Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Uddannelsesguide: videreuddannelse for sygeplejersker

Master i Sundhedsfremme

Vil du have en Master i Sundhedsfremme?

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag?


Denne uddannelsesguide er for dig, der er uddannet sygeplejerske og som ønsker at udvikle dine kompetencer og færdigheder med en efter- eller videreuddannelse. Med videreuddannelse bliver du opdateret og specialiseret indenfor et specifikt område, og åbner dermed op for flere muligheder ift. din karriere på sundhedsområdet.

Men hvilke muligheder for efter- og videreuddannelse findes der egentlig? Vi har skrevet denne guide, så du kan danne dig et overblik over udbuddet af videreuddannelse for sygeplejersker. Så læs med nedenfor og få inspiration til den type uddannelse og kompetenceudvikling, der passer bedst til dine behov og ønsker.

Hvem, hvad, hvilken uddannelse?

Som sygeplejerske har du adskillige muligheder for at efter- og videreuddanne dig. De mange muligheder kan dog gøre det uoverskueligt at finde den rette uddannelse og uddannelsestype. Det vigtigste ift. valg af uddannelse er, at man spørger sig selv og husker sig selv på, hvad ønskerne om efteruddannelse udspringer af. Hvorfor ønsker du at videreuddanne dig?

Måske ønsker du at:

 • udvikle dine kompetencer til brug på sigt i en ny stilling?
 • finde ny inspiration og tilegne nye færdigheder til brug i en eksisterende stilling?
 • tilegne dig nye ansvarsområder?
 • opkvalificere dig på dit arbejde?
 • skabe grobund for at varetage en ny stilling på dit arbejde?


I denne uddannelsesguide stiller vi skarpt på seks typer af videreuddannelse for sygeplejersker:

Masteruddannelse (Egenbetaling)
Tidsforbrug: 2-3 år (deltid)
Krav: Min. 2 års erhvervserfaring + relevant videregående udd. 

Kandidatuddannelse (SU berettiget) 
Tidsforbrug: 2 år (fuldtid)
Krav: Læs specifikationer på universiteters hjemmeside

Akademiuddannelse (Egenbetaling eller mulighed for SVU) 
Tidsforbrug: 3 år (deldtid) / 1 år (fuldtid)
Krav: Min. 2 års erhvervserfaring + relevant gymnasial udd. eller EUD.           

Diplomuddannelse (Egenbetaling) 
Tidsforbrug: 2-3 år (deldtid) / 1 år (fuldtid)
Krav: Min. 2 års erhvervserfaring 


MASTERUDDANNELSE

Masteruddannelse

Tidsforbrug: 2-3 år som deltidsstudie 

Krav: Minimum 2 års erhvervserfaring + relevant videregående uddannelse

Finansiering: Egenbetaling 

Masteruddannelserne er overbygningsuddannelser, som bygger ovenpå din videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelserne. Ønsker du kompetenceudvikling er en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse måske noget for dig. Uddannelserne er fastlagt til 60 ECTS-point og undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af studiet.

Nedenfor har vi listet de masteruddannelser der findes for sygeplejersker. Du kan læse mere om hver enkelt uddannelse på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

 • Master i Sexologi

 • Master i Vejledning

 • Master i Rehabilitering

 • Master i IKT og Læring

 • Master of Public Health

 • Master i Læreprocesser

 • Master i Konfliktmægling

 • Master i Klinisk sygepleje

 • Master i Positiv Psykologi

 • Master i Sundhedsfremme

 • Master i Sundhedsinformatik

 • Master i Humanistisk
  palliation

 • Master i Uddannelse og
  læring

 • Masteruddannelsen i
  Sygepleje
 • Master i
  Organisationspsykologi
 • Master of Drug
  Management (MDM)

 • Master i Professionel
  kommunikation 

 • Enkeltmoduler af
  Masteruddannelser

 • Masteruddannelse som
  fleksibelt forløb

 • Masteruddannelse i
  Katastrofehåndtering

 • Master i
  Professionsuddannelse
  og professionsudvikling

 • Master i Kvalitet og ledelse i
  social- og
  sundhedssektoren

 • Master i Smertevidenskab
  og tværfaglig
  smertebehandling

 • Master i
  Sundhedspædagogik
  og sundhedsfremme

 
Som du kan læse, er mulighederne mange, så vi anbefaler, at du undersøger uddannelserne nøje ved at læse mere på den uddannelsesinstitutions hjemmeside, der udbyder den/de masteruddannelserne, som du er interesseret i.

KANDIDATUDDANNELSE

Kandidatuddannelse

Tidsforbrug: 2 år som fuldtidsstudie 

Krav: Læs specifikationer på universiteters hjemmeside                                     

Finansiering: SU berettiget uddannelse


En kandidatuddannelse er en akademisk uddannelse, der bygger oven på din videregående uddannelse eller professionsbachelor. Uddannelserne er fastlagt til 120 ECTS-point og er adgangsgivende til en ph.d.-uddannelse.

Vi vil her fremhæve de to kandidatuddannelser med mest relevans for sygeplejersker.

Kandidatuddannelse i sygepleje/klinisk sygepleje (cand.cur.):

Uddannelsen til Cand.cur har fokus på central kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygepleje og udbydes på Aarhus og Syddansk Universitet. Der er specifikke adgangskrav hos hver af universiteterne, men som minimum skal du have enten en professionsbachelor eller en videregående uddannelse i sygepleje. Læs mere om de specifikke adgangskrav på universiteternes hjemmesider.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.):

Med denne kandidatuddannelsen vil du tilegne dig kompetencer inden for forskning, udvikling, implementering og evaluering af indsatser inden for sundhedssektoren. Uddannelsen har fokus på at pleje, omsorg og rehabilitering inden for sundhedsområdet, udvikles til at foregå på et forskningsbaseret grundlag.

Du kan læse denne kandidat på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet og med en professionsbachelor i sygepleje, har du direkte adgang til uddannelsen. De tre universiteter har dog egne fastlagte adgangskrav og der kan derfor være forskel på kravene hos dem hver især. Vi anbefaler derfor, at du læser mere om adgangskravene på universiteternes hjemmesider.


SPECIALUDDANNELSE


Der findes et udbud af specialuddannelser for sygeplejersker, hvor du kan specialisere dig i specifikt område inden for sygepleje. Vi har kort samlet og beskrevet fem forskellige specialuddannelser og anbefaler, at du derefter læser mere om uddannelserne på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

 • Sundhedsplejerske
 • Kræftsygepleje
 • Intensiv sygepleje
 • Anæstesiologi
 • Psykiatri

Sundhedsplejerske:

Med specialuddannelsen til sundhedsplejerske vil du udvide dine faglige kompetencer og færdigheder til at kunne varetage sundhedsplejerskens opgaver. Uddannelsen tager 1,5 år og omfatter 1 års teori og ½ år praksis. Den teoretiske del er SU-godkendt og den praktiske del er lønnet.

Uddannelsen til sundhedsplejerske er opdelt i 3 afsnit, der indbefatter følgende områder:

 1. børn og unge med almene behov
 2. børn og unge med særlige behov
 3. sundhedspleje ift. forskning og udvikling

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her > 

Kræftsygepleje: 

Med specialuddannelsen i kræftsygepleje kvalificerer du dig til at kunne varetage funktionen som sygeplejerske med speciale i kræftsygepleje. Du vil udvikle kompetencer til at kunne vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og opnår dermed et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau. Du vil ydermere i løbet af uddannelsen videreudvikle dine kommunikative og pædagogiske kompetencer.

Uddannelsen er af 1½ års varighed og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her > 

Intensiv sygepleje:

Med specialuddannelsen til intensivsygeplejerske udvider du dine faglige kompetencer med henblik på at varetage de funktionsområder der indgår i intensiv sygepleje. Udannelsen tager 18 mdr. og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her > 


Anæstesiologi: 

Specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske udvider dine faglige kompetencer til, at du kan varetage ansvarsområder i forbindelse med anæstesi tilslutning til operation, undersøgelse og behandling. Uddannelsen forbereder dig på det samspil der er i en anæstesiafdeling mellem patient, læge og anæstesisygeplejerske.

Uddannelsen tager 18 mdr. og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her > 

Psykiatri: 

Med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje vil du udvikle dine faglige kompetencer og færdigheder til at kunne varetage funktionsområdet for en sygeplejerske med speciale i psykiatrisk sygepleje.

Uddannelsen varer 1 år og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her > 

AKADEMIUDDANNELSE (AU)

Akademiuddannelse 
Tidsforbrug: 3 år (deldtid) / 1 år (fuldtid)
Krav: Min. 2 års erhvervserfaring + relevant gymnasial- eller erhvervs-               
uddannelse (EUD)
Finansiering: Egenbetaling eller mulighed for SVU

 
En akademiuddannelse tæller i alt 60 ECTS point og består af 6 moduler. Uddannelsen bliver også kaldt VVU - videregående voksenuddannelse, da det netop er en videregående uddannelse for voksne, der i forvejen har en uddannelse og minimum 2-3 års erhvervserfaring. Akademiuddannelserne kan, alt efter behov, tages på deltid eller fuldtid og du kan dermed sammensætte modulerne, så der bliver skabt balance mellem dit job og uddannelsen. Uddannelsen skal dog være færdiggjort inden 6 år.

Der findes adskillige akademiuddannelser, men denne guide fokuserer på den uddannelse, der er mest relevant for dig som sygeplejerske - Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Vi anbefaler dog, at du undersøger udbuddet af akademiuddannelser på det valgte uddannelsessted, inden du tager den endelige beslutning.

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

 
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

En AU i Sundhedspraksis berører områderne sundhed, pædagogik og forvaltning. Det er en uddannelsen der typisk tages af folk inden for sundhedssektoren, som fx. sygeplejersker der ønsker en overbygning på deres professions-uddannelse. Uddannelsens 6 moduler er fordelt på 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt.

Modul 1-2 (obligatoriske):

 • Professionel praksis i sundhedssektoren (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Modul 3-5 (valgfrie):

 • Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 • Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS)
 • Pædagogik & kommunikation (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS)
 • Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS)

Modul 6:

 • Speciale og afgangsprojekt (10 ECTS)

Akademiuddannelsen kan tages på en række af landets sundhedsskoler. Som skrevet ovenfor kan du selv sammensætte et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Hvis det ikke er relevant for dig at tage hele akademiuddannelsen, kan du vælge udelukkende at tage de moduler, du har behov for. Vi anbefaler, at du taler med det relevante uddannelsessted, som kan hjælpe dig med at sammensætte  en uddannelse tilpasset dine behov og ønsker. 

Se det samlede udbud af akademiuddannelser herDIPLOMUDDANNELSE

Diplomuddannelse  
Tidsforbrug: 2-3 år (deldtid) / 1 år (fuldtid)                                                                
Krav: Min. 2 års erhvervserfaring 
Finansiering: Egenbetaling

Drømmer du om at udvikle dine kompetencer, så du kan udføre specialiserede opgaver af høj kompleksitet inden for sygepleje? Så er en diplomuddannelse måske noget for dig. Der findes et stort udbud af diplomuddannelser på markedet, som indeholder et eller flere moduler, der kan være relevante for dig i social- og sundhedssektoren. Vi har her valgt at fokusere på den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, men vi anbefaler, at du undersøger udvalget af diplomuddannelser og moduler på det uddannelsessted, du vælger.


Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse (SD) er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhedsprofessionerne samt to års relevant erhvervserfaring. På uddannelsen vil du udvikle dine faglige kompetencer såvel som dine personlige.

Søg sundhedsfaglige diplomuddannelser

Diplomuddannelsen tæller i alt 60 ECTS-point og består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Der findes 4 retninger inden for diplomuddannelsen:

 1. Professionspraksis
 2. Sundhedsfremme og forebyggelse
 3. Kultur og sundhed
 4. Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Du kan også vælge selv at sammensætte et forløb der passer til dine og arbejdspladsens behov og interesser. Det er således op til dig om du vil vælge en af de fire uddannelsesretninger eller om du vil tage diplomuddannelsen uden en specifik retning.

Adgangskrav:

For at deltage på en SD skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse eller anden relevant videregående voksenuddannelse.

En SD udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og der er derfor deltagerbetaling på uddannelsen. Kontakt det uddannelsessted, du vil tage uddannelsen på for nærmere information om priser.

EFTERUDDANNELSE HOS PRIVATE UDBYDERE


Ønsker du at udvikle dine kompetencer og færdigheder inden for et særligt område, men uden at tage en hel videreuddannelse? Så kan et kursusforløb, et foredrag, konference eller uddannelse via e-learning, hos en privat udbyder være noget for dig.

Udover offentlige efter- og videreuddannelser på sundhedsområdet, kan du som sygeplejerske deltage i en lang række forskellige uddannelser og kurser hos private udbydere. Relevante områder kan fx. være:

 • psykiatri
 • ældreområdet
 • sundhed og livsstil
 • sygepleje
 • kost og motion

Du kan også overveje, om et kursus, der ikke er direkte relateret til dit fag eller arbejdsområde kan være relevant for dig. Måske mangler du færdigheder inden for fx. ledelse, stresshåndtering, arbejdsmiljø eller IT?

Mulighederne er mange, så det er bare med at finde frem til hvad det er du præcis har brug for.  

Se et spændende udvalg af kurser og uddannelser indenfor sundhedsområdet

Senest opdateret: 02 jul 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 19-02-2019

Top 30 efterspurgte kompetencer hos sygeplejersken

Ansvarsfuld, engageret og energisk. Sygeplejersken anno 2017 skal kunne bevare overblikket med et smil. Find ud af, hvilke 30 kompetencer, der hitter hos sygeplejersker. 

Læs mere