Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Guide: Videreuddannelse for pædagoger

1-årig systemisk-narrativ efteruddannelse

Tag en 1-årig systemisk og narrativ efteruddannelse i specialundervisning og specialpædagogik. Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger og lignende faggrupper.


Som med alle andre uddannelser, forandrer og udvikler det pædagoiske felt og metoder sig konstant. Der kommer hele tiden ny viden og undersøgelser, som modbeviser og nuancerer tidligere viden. Derfor er det også oplagt, at man som uddannet pædagog videreuddanner sig. Det kan enten være for at optimere og opfriske sine nuværende færdigheder, eller fordi man gerne vil prøve kræfter med et andet område indenfor det pædagogiske felt.

Men hvad er der egentlig af muligheder?  I denne guide kan du hurtigt danne dig et overblik over udbuddet og få inspiration til at finde netop den form for kompetenceudvikling, der lever op til dine behov og ønsker.

Hvis du er i tvivl om, hvilke kompetencer der stigende grad efterspørges, bør du læse vores top 30 liste over de mest efterspurgte kompetencer hos nutidens pædagoger, så du ved, hvilken retning du skal gå for at gøre dig selv så attraktiv som muligt. 

Hvem, hvad, hvorfor uddannelse?

Der findes mange efter- og videreuddannelser for pædagoger, og det kan derfor være svært at overskue, hvor man skal starte og slutte, når man giver sig i kast med at undersøge markedet for efter- og videreuddannelse. Man kan starte med at spørge sig selv om, hvad ønsket om efteruddannelse udspringer af.

Søg efter kurser til pædagoger

Måske ønsker du at:

 • Finde ny inspiration og nye kompetencer til brug i en eksisterende stilling?
 • Skabe muligheder for nye ansvarsområder?
 • Skabe grobund for at opkvalificere dig yderligere?
 • Skabe muligheder for at varetage helt nye stillinger i branchen?

Vi stiller her skarpt på 3 typer videreuddannelse til pædagog;

 Diplom            Kandidat            Master

 

Udover disse typer findes der også en række kortere kurser for pædagoger. Disse kan du se et udbud af lige her.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser henvender sig generelt  til voksne, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Diplomuddannelsen kan du tage på fuldtid, eller med et fuldtidsarbejde ved siden af. Alt afhængig af din interesse, er der mulighed for at tage diplomuddannelser indenfor for de fleste områder. Her har vi blot nævnt diplomuddannelser i direkte forlængelse af det pædagogiske område.

Diplomuddannelser i pædagogik

Diplom formalia

 

Diplomuddannelserne kan du bruge til at opfriske en eksisterende pædagoguddannelse, eller vælge en specialisering, som du finder særligt interessant, og måske ønsker at beskæftige dig mere med. Der er forskellige specialer indenfor diplomuddannelserne, og selvom der er nogle grundlæggende moduler, skal du allerede før start lægge dig fast på en specialisering.

Nedenfor har vi samlet et bredt udvalg af specialemuligheder, og udvalgt to til nærmere eftersyn:

Pædagogiske diplomuddannelser

Uddannelsen består af 6 moduler, som kan tages i en vilkårlig rækkefølge, dog med afgangsprojektmodulet som det afsluttende.

 • Almen pædagogik (læs mere i vores guide for socialrådgivere)
 • Børns sprog
 • Interkulturel pædagogik
 • Kost, ernæring og sundhed
 • Logopædi
 • Medier og kommunikation
 • Pædagogisk og socialpædagogisk
 • Unge og voksnes læreprocesser
 • Psykologi (læs mere i vores guide for socialrådgivere)
 • Specialpædagogik
 • Unge og voksnes læreprocesser
 • Erhvervspædagogik

Tip: Se også vores guide til efteruddannelse for socialrådgivere

Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse

Denne diplomuddannelse afløser pædagogikum for erhvervsskolelærere, og henvender sig primært til uddannelsesledere, undervisere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Du får bl.a. kompetencer til, på tværs af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsernes faglige områder, at kunne tilrettelægge og organisere undervisning.  

Du vil for eksempel få indsigt i princippet om vekseluddannelse og samspillet mellem almen didaktik og fagdidaktik. Derudover får du kompetencer til at støtte og undervise mennesker med forskellige forudsætninger, samt viden om pædagogisk udvikling.

Camilla og hendes efteruddannelse

Top

Kandidatuddannelser

Du har også mulighed for at vælge en almindelig kandidatuddannelse, dog skal den som oftest ligge indenfor samme faglige område, som din bacheloruddannelse. Det er muligt at søge dispensation herfor. På Danmarks Pædagogiske universitet kan du tage en række uddannelser, men derudover har de også et udvalg på landets andre universiteter.

Søg efter kandidatuddannelser

Formalia omkring en kandidat

 Mulige kandidater kunne være:

 • Pædagogik
 • Læring og forandringsprocesser
 • Pædagogisk sociologi
 • Pædagogisk psykologi

 

>> Læs mere her i guiden for socialrådgivere om kandidaterne ved DPU

 Herunder har vi set nærmere på to kandidatmuligheder:

Sociologisk Pædagogik

På denne kandidat lærer du pædagogikkens rolle i samfundet. Du vil få viden om, hvordan mennesker forberedes  til sociale fællesskaber, og hvordan de indgår i samfundets forskellige funktioner.

Sociologi er samfundsvidenskab, hvor du studerer og analyserer det sociale liv, ser sammenhænge og finder forklaringer. Du kommer til at arbejde med, hvordan mennesket adopterer samfundets værdier og normer - med udgangspunkt i de rette  begreber.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt arbejde (både i grupper og for dig selv), og har visse obligatoriske emner som:

 • Pædagogisk sociologisk teori
 • Forskningsmetoder og forskningsdesign
 • Opdragelse og uddannelse 1: socialisering og individualisering
 • Opdragelse og uddannelse 2: globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning

Oveni er der en række tilvalgsmoduler og til sidst et speciale. Som færdiguddannet kan du for eksempel finde arbejde i kommuner, regioner, institutioner og private virksomheder, hvor du vil tage dig af konsulent- og udviklingsopgaver, samt analysearbejde og forskningsopgaver.

Pædagogisk Psykologi

Under uddannelsen lærer du om menneskets handlinger og bevidsthed, samt den personlige udvikling. Du vil her få viden om læringsprocesser, og om hvordan menneskers forhold til andre udvikles.

Du får en række psykologiske synsvinkler, som du kan bruge på det pædagogiske felt. Derudover vil du lære om forudsætningerne for at lære som menneske, og de forskellige muligheder, der er for at gøre det.

Undervisningen er sat op af forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde (ofte gruppebaseret), og har visse obligatoriske emner, som du kommer kommer omkring på studiet:  

 • Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - niveau 1
 • Pædagogisk-psykologiske undersøgelsesmetoder og videnskabsteori
 • Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - niveau 2
 • Pædagogisk-psykologisk viden i praksis

Oveni det skal du vælge en række tilvalgsmoduler, og til sidste lave et speciale. Som færdiguddannet kan du for eksempel arbejde inden for ledelse, forskning, undervisning og som pædagogisk konsulent, eller HR.  Det kan være i den offentlige såvel som private sektor.

Top

Masteruddannelser

En masteruddannelse kan du tage, når du har en mellemlang videregående uddannelse, og ønsker at tage en efteruddannelse sideløbende med et job. Du finder masteruddannelserne på landets universiteter, men også hos private uddannelsesudbydere.

Søg efter Masteruddannelser

Formalia til Masteruddannelserne

På universiteterne er uddannelserne inddelt i faglig retning, men det er hovedsageligt under de samfundsvidenskabelige og især de humanistiske masteruddannelser, man finder masteruddannelser, som er relevante for pædagoger

Derfor har vi ses nærmere på det humansitiske master område.

Humanistiske uddannelser

En humanistisk master dækker over områder såsom kommunikation, formidling og pædagogiske metoder i praksis. Det er også her du finder uddannelser indenfor de kulturelle områder som litteratur, musik og teater.

Du kan blandt andet læse en master i: 

 • Børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser
 • Socialpædagogik 
 • Informationsvidenskab- og kulturformidling 
 • Læreprocesser med specialisering i pædagogisk ledelse 
 • Voksnes læring og kompetenceudvikling 
 • International virksomhedskommunikation


Master i International Virksomhedskommunikation

Kommunikation er i de sidste mange år blevet et vigtigt konkurrenceparameter for både virksomheder og de enkelte medarbejdere. Denne master tilbyder dig viden om virksomhedskommunikation i en både national og international kontekst.

Du vil få udviklet dine kommunikative kompetencer inden for dansk og engelsk på et niveau, så du kan producere tekster, mundtlige og skriftlige, til intern og ekstern virksomhedskommunikation.

Uddannelsen består af følgende 6 obligatoriske moduler:

 • Organisation, kultur og kommunikation.
 • Global kommunikation. Undervisningen foregår på engelsk.
 • International markedskommunikation. Undervisningen foregår på engelsk.
 • Integreret kommunikation i organisationer. Undervisningen foregår på engelsk.
 • Tekstvurdering og sproglig rådgivning.
 • Virksomhedens tekstforfatning.

Herudover skal du vælge to valgmoduler og afslutte med et masterprojekt. Uddannelsen tager 2,5 år og foregår med undervisning om aftenen og i weekenden. Noget af uddannelsen foregår som fjernundervisning.  

Top

Senest opdateret: 02 jul 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-11-2017

Sådan får vi digitalt kompetente børn

Digitale medier fylder hele vores hverdag. Det gælder også vores børn og unge. Vi har talt med fire eksperter, der her giver deres bedste råd til, hvordan vi gør dem digitalt kompetente. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-12-2017

Programmering er næste generations udtryksform

... og bør ifølge eksperter komme på skoleskemaet. Hør, hvad Eva Fog fra digipippi.dk og Birgitte Hass fra IT-Branchen siger om undervisning i teknologi her. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-10-2018

Quick guide: Miljøterapi

Vil du være med til at gøre hverdagen nemmere for den psykisk udfordrede patient? Så skal du se nærmere på miljøterapi. Vi giver dig heldigvis en kort introduktion her, ligesom vi også giver dig et overblik over, hvordan du kan uddanne dig til at blive en rigtig hverdagshelt.

Læs mere
Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!