificerede beslutninger i din organisation – og føre dem ud i livet!

Jeg har lært hvordan teknologi påvirker min branche og min organisation. Uddannelsen har givet mig vigtige redskaber til at sætte nye dagsordener i min organisation.
- Martin Kufall Beck, PFA Pension.

Deltagerprofil

Du har gerne nogle års ledererfaring, alternativt er du projektleder eller fagspecialist og arbejder med implementering af nye teknologier eller andre større forandringsprocesser. Du ønsker at forstå de muligheder og grundlæggende forandringer, som udviklingen medfører – og hvad det kræver af dig som leder og forandringsagent. Du vil gerne gå forrest og være med til at navigere din egen organisation igennem denne spændende udvikling. Du har afsat tid i kalenderen, ikke blot til at deltage i modulerne, men også til undervejs at sætte dig ind i faglitteraturen, involvere din organisation og nærmeste leder, udarbejde opgaver, udfylde test og deltage i sparrings/coachingsessioner.

Udbytte - for dig og din virksomhed

Du:

 • Opkvalificerer dig i tæt dialog med innovations- og fageksperter på de digitale megatrends, som organisationer og deres ledere skal tage stilling til
 • Får under besøg på fagcentre "hands-on" erfaringer med udvalgte teknologier
 • Lærer at identificere, anvende og se muligheder i den nye teknologi – og forstå kompleksiteten og variationen inden for feltet
 • Introduceres til de nyeste tendenser inden for ledelsesteori og arbejder med, hvordan du faciliterer innovations- og forandringsprocesser
 • Bliver klogere på dig selv som forandringsleder og på, hvordan du bedst muligt understøtter og hjælper dine medarbejdere og kolleger med at navigere i mødet med teknologien
 • Får netværk til andre frontløbere, der lige som dig er optaget af, hvad de nye teknologiske landvindinger skaber af muligheder for forretningen, og hvad det kræver af dine medarbejdere, kolleger og af dig selv som leder

Din virksomhed får en leder, der:

 • Med frisk ekspertviden om de nyeste strømninger inden for ledelse og teknologi har reflekteret over mulighederne for integration af ny teknologi i den eksisterende forretning
 • Kan være central drivkraft bag innovative processer
 • Kan gøre klar til og forankre væsentlige forandringer
 • Kan levere en analyse af organisationens innovationsmodenhed
 • Kan bidrage væsentligt med sit overblik, når virksomheden skal tage stilling til udviklingsmuligheder, der involverer ny teknologi

Video

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen består af 5 moduler samt et valgfrit modul ”X” – i alt 16 dage. To moduler afholdes som internat i Odense og Århus. Undervisningen veksler mellem inspirerende ekspertoplæg, præsentation af teori, debat, erfaringsudveksling, gruppeøvelser og besøg på flere fagcentre, hvor Teknologisk Institut laver banebrydende forskning og løsninger til dansk erhvervsliv.
 • På modulerne introduceres du både for ledelsesværktøjer og udvalgte ”Top 10” digitale megatrends. Du får undervejs lejlighed til at reflektere over, hvordan de teknologiske muligheder vil påvirke din organisation, og hvad du skal gøre for at omsætte dette til meningsfulde forandringer for dine kolleger og medarbejdere.
 • Alle materialer, tests, profilanalyser, bøger (8-10 stk.), samt overnatning og fuld forplejning er inkluderet i prisen.

Indhold

Modul 1 Kickoff - Dit personlige lederskab
 • Velkommen til uddannelsen og til fremtiden 4.0! Vi vægter højt, at du, din chef og din organisation får det optimale ud af jeres investering i denne uddannelse. Indledende bestræber vi os på at skabe så optimale rammer som muligt for din læring og udvikling, herunder involvere din nærmeste leder.
 • Uddannelsens første modul starter derfor med en kickoff-workshop for dig og din nærmeste chef, som du inviterer med. Formiddagen giver jer overblik over uddannelsens indhold og de krav, som forløbet stiller til din fysiske og mentale tilstedeværelse ved samtlige moduler, samt forberedelse, opgaveskrivning og certificering.
 • Desuden byder vi på et ekspertoplæg med forfatter/digital iværksætter Jacob Bøtter om digitalisering i en forretningskontekst.
 • Du bliver udfordret på dine læringsmål for uddannelsen og på, hvad du vil bringe med hjem i din organisation. Afsluttende får du og din leder lejlighed til at drøfte, hvordan han/hun bedst muligt kan understøtte din udvikling gennem uddannelsen, fx i form af feedback og faglig, forretningsmæssig og strategisk sparring.
 • Efter frokost siger vi farvel til cheferne og fortsætter med en udvidet præsentation af deltagerne og af underviseren Karen Marie Fiirgaard, der er gennemgående underviser på hele uddannelsen. Resten af modul 1 fokuserer vi på den forudsætning, som er afgørende for at du kan få mærkbar succes med 4.0 teknologierne: nemlig at du vedligeholder, træner og udvikler din evne til at ’kunne det med mennesker’.
 • Vi arbejder med den sidste nye viden om menneskets hjerne, udvikling af emotionel intelligens hos dig selv og dine medarbejdere og om succesparametre for mennesker i organisationer. Vi indkredser de væsensforskellige krav, den 4. industrielle revolution stiller til os mennesker, og i særdeleshed til vores ledelseskompetencer.
Modul 2: Digital transformation og robotteknologi
 • På dette modul sætter vi fokus på udvalgte digitale megatrends og arbejder med, hvad den teknologiske og digitale udvikling betyder, og hvad den skaber af grundlæggende forandringer for virksomhederne. Du får indsigt i Industri 4.0-tendenser, samt i mulighederne for at optimere arbejds- og produktionsprocesser med velfærds- og robotteknologi. Vi diskuterer dilemmaerne og mulighederne ved at arbejde med digital transformation.
 • På dag 1 tager vi hul på emnet digital transformation og digitale forretningsmodeller. Vi arbejder med hvordan og hvornår man bør overveje at udvikle digitale forretningsmodeller – og med hvilket formål.
 • På dag 2 besøger vi Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. Centeret er førende i Europa – og dagens temaer er fakta, myter, trends, teknologibegejstring og teknologiskræk. Du får mulighed for selv at programmere en robot. Du får viden og værktøjer til at afklare, hvor man kan automatisere din virksomheds processer. Du lærer, hvordan du laver en god business case og formidler budskaberne til de forskellige interessenter i din organisation.
 • Endelig arbejder vi med, hvilke digitale trends vi kan se, og hvad der skal til for at de kan blive implementeret. Et afgørende aspekt er naturligvis adfærden i organisationen: hvad skal medarbejdere og ledere gøre anderledes for at underbygge den digitale transformation?
Modul 3: Organisationskultur og samarbejde
 • Et er at kende til de mest relevante teknologiske trends og muligheder, som 4.0-udviklingen byder på. Noget andet er at udvælge og prioritere de teknologier, der er relevante for dig, din afdeling og din organisation.
 • Vi starter med at tage et røntgenbillede. Billedet afdækker en række forretningsmæssige aspekter: den omverden, som din organisation er en del af - de krav, som fremtidens kunder eller brugere stiller – de krav, som I derfor strategisk skal kunne honorere - og de tiltag (herunder selvfølgelig 4.0 teknologier), der kan blive relevante. Alt det er den strategiske del. Vi analyserer og skaber klarhed. Men det er kun den halve proces.
 • Masser af udmærkede strategier og analyser er faldet til jorden på, at man har forsømt at medtænke kultur, adfærd og mindset og altså grundlæggende glemt mennesket. Vi stiller de meget relevante spørgsmål: Hvad er det for en kultur, som du skal skabe i din afdeling for at honorere fremtidens krav? Hvad kræver det, at du som leder gør anderledes? Hvordan skal dine medarbejdere ændre adfærd? Og hvordan sikrer du, at det rette mindset er til stede i flokken?
 • Efter røntgenbilledet går vi til det afgørende arbejde med kulturen. At forandre en virksomheds- eller afdelingskultur er ikke let, men det kan faktisk gøres, hvis man griber det rigtigt an. Vi arbejder med 4D Profilen som omdrejningspunkt og analyserer - med udgangspunkt i din organisation - mennesketyper, teamkompetencer, ledelsesstile og ikke mindst kulturel transformation.
 • Midt i alle røntgenbillederne, fremtidsscenarierne og de kulturelle transformationer kommer Christian Vinter og giver et fagligt indlæg om Machine Learning. Christian er ekspert inden for området og har desuden også en Ph.d. i numerisk astrofysik. Han viser os, hvordan Machine Learning som 4.0 teknologi bruges i aktuel forretningskontekst, og hvad der er dens muligheder og begrænsninger.
Modul 4: Digital transformation i en forretningskontekst og 3D-print
 • Modulet byder på et møde med ”den uvirkelige virkelighed”. Henning Henningsen fra Produktudvikling på Teknologisk Institut demonstrerer nogle af Europas mest avancerede Additive Manufacturing/3D-print-maskiner in action. Henning fortæller om den teoretiske baggrund for denne teknologi og hvilke forretningsmodeller, der kan drage nytte af at inddrage denne 4.0-teknologi.
 • På modulet får vi desuden besøg af Tine Andersen, der er seniorkonsulent i Analyse og erhvervsfremme på Teknologisk Institut. Hendes oplæg vil indkredse de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked kommer til at efterspørge. Med oplægget i baghovedet får deltagerne et forspring og grundlag for at tænke disse vigtige aspekter ind i morgendagens strategiske prioriteringer og rekrutteringsprocesser.
 • Vi arbejder desuden videre med den digitale transformation i relation til egne cases, som vi påbegyndte på modul 2.
 • Modulet afholdes som internat i Aarhus, og du inviteres i den forbindelse på to overnatninger. Der er desuden fælles middag for holddeltagerne om aftenen efter første dag. Her kan vi tale sammen under lidt mere uformelle rammer - som vi dog har tilsat noget god mad og et par glas vin.
Modul 5: Design thinking, innovation og forandringsledelse
 • “Vi skal være innovative” siger chefen. Men er det en opgave for en udvalgt afdeling, er det noget organisationen holder en årlig workshop om på Comwell, eller hvad skal der til? På modul 5 får du værktøjer, modeller, metoder og inspiration til for alvor at skabe en innovativ organisation. Ikke bare om torsdagen, til et møde eller på et seminar - men som en integreret tænkning i alle dele af forretningens processer.
 • Vi starter modulet med at rent bogstaveligt at kaste os ud i begrebet Design Thinking. Ole Kjeldahl, der er Ph.d. i Innovative Disruption, tager os med i Fab Lab, hvor vi selv skal lave prototyper. Vi introduceres løbende til principperne og tankerne bag Design Thinking. Vi tester og reflekterer over de metoder, principper og ledelsesmæssige elementer, der skal til for at skabe en agil organisation.
 • Mettelene Jellinggaard afrunder den formelle del af uddannelsen. Hun er rådgiver og ekspert i adfærdsledelse, nudging og forankring af læring og vil fokusere på individuel og organisatorisk handlekraft. Hvordan når du sammen med din organisation i mål, omsætter tanker og strategier til handling og kommer ind i fremtiden 4.0?
 • På den måde binder vi sløjfen tilbage til der, hvor vi startede uddannelsen: Det handler om mennesker. Organisationer. Ny teknologi. Og om, hvordan vi får de tre ting til at spille sammen, så du, din afdeling og din organisation kommer allerbedst ind i den helt ny verden 4.0.
Modul X: Fordybelse - valgfrie kursusdage
 • Når du har afsluttet den formelle del af uddannelsen og fået din certificering, har du mulighed for at specialisere dig inden for emner, som du har arbejdet med på uddannelsen og ønsker at fordybe dig i.
 • Du kan vælge op til 4 dages kursus inden for ledelsesfaglige emner som strategi, økonomi, innovation, forandringsledelse, motivation eller agile metoder.
 • Du kan også fordybe dig i 4.0 teknologier, som Machine Learning, 3D-print, Iot, IT-infrastruktur, IT-risikovurdering og DevOps.
 • Endelig kan du også vælge at supplere din uddannelse på kurser om personlig udvikling, kommunikation eller IT.
 • Du kan kun vælge kurser med afholdelsesgaranti.

Uddybende information

Opgaver og cases med afsæt i dine egne ledelsesdilemmaer
 • På uddannelsen arbejder du med personlige refleksioner mellem modulerne, og modtager desuden individuel sparring på netop din digitale case.
 • Du får vejledning og sparring, så dine analyser er fokuserede og giver mest værdi for din organisation.
Individuelle coachingsessioner
 • På forløbets individuelle session sætter du sammen med Karen Marie fokus på de udfordringer, der er særligt brug for at gå i dybden med i din situation. Sessionen tager udgangspunkt i persontesten EQ-i-2.0 om emotionel intelligens, som du også får en tilbagemelding på.
Eksamen og certificering
 • Du afslutter forløbet med en eksamen og får en certificering fra Teknologisk Institut. For at kunne opnå certificering skal du have et fremmøde på de 5 obligatoriske moduler på minimum 85 procent, svarende til max. to dages fravær.
 • Desuden skal du udarbejde et eksamensoplæg svarende til 2 sider og bestå mundtlig eksamen med ekstern censor. I vurderingen af eksamensoplægget og til den mundtlige eksamen, vurderer vi den indsigt, som du har opnået undervejs i uddannelsen.
Din nye viden skal implementeres i din organisation
 • Du får på uddannelsen ny viden og indsigter, som bedst forankres, hvis du arbejder videre med dem i din hverdag. Derfor udarbejder du med cases fra din egen hverdag.
 • Din egen leder er en anden væsentlig nøgle til dit læringsudbytte på uddannelsen, og han/hun inviteres derfor med til kickoff på modul 1, hvor I får lejlighed til at drøfte, hvordan din leder bedst muligt kan understøtte din udvikling gennem uddannelsen.
Fremmøde og tilkøb af undervisning
 • Dette forløb er intenst og kræver dit nærvær og din indsats, for at du får det fulde udbytte: tilstedeværelse, deltagelse i gruppediskussioner, forberedelse og involvering af egen arbejdsplads. Sæt derfor allerede nu kursusdagene ind i kalenderen, og aftal med din leder, at du ikke er tilgængelig på uddannelsesdagene.
 • Skulle du - mod forventning - gå glip af mere end 2 dages kursus, skal du for at opnå certificering tilkøbe undervisning - 2 timers individuel undervisning svarer til en hel kursusdag. Tilkøb af undervisning aftales med underviser og kursuskoordinator.
Litteraturliste - alle bøger er inkluderet i prisen
 • Nøglen til ledelse af forandring: strategier for bevidst forandringslederskab af Dean Anderson og Linda Ackerman Anderson
 • Paradokser i værdiskabelse: ledelse med competing values framework af Kim Cameron
 • Practicing Positive Leadership: Tools and Techniques That Create Extraordinary Results af Kim Cameron
 • Robotterne kommer: om en fremtid uden arbejde af Martin Ford
 • Digitaliseringens paradokser: 12 virksomheders erfaringer med hastig forandring af Jan Horsager og Søren Schultz Hansen
 • The Design Thinking Playbook af Michael Lewrick
 • Jytte fra marketing er desværre gået for i dag af Morten Münster
 • Leadership of the future af Tina Moe
 • Ud af en neondrøm af Tanja Hall

Fageksperter

På uddannelsen møder du en række rutinerede undervisere og får oplæg fra et større udvalg af eksperter. Underviserne har både solid teoretisk ballast og praktisk erfaring, er dygtige formidlere og gode til at sikre, at indholdet på de enkelte moduler giver dig det nødvendige overblik og kan oversættes til din organisations kontekst.

Forløbet har givet mig forståelse for kompleksiteten og variationen af ny teknologi. Jeg har fået god ballast til at vurdere og rådgive organisationen i forhold til den strategiske håndtering af den digitale udvikling.
- Sandra Viig Seitzberg, Egedal Kommune.

Primær underviser

Karen Marie er erhvervspsykolog og har arbejdet med ledelse og positiv psykologi på nogle af Danmarks største arbejdspladser og deltaget i større projekter i ind-og udland, igennem de seneste 26 år. Hun er tilknyttet Master Uddannelsen i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet, som beskikket censor, og har bidraget til forelæsningsrækker om Positiv Psykologi i ledelse på Folkeuniversiteter i hele landet. Karen Marie har især fokus på ledelse, organisationsudvikling, trivsel, mangfoldighed og stresshåndtering. De seneste år har ledere fra både offentlige og private arbejdspladser flittigt brugt Karen Marie som coach og supervisor.

Øvrige undervisere og oplægsholdere

 • Søren Peter, faglig leder i Robotteknologi, Teknologisk Institut - om teknologibegejstring og teknologiskræk
 • Cathrine, seniorkonsulent, Teknologisk Institut - om digital transformation
 • Christian, Ph. D. i numerisk astrofysik og konsulent - om Machine Learning
 • Tine, seniorkonsulent, Teknologisk Institut - om kompetencer på fremtidens arbejdsmarked
 • Henning, seniorkonsulent, Teknologisk Institut - om 3D-print og nye forretningsmodeller
 • Ole, ph.d. i disruptive innovatiion og design - om innovation, agile organisationer og Design Thinking
 • Mettelene, rådgiver og konsulent - om adfærdsledelse, nudging og forankring af læring

Se vores øvrige lederuddannelser

Video

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer.

>> Bestil mere information

Pris

69999 DKK

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.