Masteruddannelser

Master i IT-ledelse

Længde
Kan gennemføres over 2 til 6 år
Pris
209.600 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
Kan gennemføres over 2 til 6 år
Pris
209.600 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

IT-ledelse

Master i IT-ledelse

Master i it-ledelse er en specialiseret lederuddannelse med fokus på it og digitalisering, som gør dig i stand til både at forstå og lede komplekse, strategiske processer, der involverer it, digitalisering og digital forandring.

Master i it-ledelse er et individuelt udviklingsforløb, hvor du videreudvikler din faglige identitet til at stå i spidsen for digital transformation. Uddannelsen supplerer derved din lederprofil med en akademisk profil, der giver forståelse for og de nødvendige kompetencer til at drive digital forandring, lede it og tage strategiske beslutninger i komplekse organi- satoriske systemer.

På Master i it-ledelse bliver du præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden inden for feltet. Med udgangspunkt i akademisk metode bliver din praksis udfordret. Samtidig giver uddannelsen dig et beslutningsgrundlag i en tid, hvor det er svært at forudsige konsekvenserne af den teknologiske udvikling.

Master i it-ledelse kombinerer teori og praksis på højeste niveau. Uddannelsen giver både adgang til internationale eksperter på området, som sikrer, at det teoretiske er på international forkant. Samtidig giver cases og studietur adgang til at se, hvad der i praksis sker hos dem, der er på forkant med at udnytte de digitale muligheder. Master i it-ledelse er en deltidsuddannelse, der giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent leder inden for it og digitalisering.

Dit udbytte

Ledelse, der involverer it og teknologi, er blevet mere reglen end undtagelsen, blandt andet fordi udbredelsen og gennemslagskraften af nye teknologier og teknologistøttet forretning sker hurtigt og leder til digital transformation af stort set alle brancher. Ledelse af it og digitalisering kan kun løftes af et tværfagligt ledelsesteam. På alle ledelsesniveauer kræver det en forståelse af teknologiens muligheder og forretningsmæssige konsekvenser.

Master i it-ledelse giver dig en digital forandringsprofil, men en sådan profil forudsætter, at du har den nødvendige forståelse for IT’s muligheder – og begrænsninger. Med en solid forståelse for nye teknologier står du stærkere i udforskningen af teknologiens muligheder. Uddannelsen inspirerer dig til at tænke konstruktivt og undersøge samt tage kritisk stilling til muligheder med it og digitalisering. Ikke mindst kan vi give dig realistiske forventninger til, hvad man kan med teknologier som fx kunstig intelligens, machine learning, blockchain, IoT, softwarerobotter og data generelt. Master i it-ledelse er unik ved, at den giver dig en ny ledelsesprofil, der gør dig i stand til at indgå i organisationens ledelsesmæssige arbejde og udvikling med teknologiske løsninger i en forretningsmæssig sammenhæng.

 • Forståelse af nye teknologiers strategiske anvendelse i forretningen.
 • Navigation i komplekse digitale økosystemer bestående af mange interessenter.
 • Forståelse for gennemførelse af komplekse it-projekter.
 • Evnen til at udarbejde it-relaterede beslutningsgrundlag og træffe beslutninger under forskellige rammevilkår, som samlet set er med til at styrke organisationen.
 • Ledelse af digital transformation, som skaber værdi med it.

Studiets opbyning

Master i it-ledelse er sammensat så den udvikler din evne til at forstå og lede komplekse processer i udvikling med it og digitalisering. Uddannelsen udvikler dig både fagligt og personligt og giver dig ligeledes mulighed for at udvide dit netværk.

 • Den faglige udvikling understøttes af undervisningen  og giver dig akademisk ballast og viden om teknologier til at undersøge, udforske ogtage kritisk stilling til muligheder med it ogdigitalisering i organisationens arbejde og udvikling med teknologiske løsninger i en forretningsmæssig sammenhæng.
 • Den personlige udvikling understøttes af det faglige, men også af et forløb med en tilknyttet erhvervspsykolog, som har fokus på din digitale forandringsprofil. Erhvervspsykologen arbejder med, hvordan nye måder at arbejde og lede på udfordrer dig, og hvad det betyder for, hvor du er stærk eller bør styrkes arbejdsmæssigt.
 • Den netværksmæssige sammensætning giver dig mulighed for at etablere et fagligt stærkt netværk, men giver samtidig mulighed for at udvikle dine evner som leder, idet du i kraft af de øvrige deltagere får indsigt i den tværfaglige ledelsesopgave, det er at arbejde med it og digitalisering.

Uddannelsens første kursus,Digital innovation, giver dig indsigt i teknologi og teknologiudvikling, mens det andet kursus, Evidensbaseret ledelse, er mere metodeorienteret og giver dig metoder til at drive udvikling med teknologi. Det tredje kursus,Ledelse af digital transformation, giver dig indsigt og metoder til at iværksætte og gennemføre forandringer i organisationen i den udvidede gruppe af interessenter, mens det fjerde og sidste af de obligatoriske kurser,Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse, giver dig den nødvendige viden til at skabe strategisk alignment mellem it og forretning og lægge den overordnede plan.

Efter de obligatoriske kurser giver de valgfrie kurser og det afsluttende masterprojektet dig mulighed for at fordybe dig inden for de områder, som er relevant for din faglige profil og udvikling.

 • De obligatoriske kurser giver dig derved både kernekompetencer inden for områder som digital innovation, digitale forretningsmodeller, digitalstrategi, digital transformation og forandringsledelse, men du får også en forståelse for nye teknologier og deres muligheder og begrænsninger.
 • De valgfrie kurser giver dig mulighed for at specialisere dig i de emner, som er relevant for dig. Vær opmærksom på, at de valgfrie kurser kan variere fra semester til semester afhængig af de studerendes og tidens behov.
 • Endelig giver masterprojektet dig mulighed for at fordybe dig i præcis de emner, der har størst interesse og relevans for dig.

Studietur

Studieturen på Master i it-ledelse går til teknologi- og iværksætterområder som fx Silicon Valley, Shanghai, Seoul, Tel Aviv, München, New Delhi og New York og søger at give de indskrevne masterstuderende et globalt perspektiv på digital transformation.

Den givne destination vil give direkte adgang til et tech-miljø, hvor venturedreven tech-udvikling, investeringer, innovation, start-ups, entreprenører og talentmasse alt sammen gør sig gældende.

De studerende vil på turen få mulighed at hente inspiration og informere praksis i (egne) danske virksomheder og organisationer. Turen vil inkludere besøg hos en række udvalgte virksomheder, der har formået at udnytte nye teknologiers muligheder og potentialer og skabe digital transformation med værdi for marked, organisation og samarbejdspartnere. På den baggrund vil de studerende blive klogere på, hvordan muligheder og udfordringer ved digital transformation kan identificeres – og hvilke geografiske og kulturelle faktorer, der spiller ind.

Studieturen finder sted på første semester af uddannelsen. 

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudie), får du titlen Master i it (Master of IT). Masteruddannelsen lever op til internationale standarder og er akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold. Hvor en MBA typisk vil have fokus på ledelse generelt, har Master i it-ledelse specifikt fokus på ledelse af digital transformation, digitalisering, digital innovation og it.

Målgruppe

Master i it-ledelse henvender sig primært til ledere af it og digitalisering, som arbejder med og tager strategiske og komplekse beslutninger inden for it. Der vil ofte være mange typer ledere, der beskæftiger sig med it-ledelse og digitalisering på mange niveauer og i forskellige grader i organisationer. Men karakteristisk for dig er, at du:

 • arbejder med it i processer og produkter
 • sidder med beslutninger og/eller beslutningsgrundlag, der har stor indflydelse på organisationen
 • har ledelsesansvar for medarbejdere og/eller komplekse forretningsprocesser
 • har minimum fem års relevant erhvervserfaring
 • er villig til at investere timer i din uddannelse.

Adgangskrav

 • Minimum en mellemlang videregående uddannelse som fx: bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller tilsvarende
 • Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum fem års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge).Læs mere her. 
 • Engelsk på minimum B-niveau
 • Dansk på A-niveau

Eksamen og diplom

Dit masterforløb afsluttes med et masterprojekt inden for et selvvalgt emne, der knytter sig til ledelse af it. Du bestemmer selv, om du vil strække masterprojektet over et eller to semestre. Det kan afhænge af udbuddet af de valgfrie kurser, du ønsker at læse. Starter du på masterprojektet allerede på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden.

Uanset hvad du beslutter dig for, vil du i det forudgående semester blive klædt på fagligt og i forhold til rammer og regler for masterprojektet. Her er fokus på de praktiske rammer, problemformulering, metoder samt krav og forventninger til masterprojektet og ikke mindst sparring omkring valg af vejleder. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester.

Pris

Samlet pris (60 ECTS)   209.600 kr.

Pris for 1. semester (15 ECTS)
100.000 kr. 


Pris for 2. semester (15 ECTS)                       
50.000 kr. 


Pris for 3. semester (15 ECTS) 

24.600 kr. 


Pris for afsluttende masterprojekt (15 ECTS)
35.000 kr. 

Du skal betale en rate forud for hvert semester. Bliver du forsinket i dit studieforløb, skal du stadig betale raterne som angivet. Dette er uagtet, om du er studieaktiv på semesteret eller ej.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Master i IT-ledelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret