Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Vil du hjælpe os med at forbedre din oplevelse? (2 spørgsmål - 5 sekunder) Klik her for at besvare spørgsmålene

HD1 - Online

CBS – HD
2 år
Diplomuddannelser
Online
45.000 DKK Momsfri

HD1 - Online

Tag din HD1-uddannelse online

HD1 online forløb er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men ikke har mulighed for at være fysisk tilstede til undervisning på CBS.


Online undervisning giver dig... 

  • fleksibilitet (undervisning uafhængigt af tid og rum)
  • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
  • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
  • faglighed og effektive pædagogiske metoder

Sådan foregår undervisningen

På online hold får du en varierende og ambitiøs online undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder, hvor pensum bliver drøftet, og øvelser bliver gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål verbalt eller via chat. Har du ikke muligheden for at deltage i online mødet den pågældende dag, kan du se det filmede møde på et andet tidspunkt.

Studieaktiviteterne foregår via internettet på CBScanvas, som er CBS’ online læringsplatform. Ud over adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser, vil der være en høj frekvens af ’online’ møder via Adobe Connect og ugentlige aktiviteter. Til hvert fag er der tilknyttet en fast underviser, og du vil løbende modtage systematisk ’feedback’ på dine opgavebesvarelser, samt have mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og dine medstuderende

HD1 online - samlet forløb eller enkeltfag

Du kan gennemføre HD1 online på de normerede to år, hvis du følger et samlet forløb. Er du derimod interesseret i at tage HD1 over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du også mulighed for at tilmelde dig HD1 online som enkeltfagsstuderende.

Eksamen i udlandet

Der er både skriftlige og mundtlige eksamener på HD1, og disse afholdes så vidt muligt altid på CBS. Online studerende, der er bosat i udlandet, vil have mulighed for eksamination over nettet ved mundtlige eksaminer (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv). Ved skriftlige stedprøver er der mulighed for afholdelse på en dansk repræsentation eller samarbejdsuniversitet (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv).

Skift mellem fremmøde og online

Det er muligt at skifte til fremmøde hold, ligesom fremmødestuderende kan skifte til online hold. Det kan være nødvendigt, hvis du i en periode fx skal udstationeres.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være problemer med at finde en studiegruppe, hvis du skifter sent i undervisningsforløbet.

CBS - Kvalitet og udvikling

CBS har et velrenommeret image i erhvervslivet, fordi vi de seneste mange år har leveret udfordrende og forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet. CBS' mål er ikke blot at give dig de kompetencer, du har brug for i dag. HD skal også være fremsynet i forhold til morgendagens kompetencebehov. Derfor udvikler vi løbende HD-uddannelsens indhold og pædagogik, så vi sikrer os, at undervisningen sigter på de rette faglige kompetence

Pris

Pris pr. semester: 11.250 kr. - i alt for alle fire semestre: 45.000 kr.

Prisen for HD-uddannelsen dækker:

  • Undervisning
  • Vejledning
  • To eksamensforsøg pr. fag

Derudover er der udgifter til bøger. 

CBS – HD

CBS - HD uddannelsen

HD-uddannelsen på CBS

Copenhagen Business School (CBS) er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. Vi er en af de største business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. CBS har Danmarks...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinformation til CBS – HD

CBS – HD

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg


Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Gennemsnit 4

Baseret på 1 evalueringer

Tommy Nielsen
(4)
Jeg tog en del HD fag som fjernundervisning, da jeg boede i udlandet. Undervisningen var bygget op omkring virtuelle forelæsninger, gruppearbejde og en del selvstudie. HD fjernundervisning kræver meget selvdiscliplin, men er til gengæld også ekstremt givende, når man kæmper sig igennem. Teknikken var ind imellem svær at navigere, men lærerne var...
Vis alt
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 6 evalueringer
Se alle evalueringer

Du vil måske også være interesseret i: