Masteruddannelser

Master i IT-ledelse

Længde
Kan gennemføres over 2 til 6 år
Pris
159.600 DKK ekskl. moms
Næste startdato
1 september, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
Kan gennemføres over 2 til 6 år
Pris
159.600 DKK ekskl. moms
Næste startdato
1 september, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

1 september, 2024

 • Holdundervisning
 • Danmark
 • Dansk
 • Ansøgningsfrist: Søg om optagelse på Master i it-ledelse frem til 20. maj 2024

Kursusbeskrivelse

IT-ledelse

Master i IT-ledelse

Master i it-ledelse er en specialiseret lederuddannelse med fokus it og digitalisering. Bliv rustet til at lede, drive forandring og træffe strategiske beslutninger i den digitale organisation.

Med Master i it-ledelse får du:

 • en digital lederprofil og et styrket grundlag for at lede komplekse, strategiske processer, der involverer it, digitalisering og digital forandring
 • en tilpasset deltidsuddannelse og individuelt udviklingsforløb, hvor du udbygger din faglige identitet med henblik på at stå i spidsen for digital transformation
 • den nyeste forskningsbaserede viden og internationale ekspertise inden for feltet
 • individuel ledelsessparring med en erhvervspsykolog med fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine personlige ledelseskompetencer
 • en unik mulighed for at udveksle erfaringer, dele viden, skabe netværk og få indsigt i andres perspektiver på it- og digitaliseringsledels
 • en masteruddannelse i overensstemmelse med internationale standarder, akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Når du har afsluttet masteruddannelsen, får du titlen Master i it (Master of IT), der er på samme akademiske niveau som en MBA

Artikel: Sådan brugte Pernille uddannelsen til at løfte Fibias’ forandringsproces

ITU

”Det kræver mere end teknologi at lave succesfuld digital transformation”

Direktør for Forretningsudvikling og Digitalisering i Fibia, Pernille Pagh, står over for en kæmpe opgave med virksomhedens digitale transformation.

Hun brugte Fibia som case igennem sin masteruddannelse i it-ledelse på IT-Universitetet og fik indsigter, der har haft stor betydning for virksomhedens udvikling.

Obligatoriske fag

 • Digital Innovation (7,5 ECTS point)
  Kurset beskæftiger sig med digitale teknologier, og hvordan de kan understøtte digital innovation. Kurset giver forståelse for digitale teknologier, deres opbygning samt digital infrastruktur. Kurset udbydes på efterårssemestret.
 • Evidensbaseret ledelse (7,5 ECTS point)
  Kurset beskæftiger sig med analytisk metode og praksis relateret til it-ledelse. Du bliver intro­duceret til dataindsamling og -analyse samt evidensbaseret beslutningstagning. Kurset udbydes på efterårssemesteret.
 • Ledelse af digital transformation (7,5 ECTS point)
  Kurset sætter fokus på digital transformation i organisationer, herunder hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. Kurset udbydes på forårssemesteret.
 • Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse (7,5 ECTS point
  Kurset formidler de nødvendige rammer og processer for at udvikle og eksekvere en digitaliserings/it-strategi, der er tilpasset organisationens forretningensstrategi og behov. Kurset udbydes på forårssemesteret.

Hvem søger ind på Master i it-ledelse?

ITU

Master i it-ledelse er ideel for fagpersoner, konsulenter, projektledere, ledere og chefer, som planlægger eller er trådt ind i roller, der kræver en digital-først tankegang.

Uddannelsen henvender sig til dig, som driver eller ønsker at drive digital transformation i enten offentlige eller private organisationer.

Studerende på uddannelsen beskæftiger sig typisk med:

 • it-ledelse og digitalisering på mange niveauer og i forskellige grader i organisationen
 • at opbygge en stærk digital kultur i hele deres organisation for at imødekomme kunde- eller borgerforventninger og forblive konkurrencedygtige
 • at udforske vækstmuligheder og gevinster gennem digitalisering af processer og produkter
 • at forstå de radikale forandringer og potentialer i organisationer, som særligt kunstig intelligens fører med sig

Læs mere om adgangskrav, dokumentation og mulighed for dispensation nedenfor.

Deltagerbetaling og økonomisk støtte

Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. På alle kurser er der fuld forplejning. Derudover skal du påregne en udgift til undervisningsmaterialer. Alle listede priser er fritaget moms. Du eller din organisation kan derfor ikke fratrække moms. 

Samlet pris  (60 ECTS)       159.600 kr. 
Pris for 1. semester            (15 ECTS) 50.000 kr. 
Pris for 2. semester             (15 ECTS)                        50.000 kr. 
Pris for 3. semester (15 ECTS)  24.600 kr. 
Pris for afsluttende masterprojekt     (15 ECTS) 35.000 kr. 


Du skal betale en rate forud for hvert semester. Bliver du forsinket i dit studieforløb, skal du stadig betale raterne som angivet. Dette er uagtet, om du er studieaktiv på semesteret eller ej. Det vil sige, holder du pause i studiet, f.eks. pga. travlhed på dit arbejde, skal raterne stadig betales fortløbende og som vist. 

Økonomisk støtte
Du kan læse mere om mulighederne for funding og økonomisk støtte i afsnittet nedenfor.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen for et kursus på masteruddannelsen dækker undervisning samt tre eksamensforsøg – en ordinær eksamen og to eventuelle reeksaminer. Betalingen for det afsluttende masterprojekt dækker vejledningstimer samt tre eksamensforsøg. Prisen på uddannelsen er inkl. stort set alt, bortset fra litteratur.

Fakturering forud for hvert semester
Deltagerbetalingen falder i rater og faktureres forud for hvert semester (dvs. to gange årligt) og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen, modtage vejledningstimer og gå til eksamen. Forud for hvert semester fremsender IT-Universitetet en faktura med frist for rettidig betaling til den, der betaler for dine kurser. Betaler din arbejdsgiver, sender vi fakturaerne til din arbejdsgivers e-boks via CVR-nummer eller, ved offentlige institutioner, til deres EAN-nummer. Hvis du selv betaler, fremsender vi fakturaerne til din e-boks via dit CPR-nummer.

Forbehold
IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser eller uddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt (i højre kolonne) har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fondene for specifik vejledning og søger viden i din egen organisation i god tid, inden ansøgningsperioderne åbner.

Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler derfor også, at du og din leder forbereder jer i fællesskab, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Bruttolønsordning
En anden finansieringsmulighed kan være f.eks. bruttolønsordning. En af fordelene ved en bruttolønsordning er, at din skat er med til at finansiere udgiften, så det ikke bliver så dyrt, som hvis du selv skal betale for hele uddannelsen. Undersøg mulighederne i din organisation i god tid.

For offentligt ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

 • Statens kompetencefond
 • Regionernes kompetencefond
 • Kommunernes kompetencefond

For privat ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

 • Dansk Erhvervs Uddannelsesfond
 • Industriens Kompetenceudviklingsfond
 • Novo Nordisk Fonden
 • Lundbeckfonden
 • Carlsbergfondet
 • Finanskompetencepuljen
 • Evt. din egen arbejdsgivers talentudviklingspulje

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Master i IT-ledelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret