Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

HD2 - Supply Chain Management

CBS – HD, i København (+1 lokationer)
Længde
2 år
Pris
69.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
august 2023 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 år
Pris
69.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
august 2023 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Startdato

Vælg mellem 4 startdatoer

august 2023

 • Holdundervisning
 • Frederiksberg

august 2023

 • Holdundervisning
 • København

februar 2024

 • Holdundervisning
 • Frederiksberg

februar 2024

 • Holdundervisning
 • København

CBS - Kvalitet og udvikling

CBS har et velrenommeret image i erhvervslivet, fordi vi de seneste mange år har leveret udfordrende og forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet. CBS' mål er ikke blot at give dig de kompetencer, du har brug for i dag. HD skal også være fremsynet i forhold til morgendagens kompetence behov. Derfor udvikler vi løbende HD-uddannelsens indhold og pædagogik, så vi sikrer os, at undervisningen sigter på de rette faglige kompetence.

Kursusbeskrivelse

HD2 Supply Chain Management

Styrk din viden omkring værdiskabelse på tværs af forsyningskæden

HD2 i Supply Chain Management (SCM) udstyrer dig med de rette kompetencer til at orkestrere værdiskabelse på tværs af hele forsyningskæden. Vi tilbyder dig den rette sammensætning af kvalitative og kvantitative værktøjer til at udvikle din ekspertise indenfor supply chain management!

Supply Chain Management uddannelsen udbydes kun på engelsk.

En verden i bevægelse

De fleste virksomheder gennemgår i disse år en enorm omvæltning af hele deres forsyningskæde. Den grønne omstilling er i fuld gang, fordi klimakrisen og befolkningen kræver forandringer. Den teknologiske udvikling tvinger os til at udnytte de nye muligheder, som digitaliseringen af hele samfundet tilbyder.  Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at nutidens supply chain management blot matcher nutiden udfordringer. Nej, vi skal være ambitiøse. Vi skal være på forkant ved at forny alle værdikæderne, alt fra produktion, distribuering og genanvendelse af ressourcerne.

Dit udbytte af uddannelsen

HD i Supply Chain Management giver dig den rette blanding af strategisk beslutningstagning, kritisk tænkning, problemløsning, processtyring, forretningsanalyse og personaleledelse.

Supply Chain Management er af høj værdi for ledere, der sigter efter at udvide og udbygge deres personlige værktøjskasse.

Du udvikler dine kompetencer og færdigheder indenfor områder som:

 • ledelse
 • design af forretningsprocesser og automatisering
 • dataanalyse
 • netværksdesign
 • strategisk ledelse
 • bæredygtighed og social ansvarlighed
 • lean ledelse
 • specialiseret viden (drift, logistik og indkøb)
 • forhandling og relationel ledelse
 • digitalisesring
 • softwareværktøjer
 • planlægning

Uddannelsens opbygning

På HD2 i Supply Chain Management har du fag fordelt på fire semestre. Herunder kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op:

 • 1. semester: Global Supply Chain Strategy (5 ECTS), Operations & Logistics Planning (5 ECTS) og Circular Economy (5 ECTS)
 • 2. semester: Negotiation & Relationship Management (5 ECTS), The Digital Supply Chain (5 ECTS) og Business Project SCM (5 ECTS)
 • 3. semester: På 3. semester specialiserer du dig via valgfrie kurser, hvortil du skal tage valgfag op til 15 ECTS point. Du skal tage mindst ét af de to følgende valgfag: Business Intelligence & Data Analytics (5 ECTS) eller International Sourcing & Strategic Procurement (5 ECTS).
 • 4. semester: På 4. semester skal du lave dit afgangsprojekt projekt.

Det får din arbejdsgiver ud af det og karriere

HD programmet er en forskningsbaseret uddannelse, hvor du bliver i stand til at udvikle løsninger til forretnings udfordringer. Igennem forløbet vil du lære forskellige metoder, koncepter samt en god sammensætning af værktøjer. Programmet er løbende opdateret, så det følger den nyeste praksis og de nyeste trends.

Desuden kvalificerer HD2 Supply Chain Management dig til at læse videre på cand.merc. eller master uddannelse og derved tage et yderligere skridt frem i din karriere.

Målgruppe

HD2 Supply Chain Management fokuserer på virksomhedens samlede værdikæde og er derfor attraktiv for medarbejdere, der arbejder med produktion, indkøb, logistik og transport af både produkter og tjenester.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med at analysere forsyningskædepraksis i et forretningsmæssigt perspektiv og optimere din virksomheds værdikæder og processer. 

Pris

Pris pr. semester på HD2 - Supply Chain Management er 17.250 kroner. Hele uddannelsen strækker sig over fire semestre, hvilket vil sige, at hele uddannelsen koster 69.000 kroner.

CBS – HD
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

CBS HD - for dig som vil mere

HD er et fleksibelt uddannelsesunivers, som giver dig et solidt fundament til at forstå og drive enhver virksomhed eller organisation. Du kan både læse HD hvis du har brug for at blive bedre til det, du allerede kan, eller hvis...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret