Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

U/NORD
4 dage
Heltid
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Hillerød
512 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Certifikatuddannelse

Du kan i henhold til gældende regler, arbejde med asbestholdige materialer, samt medvirke ved nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand jf. BEK. nr 1346 af 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Indhold

 • Arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer
 • Udføre nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt
 • Udføre arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.
 • Udføre asbestsanering inden for forskellige arbejdsområder.

Du for kendskab til:

 • Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest
 • Materialer, der kan formodes at indeholde asbest
 • Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske eksponeringen
 • Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler
 • Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse
 • Nødforanstaltninger
 • Rengøringsprocedurer
 • Håndtering, emballering og bortskaffelse af affald
 • Helbredskontrol

Du kan efter uddannelsen vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, set i relation til:

 • Instruktionen fra arbejdsgiveren
 • Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udføres, fx om der er tale om en mindre nedrivning (udskiftning af enkelte loftplader) eller fjernelse af et stort areal. Der kan også være tale om fjernelse af rørisolering eller cementbundne plader
 • Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og ventilationsudstyr, opstilling af inddækning og sluse
 • Leverandørbrugsanvisninger på det tekniske udstyr samt på de personlige værnemidler
 • Det udleverede materiel, værktøjer og personlige værnemidler
 • Nedrivningsstedet, herunder afgrænsning og afskærmning fra omgivelserne
 • Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fjernelse af de asbestholdige materialer, både af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn til omgivelsernes sikkerhed, som skal rapporteres

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der skal arbejde med asbestholdige materialer.

Eksamen og diplom

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, såfremt at du består den prøve, der ligger på kursets sidste dag.

Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis. 

Pris

Pris, AMUs målgruppe: kr. 512,00

Pris, uden for AMU's målgruppe: kr. 3.546,40

Om udbyderen

U/NORD - Din vej videre

U/NORD Kursuscenter er Nordsjællands største udbyder af uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for arbejdsmarkedsuddannelser. Vi er godkendt til at udbyde over 500 kompetencegivende kurser og uddannelser inden for områder som LEDELSE, LEAN, TRANSPORT, MEDICO, IT, REGNSKAB, ADMINISTRATION, SALG, HR, REDDER, RENGØRING,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

U/NORD

Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød

Telefon: 48290000

Få information

Udfyld formularen for mere information om Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.