Viser 1-20 af 45
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 45
1
2
3

Tag dit AMU-kursus i sikkerhed nu

Et AMU-kursus i sikkerhed kan have forskellige fokusområder afhængigt af, hvilken type sikkerhed det drejer sig om. Uanset fokusområde kan du dog være sikker på, at du med et sikkerhedskursus er godt dækket ind på din arbejdsplads. 

Hvorfor skal du overveje at tage et AMU-kursus i sikkerhed?

Formålet med AMU-kurser i sikkerhed er at give medarbejdere og arbejdsgivere de nødvendige færdigheder og viden til at skabe et sikkert arbejdsmiljø med henblik på at forebygge ulykker og farlige situationer på arbejdspladsen. 

AMU kurser i sikkerhed

Generelt vil et AMU-kursus i sikkerhed et eller flere af de følgende områder: 

  • Arbejdsmiljø: Et AMU-kursus i sikkerhed kan omfatte lovgivning om arbejdsmiljø, herunder risikovurdering samt forebyggelse af arbejdsulykker.
  • Brand og nødsituationer: Kurset kan dække brandbekæmpelse, evakuering, førstehjælp, beredskabsplanlægning og kommunikation i nødsituationer.
  • IT-sikkerhed: Kurset kan omfatte sikkerhedsprocedurer, netværkssikkerhed, password-sikkerhed og forebyggelse af hacking mm. 
  • Personlig sikkerhed: Kurset kan omfatte forebyggelse af overfald, trusler og vold på arbejdspladsen samt teknikker til selvforsvar.
  • Lovgivningsmæssige krav: Mange brancher og arbejdspladser har specifikke krav til sikkerhedsuddannelse, som kan opfyldes ved at tage et AMU-kursus i sikkerhed. Ved at opfylde disse krav kan du undgå bøder og andre straffe, som kan pålægges, hvis du ikke overholder lovgivningen.
  • Sikkerhedskultur: Et AMU-kursus i sikkerhed kan også bidrage til at skabe en kultur, hvor sikkerhed prioriteres højt på arbejdspladsen. Dette kan føre til øget trivsel blandt medarbejderne og reducere antallet af arbejdsulykker og skader. 

Hvem kan tage et AMU-kursus i sikkerhed?

Som arbejdsgiver har du ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at holde dig opdateret inden for den seneste lovgivning på sikkerhedsområdet, hvorfor det først og fremmest er oplagt at tage kurset hvis du er arbejdsgiver. 

Derudover kan du med fordel tage kurset som medarbejder da du også her kan komme i situationer hvor der er brug for, at du handler hurtigt for at bevare din egen og dine kollegaers sundhed. 

Hvordan foregår et AMU-kursus i sikkerhed? 

Et AMU-kursus i sikkerhed kan variere i struktur og indhold afhængigt af det specifikke kursus og udbyderen. Alligevel kan du forvente at flere af de samme ting går igen.

Efter tilmelding til kurset, vil kursusudbyderen give dig en kursusplan hvor du får en oversigt over relevante datoer, tidspunkter og lokation for undervisningen. I kursusplanen kan du også forvente information om forberedelsestid og det materiale du skal benytte undervejs. 

Undervisningsmetoderne vil variere, men består normalt af en kombination af både teoretiske og praktiske øvelser. Hvad angår teoridelen kan du regne med at modtage undervisning om forskellige aspekter af sikkerhed, herunder love og regler, risikovurdering, og sikkerhedsprocedurer inden for netop dit arbejdsområde. Med de praktiske øvelser kan du anvende dine færdigheder i virkelige scenarier, hvilket fungerer som et godt supplement til din teoretiske viden. Eksempler på praktiske øvelser kan være brandøvelser, og håndtering af nødsituationer

Ovenstående undervisning kan du forvente i form af gruppearbejde og diskussioner på tværs af holdets deltagere. Gennem dialog og erfaringsudveksling med de andre deltagere, vil du kunne spare med andre inden for samme arbejdsområde.

I nogle tilfælde kan du ved afslutningen af kurset skulle igennem en evaluering. Her vil dine færdigheder og viden blive vurderet, hvorefter du kan opnå en certificering eller et kursusbevis som dokumentation for din deltagelse i kurset og på dine opnåede kompetencer.

Skat et AMU-kursus i sikkerhed være dit næste projekt? Så kan du med fordel læse mere om de forskellige muligheder ovenfor!

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier