Viser 1-20 af 20
 

Fleksibel efteruddannelse, der styrker din fremtidige karriere!

Interesserer du dig for erhvervsøkonomi, og kunne du tænke dig en karriere inden for f.eks. finansiering, ledelse, international handel eller markedsføring? Så er en HD-uddannelse måske noget for dig. Uddannelsens kombination af teori, akademisk undervisning og praktisk erfaring fra erhvervslivet giver dig et solidt og stærkt fundament, der styrker din karriere.  

En HD uddannelse er en sikker investering i din fremtid! 

Hvad er en HD uddannelse?

HD er en erhvervsøkonomisk efteruddannelse inden for ledelse, erhvervsøkonomi og marketing. Uddannelsen svarer til en bachelor, men den er opbygget som en deltidsuddannelse, hvilket betyder, at du kan arbejde på fuldtid ved siden af dit studie.

Det er en meget anerkendt uddannelse, idet du kombinerer teoretisk undervisning med praktisk erfaring fra erhvervslivet, og dermed får et solidt og stærkt fundament til din fremtidige karriere.

Med en HD-uddannelse har du mulighed for at specialisere dig inden for et erhvervsøkonomisk fagområde, så du bliver i stand til at analysere og vurdere problemstillinger i dit daglige arbejdsliv fra et teoretisk og akademisk perspektiv. 

HD uddannelsen giver dig en lang række kompetencer til videre karriere

Uddannelsens opbygning

HD uddannelsen består af to dele: 

  • HD 1. del
  • HD 2. del.

HD 1. del er en 2-årig erhvervsøkonomisk grunduddannelse med fokus på teori og metode inden for en række erhvervsøkonomiske- og samfundsfaglige discipliner.

Tilrettelæggere af undervisningen på 1. del er i tæt kontakt med erhvervslivet og den offentlige sektor, så undervisningen, så vidt det er muligt, afspejler og reflekterer de emner og discipliner, som efterspørges i erhvervslivet i dag. 

HD 2. del varer ligeledes 2 år. Her vælger du et speciale, eksempelvis inden for afsætning, marketing, finansiering eller projektledelse. Du vælger desuden selv dine valgfag, der afspejler dit valg af speciale. 

På HD 2. del er det en forudsætning, at du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Undervisningen på 2. del vil i højere grad være præget af de studerendes forskellige erfaringer og problemstillinger i arbejdslivet, hvilket giver dig mulighed at lære af dine medstuderende såvel som af underviseren. Du vil samtidig lære meget af at arbejde med dine egne problemstillinger ud fra et teoretisk og akademisk perspektiv. 

Generelt vil undervisningen på HD-uddannelser typisk foregå hverdagsaftner og weekender, så du er i stand til at passe et fuldtidsarbejde ved siden af. Nogle uddannelsesinstitutioner tilbyder, at du kan læse fag som fjernundervisning eller fordelt på en længere periode, så har mere fleksibilitet i forhold til privat- og arbejdsliv. 

Hvorfor tage en HD uddannelse?

En HD uddannelse er for dig, der ønsker at styrke dine faglige kompetencer eller udvikle dine færdigheder rettet mod et jobskifte. 

Du ønsker måske at opnå et højere kompetenceniveau og større indsigt inden for ledelse, økonomi eller organisation. Igennem forløbet får du et stærkt teoretisk ståsted for din karriere og en god mulighed for at udbygge dine kompetencer i en ny retning eller inden for et allerede velkendt område.

Overvejer du en HD-uddannelse? Bliv klogere på, om det er noget for dig i vores guide.

Adgangskrav for en HD-uddannelse

Der er forskellige uddannelser, som er adgangsgivende til HD-uddannelsen. Afhængig af din uddannelsesbaggrund vil du enten få adgang til HD 1. del eller HD 2. del. 

Følgende uddannelser giver adgang til HD 1. del:

1. Gymnasial uddannelse
2. Relevant uddannelse på minimum gymnasialt niveau

Har du ikke en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, kan du søge om særlig dispensation hos det pågældende uddannelsessted.



Følgende uddannelser eller erhvervserfaring giver adgang til HD 2. del:

1. HD 1. del
2. Relevant erhvervsakademiuddannelse (KVU)
3. Relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
4. Relevant uddannelse på minimum samme niveau som ovenstående uddannelser

På HD 2. del kan du også søge om særlig dispensation hos uddannelsesstedet. Her er det ligeså den pågældende uddannelsesinstitution, der afgør, om du opfylder kravene for optagelse.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring for at bliver optaget. Dette er et fastlagt krav, og du kan ikke søge om kompensation herom. 

Jobmuligheder med en HD-uddannelse

Med en HD-uddannelse kan du blandt andet arbejde som: 

  • Projektleder
  • Salgs- og marketingchef
  • Bankrådgiver
  • HR medarbejder
  • Revisor

Hvad koster en HD uddannelse?

Prisen for en HD uddannelse varierer alt efter hvor du ønsker at tage den. Du skal dog generelt regne med at HD 1 vil koste dig mellem 35.000 - 45.000 kr. HD 2 koster som regel mellem 60.000 - 70.000 kr. 

Tag f.eks. din HD i København, Århus, Aalborg, Herning, Odense, Slagelse, Esbjerg, Sønderborg, Kolding eller som fjernundervisning.

Klik her for finde andre diplomuddannelser inden for finans, handel og økonomi. 

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Jesper Steen Hansen, HR Business...

"Jeg fik teorien til at forstå mekanismerne i HR-maskinen, og ikke mindst en mere sikker hånd, når jeg selv sad i førersædet og traf beslutninger."

Læs mere
Maj Jakobsen – Projektleder, ALE...

”Jeg er uddannet ingeniør, men jeg ønskede at udvide mine kompetencer. Min HD-uddannelse i International Business gav mig en større forståelse for forretning og ledelse. I dag arbejder jeg som fagleder og projektleder i ingeniørvirksomheden ALECTIA.”

Kundecase
Peter Bøgh Dahl, CFO Sticks'n'Sushi

"På HD kom vi med mange forskellige baggrunde og en mangfoldighed af forskellige kompetencer. Derfor lærte vi utrolig meget af hinanden."

Læs mere
Amalie Karnøe, salgschef for bog...

HD-uddannelsen er efter min bedste overbevisning et rigtigt godt supplement til alle med en ikke økonomisk højere uddannelse, hvis man vil lidt mere.

Læs mere