Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-20 af 546

Hvad er et AMU kursus?

AMU kurser står for Arbejdsmarkedsuddannelser. Grundtanken bag AMU systemet er at skabe en statssubsidieret uddannelsestype, der kan understøtte videreuddannelsen af faglærte og ufaglærte, der ikke allerede har fået betalt en videregående uddannelse. Amukurser er oftest 1- eller 2-dages kurser, der nogle gange slås sammen i længere forløb.

AMU kursus - få flere værktøjer til din dagligdag

Der findes en lang række muligheder, når du leder efter et AMU kursus. Den brede vifte af kurser retter sig ikke kun mod dig med en bestemt erhvervsuddannelse. Et AMU kursus er for både faglærte og ufaglærte, og kurserne giver dig anerkendte kompetencer rettet mod erhvervslivet.

Et AMU kursus kan sætte gang i din udvikling og give dig nye kompetencer

Hvad er et AMU kursus?

AMU er en forkortelse for arbejdsmarkedsuddannelse. AMU tilbyder et bredt udvalg af erhvervsrettede voksenuddannelser og efteruddannelser målrettet både den offentlige og private sektor. Du er kvalificeret til et AMU kursus uanset din faglige baggrund, da kurserne tilbyder kompetencer for den faglærte såvel som den ufaglærte.

Et AMU kursus er som udgangspunkt korterevarende uddannelser med det formål at få dækket ufaglærte og faglærtes behov for at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Et AMU kursus kan være en del af en uddannelsesstruktur, der kan give dig visse anerkendte kompetencer på arbejdsmarkedet og efterfølgende kan give dig merit til visse erhvervsuddannelser. Du kan således klargøre dig til den erhvervsuddannelse, du ønsker dig, eller du kan bygge oven på den baggrund, du har i forvejen.

Tip: Se 10 grunde til at vælge et AMU kursus

Arbejdsmarkedsuddannelserne bliver tilrettelagt og designet i et tæt samarbejde mellem ministeriet og arbejdsmarkedets parter for at sikre dig det mest relevante AMU kursus. Dette samarbejde gør, at kurserne altid er fuldkomment opdaterede med hensyn til den nyeste teori og praktiske metoder for indlæring.

AMU kurser er for både faglærte og ufaglærte i den private såvel som offentlige sektor. Kurserne er typisk korte men giver rig mulighed for at tilføje og udvikle nye kompetencer, som du kan benytte på din arbejdsplads.

Du kan også finde AMU kurser i dit område:

Formålet med AMU kurserne er at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give dig og dine kolleger mulighed for at udvikle jeres kompetencer løbende. Derved får du nye kompetencer, og du får igangsat din personlige udvikling, som gavner din virksomhed med værktøjer som er efterspurgt af arbejdsmarkedet.

Du er i fokus - individuel kompetencevurdering

Du har mulighed for at starte din færd igennem AMU kurserne ved at gennemgå programmet Individuel Kompetencevurdering (IKV i AMU). Dette program har det formål at vurdere og anerkende dine realkompetencer, således, at du kan få designet og tilpasset den rette efteruddannelse inden for de rammer AMU kurserne tillader.

Når du deltager på et AMU kursus, får du et tilbud om at få en vurdering af din basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik. Dette gøres for at sikre at alle deltagere har den faglige basis på plads, inden der startes på et kursus med et højt fagligt niveau. Såfremt du har behov for det, tilbydes der vejledning til de kurser, som kan styrke de områder, hvor du er udfordret.

Hvilke kurser tilbyde AMU?

Der findes mange forskellige AMU kurser, også kaldet voksenuddannelser, og på denne side har vi samlet et udvalg, af hvilke emner du kan tage AMU kurser i. 

  • Almene emner så som: Dansk, Matematik, Engelsk osv. 
  • Sundhedssektoren
  • Ledelse
  • Arbejdsmiljø
  • HR
  • Og meget mere! 

Den officielle side for alle amu kurser hedder "Amukurs" her kan du se, hvilke kurser du kan tage. 

Hvem kan gå på AMU kurser?

AMU kurser er tiltænkt ufaglærte og faglærte for at styrke dem på arbejdsmarkedet, af samme grund bliver det ofte kaldet voksenuddannelser. Alle kan altså tage et AMU kursus, dog skal du være opmærksom på, at overstiger dit uddannelsesniveau en erhvervsuddannelse, er du uden for AMU målgruppen, hvilket altså kan have betydning for prisen på dit kursus.

Hvad koster et AMU kursus?

Prisen for et AMU kursus afhænger af dit uddannelsesniveau. 

Er du ufaglært eller faglært, koster det normalt mellem 126 og 190 kr. pr. dag at deltage i AMU-kurser.

Derudover kan der være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge.

På nogen uddannelsesområder er der som regel ingen deltagerbetaling. 

Er du ledig og tager en jobrettet uddannelse, kan amu kurset også være gratis for dig. 

Bevis for dit kursus - dine kompetencer dokumenteres

Når du har afsluttet dit AMU kursus, får du et kursusbevis som følger dig videre i din karriere. Det er at betragte som et eksamensbevis, og et bevis på, at du besidder de kompetencer, som kurset tilbyder.

Når du vælger dit AMU kursus, skal du være opmærksom på, hvor du søger og hvor længe kurset varer. Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne dit kursussted. Det er vigtigt at bemærke, at de individuelle uddannelsessteder selv fastsætter antallet af uddannelsespladser på AMU kurserne, inden for de rammer ministeriet opstiller.

Læs spændende artikler om AMU kurser, finansiering og meget mere her!

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste