Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Uddannelsesguide: Videreuddannelse for sygeplejersker

Master i Sundhedsfremme

Vil du have en Master i Sundhedsfremme?

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planlægge, gennemføre, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag?


Denne uddannelsesguide er for dig, der er uddannet sygeplejerske og ønsker at udvikle dine kompetencer og færdigheder med en efter- eller videreuddannelse. Med en videreuddannelse bliver du specialiseret inden for et specifikt område, og du åbner dermed op for flere muligheder ift. din karriere på sundhedsområdet.

Men hvilke muligheder for efter- og videreuddannelse findes der egentlig? Vi har lavet denne guide, så du kan danne dig et overblik over udbuddet af videreuddannelse for sygeplejersker. Læs med nedenfor og få inspiration til den uddannelse og kompetenceudvikling, der passer bedst til dine behov og ønsker.

Hvad er dine uddannelsesmuligheder?

Som sygeplejerske har du adskillige muligheder for at efter- og videreuddanne dig. De mange muligheder kan dog gøre det uoverskueligt at finde den rette uddannelse og uddannelsestype. Det vigtigste ift. valg af uddannelse er, at du spørger dig selv og husker dig selv på, hvad ønskerne om efteruddannelse udspringer af. Hvorfor ønsker du at videreuddanne dig? 

Måske ønsker du at:

 • Udvikle dine kompetencer til brug på sigt i en ny stilling
 • Finde ny inspiration og tilegne nye færdigheder til brug i en eksisterende stilling
 • Tilegne dig nye ansvarsområder
 • Opkvalificere dig på dit arbejde
 • Skabe grobund for at varetage en ny stilling på dit arbejde

Ved at reflektere over årsagen til, at du ønsker at videreuddanne dig, kan du også blive skarpere på, hvilken uddannelsestype der er den rigtige for dig. 

Dit overblik over videreuddannelse for sygeplejersker


I denne uddannelsesguide stiller vi skarpt på seks typer af videreuddannelse for sygeplejersker:

Masteruddannelse - Kandidatuddannelse - Erhvervskandidat

Specialuddannelser - Akademiuddannelse - Diplomuddannelse - Private kurser 

Masteruddannelser

Masteruddannelse:

Længde: 2 år som deltidsstudie 

Adgangskrav: Minimum 2 års erhvervserfaring + relevant videregående uddannelse

Økonomi: Egenbetaling 

Masteruddannelserne er overbygningsuddannelser, som bygger ovenpå din videregående uddannelse, herunder professionsbacheloruddannelserne. Uddannelserne er fastlagt til 60 ECTS-point, og undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af studiet.

Nedenfor har vi listet de masteruddannelser, der findes for sygeplejersker. Du kan læse mere om hver enkelt uddannelse på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

 • Master i Sexologi
 • Master i Sundhedsinformatik 
 • Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
 • Master i Læreprocesser
 • Master i IKT og Læring
 • Master i Vejledning
 • Master i Klinisk sygepleje
 • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
 • Master i Sundhedsantropologi
 • Europæisk Master i Narkotika- og alkoholindsatser
 • Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling
 • Master i Professionsuddannelse og professionsudvikling
 • Master i Positiv Psykologi
 • Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner
 • Master of Public Health
 • Masteruddannelse i Katastrofehåndtering
 • Master i Konfliktmægling
 • Master i Sundhedsfremme
 • Master i Organisationspsykologi
 • Master i Uddannelse og læring
 • Master i Professionel kommunikation
 • Master i Offentlig kvalitet og ledelse
 • Master i Rehabilitering
 • Masteruddannelse i NursingPractice

Derudover tilbydes Masteruddannelsen også som et fleksibelt forløb, eller du kan tage enkeltmoduler ad gangen, hvis det passer bedre ind i dit arbejds- og privatliv. 

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelse

Længde: 2 år som fuldtidsstudie 

Adgangskrav: Læs specifikationer på universiteternes hjemmeside

Økonomi: SU-berettiget uddannelse


En kandidatuddannelse er en akademisk uddannelse, der bygger oven på din videregående uddannelse eller professionsbachelor. Uddannelserne er fastlagt til 120 ECTS-point og er adgangsgivende til en ph.d.-uddannelse.

Vi har fremhævet to kandidatuddannelser nedenfor, der henvender sig til sygeplejerske, som ønsker efteruddannelse:

Kandidatuddannelse i sygepleje/klinisk sygepleje (cand.cur.):

Uddannelsen til Cand.cur har fokus på central kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygepleje. Uddannelsen udbydes på Aarhus og Syddansk Universitet. Der er specifikke adgangskrav på begge universiteter, men fælles for begge universiteter er, at som minimum skal have en professionsbachelor eller en videregående uddannelse i sygepleje for at blive optaget. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav på universiteternes hjemmesider.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.):

Med denne kandidatuddannelsen vil du tilegne dig kompetencer inden for forskning, udvikling, implementering og evaluering af indsatser inden for sundhedssektoren. Uddannelsen har fokus på pleje, omsorg og rehabilitering inden for sundhedsområdet.

Du kan læse denne kandidat på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Med en professionsbachelor i sygepleje har du direkte adgang til denne overbygning. De tre universiteter har dog specifikke adgangskrav hver især, og vi anbefaler derfor, at du læser nærmere på enkelte universiteters egne hjemmesider.

Erhvervskandidat

Erhvervskandidat

Længde: 4 år som deltidsstudie 

Adgangskrav: Læs specifikationer på universiteternes hjemmeside

Økonomi: Ikke SU-berettiget uddannelse

Erhvervskandidaten er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde ved siden af dit studie, mens du videreuddanner dig. Formålet med denne type uddannelse handler om at skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov. 

For at blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse skal du leve op til de samme faglige adgangskrav, som gælder ved den 2-årige kandidatuddannelse. Derudover skal du have en dokumenteret ansættelse på mindst 25 timer/uge på baggrund af din bacheloruddannelse.

Følgende kandidater kan i dag tages som en erhvervskandidat inden for sundhedspleje: 

 • Kandidat i klinisk sygepleje på SDU
 • Cand.cur., Aarhus Universitet
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Specialuddannelser


Der findes et udbud af specialuddannelser for sygeplejersker, hvor du kan specialisere dig i specifikt område inden for sygepleje. Vi har samlet et kort overblik over de forskellige specialuddannelser og anbefaler, at du derefter læser mere om uddannelserne på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside eller professionshøjskolerne.

 • Sundhedsplejerske
 • Kræftsygepleje
 • Intensiv sygepleje
 • Anæstesiologi
 • Psykiatri
 • Borgernær sygepleje

Sundhedsplejerske

Med specialuddannelsen til sundhedsplejerske vil du udvide dine faglige kompetencer og færdigheder til at kunne varetage sundhedsplejerskens opgaver. Uddannelsen tager 1,5 år og omfatter 1 års teori og ½ år praksis. Den teoretiske del er SU-godkendt, og den praktiske del er lønnet.

Uddannelsen til sundhedsplejerske er opdelt i 3 afsnit, der indbefatter følgende områder:

 1. Børn og unge med almene behov
 2. Børn og unge med særlige behov
 3. Sundhedspleje ift. forskning og udvikling

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her

Kræftsygepleje

Med specialuddannelsen i kræftsygepleje kvalificerer du dig til at kunne varetage funktionen som sygeplejerske med speciale i kræftsygepleje. Du vil udvikle kompetencer til at kunne vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og opnår dermed et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau. Du vil ydermere i løbet af uddannelsen videreudvikle dine kommunikative og pædagogiske kompetencer.

Uddannelsen er af 1½ års varighed og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her

Intensiv sygepleje

Med specialuddannelsen til intensivsygeplejerske udvider du dine faglige kompetencer med henblik på at varetage de funktionsområder der indgår i intensiv sygepleje. Udannelsen tager 18 mdr. og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her


Anæstesiologi

Specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske udvider dine faglige kompetencer til, at du kan varetage ansvarsområder i forbindelse med anæstesi tilslutning til operation, undersøgelse og behandling. Uddannelsen forbereder dig på det samspil der er i en anæstesiafdeling mellem patient, læge og anæstesisygeplejerske.

Uddannelsen tager 18 mdr. og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her

Psykiatri

Med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje vil du udvikle dine faglige kompetencer og færdigheder til at kunne varetage funktionsområdet for en sygeplejerske med speciale i psykiatrisk sygepleje.

Uddannelsen varer 1 år og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her

Borgernær sygepleje

Borgernær sygepleje er for dig, der ønsker viden og kompetencer inden for borgernær sygepleje, særligt med fokus på en styrket indsats til borgere med kronisk sygdom, udsatte borgere og komplekse multisygdomme. 

Uddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk uddannelse og består af tre uddannelsesperioder af henholdsvis 6, 3 og 3 måneders varighed. 

Læs mere om uddannelsen og de specifikke adgangskrav her

Akademiuddannelse (AU)

Akademiuddannelse 

Længde: 3 år (deldtid) / 1 år (fuldtid)

Adgangskrav: Min. 2 års erhvervserfaring + relevant gymnasial- eller erhvervsuddannelse (EUD)

Økonomo: Egenbetaling eller mulighed for SVU

 
En akademiuddannelse tæller i alt 60 ECTS point og består af 6 moduler. Uddannelsen bliver også kaldt VVU - videregående voksenuddannelse, da det netop er en videregående uddannelse for voksne, der i forvejen har en uddannelse og minimum 2-3 års erhvervserfaring. Akademiuddannelserne kan, alt efter behov, tages på deltid eller fuldtid og du kan dermed sammensætte modulerne, så der bliver skabt balance mellem dit job og uddannelsen. Uddannelsen skal dog være færdiggjort inden 6 år.

Der findes adskillige akademiuddannelser, men denne guide fokuserer på den uddannelse, der er mest relevant for dig som sygeplejerske - Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Vi anbefaler dog, at du undersøger udbuddet af akademiuddannelser på det valgte uddannelsessted, inden du tager den endelige beslutning.

 
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

En AU i Sundhedspraksis berører områderne sundhed, pædagogik og forvaltning. Det er en uddannelsen der typisk tages af folk inden for sundhedssektoren, som fx. sygeplejersker der ønsker en overbygning på deres professions-uddannelse. Uddannelsens 6 moduler er fordelt på 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt.

Modul 1-2 (obligatoriske):

 • Professionel praksis i sundhedssektoren (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Modul 3-5 (valgfrie):

 • Demens (10 ECTS)
 • Innovativ praksis (10 ECTS)
 • Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (10 ECTS)
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 • Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf skal du have mindst 20 ECTS inden for fagområdet og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Modul 6:

 • Speciale og afgangsprojekt (10 ECTS)

Akademiuddannelsen kan tages på en række af landets sundhedsskoler. Som skrevet ovenfor kan du selv sammensætte et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser.

Hvis det ikke er relevant for dig at tage hele akademiuddannelsen, kan du vælge udelukkende at tage de moduler, du har behov for. Vi anbefaler, at du taler med det relevante uddannelsessted, som kan hjælpe dig med at sammensætte  en uddannelse tilpasset dine behov og ønsker. 

Diplomuddannelse

Diplomuddannelse 

Længde: 2-3 år (deldtid) / 1 år (fuldtid)    

Adgangskrav: Min. 2 års erhvervserfaring 

Økonomi: Egenbetaling

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse er for dig, der ønsker at fordybe dig indenfor et sundhedsfagligt område. Diplomuddannelserne er en viderereuddannelse på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse, herunder bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

Du kan tage en diplomuddannelse på forskellige professionshøjskoler rundt om i Danmark. Diplomuddannelsen tæller i alt 60 ECTS-point og består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Der findes 4 retninger inden for diplomuddannelsen:

 • Borgernær sundhed
 • Kultur og sundhed
 • Professionspraksis
 • Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
 • Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
 • Sundhedsfremme og forebyggelse

Du kan også vælge at sammensætte dit eget forløb, som passer til dine og din arbejdsgivers behov og interesser. 

Adgangskrav

For at tage på en diplomuddannelse skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse, der som minimum er på niveau med en akademiuddannelse eller anden relevant videregående voksenuddannelse.

Se mere om sundhedsfaglige diplomuddannelser

Private kurser


Ønsker du at udvikle dine kompetencer og færdigheder inden for et særligt område, men uden at tage en hel efteruddannelse? Så er et kursusforløb, foredrag, konference eller uddannelse via e-learning hos en privat udbyder det rette valg for dig.

Udover offentlige efter- og videreuddannelser på sundhedsområdet, kan du som sygeplejerske deltage i en lang række forskellige uddannelser og kurser hos private udbydere. Relevante områder kan fx. være indenfor: 

 • Psykiatri
 • Ældreområdet
 • Sundhed og livsstil
 • Sygepleje
 • Kost og motion

Du kan også overveje at tage et kursus, der ikke er direkte relateret til dit fag eller arbejdsområde. Det kan være relevant for dig, hvis du ønsker at udbygge færdigheder inden for fx. ledelse, stresshåndtering, arbejdsmiljø eller IT

Se et spændende udvalg af kurser og uddannelser indenfor sundhedsområdet

Senest opdateret: 16 okt 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 27-02-2017

Guide til førstehjælpskurser

Hvis man har stået i den situation, hvor en person falder om i nærheden af en selv, og personen bliver reddet af forbipasserende, så kan man kun forestille sig, hvilke tanker der er faret igennem ens hoved; hvad kunne man selv have gjort?

Læs mere
Sidst opdateret 05-12-2019

Styrk dit ledelsesmandat

Få et godt råd til, hvordan du - som gråzoneleder - får et tydeligere ledelsesmandat i forhold til opgaveløsning og personaleansvar.

Læs mere
Sidst opdateret 24-06-2015

Top 5 grunde til at danskerne skifter job

LinkedIn har spurgt ind til jobsøgning, arbejdsglæde og karriereambitioner blandt 18.000 fuldtidsansatte fra 26 lande. Målet med undersøgelsen var at give virksomhederne et unikt indblik i medarbejdernes tanker på området. Du kan her læse mere om danskernes holdning til jobskifte og blive klogere på de 5 vigtigste grunde til, at vi i Danmark vælger at skifte job.

Læs mere
Sidst opdateret 06-01-2016

Den gode underviser

En god underviser betyder meget for vores oplevelse af kurser, og en god underviser kan inspire kursusdeltagere længe efter kurset. Men hvad er er en god underviser og hvordan gør de? Vi har spurgt en (god) underviser hvordan man skaber tillid, gode læreoplevelser og hvordan man kan sikre, at folk bedre kan huske det man underviser i.

Læs mere