Viser 1-20 af 263
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 263
1
2
3
4
...
14

Hvorfor tage en arbejdsmiljøuddannelse?

En arbejdsmiljøuddannelse er målrettet dig, der vil være med til at skabe tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Måske er du arbejdsmiljøkonsulent og søger cen lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, eller måske er du leder og ønsker redskaber til at skabe medarbejdertrivsel og arbejdsglæde? Der findes et arbejdsmiljø kursus for enhver smag!

På finduddannelse.dk kan du finde kurser inden for arbejdsmiljø, herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, og kurser i forebyggelse af arbejdsulykker. 

Det er vigtigt, at organisationer kan fastsætte sunde rammer og dermed et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere i forhold til faktorer såsom:

 • Sikkerhed
 • Støj og belysning
 • Indeklima
 • Korrekt udstyr og maskineri

Alt i alt de faktorer, der spiller ind på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og som påvirker den enkelte medarbejders trivsel og tryghed på arbejdspladsen.

En arbejdsmiljøuddannelse er en investering i dig selv, dine kolleger/medarbejdere og din virksomhed. Gennem den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse lærer du blandt andet om:

 • Hvad er arbejdsmiljø?
 • Rettigheder, pligter og ansvar i arbejdsmiljøorganisationen
 • Påvirkninger i arbejdsmiljøet
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde
 • Metoder i arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøuddannelse - vækst for virksomheden

At organisationer landet over vælger at give deres medarbejdere en arbejdsmiljøuddannelse er ikke bare en social og juridisk forpligtelse, men også en fordel for arbejdspladsens vækst og udvikling.

Virksomhederne ved, at et godt arbejdsmiljø beskytter medarbejderne mod at lide under arbejdsskader eller et højt sygefravær, men et godt arbejdsmiljø - herunder uddannelse i arbejdsmiljø - er også vigtigt for at kunne skabe en succesrig virksomhed.

Foruden ovenstående årsager kan en arbejdsmiljøuddannelse faktisk også være lovpligtig for visse roller i virksomheden.

Læs mere i vores guide til arbejdsmiljøuddannelsen her

Hvem skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

Hvis du er leder eller arbejdsmiljørepræsentant, og er du tilknyttet arbejdsmiljøorganisationen i din virksomhed, så er det lovpligtigt at du tager en arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen varer 3 dage, eller hvad der svarer til 22 timer.

Er du koordinator på en byggeplads skal du have en særlig arbejdsmiljøuddannelse. Du kan finde denne specifikke arbejdsmiljøuddannelse under navne som "Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer" eller "Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer".

Der er således gode muligheder for at finde en arbejdsmiljøuddannelse, uanset om du er på udkig efter det mere "brede" kursus, eller om du leder efter en specifik arbejdsmiljøuddannelse for eksempelvis koordinatorer.

Hvor lang tid gælder arbejdsmiljøuddannelsen?

Arbejdsmiljøloven gennemgås, revideres og ændres hvert år, hvorfor det kan være en god idé at holde dig opdateret løbende. Af samme årsag kan det anbefales, at gennemgå en ny arbejdsmiljøuddannelse efter 6 - 10 års virke, som repræsentant. 

Du kan altid kontakte udbyderen af den enkelte arbejdsmiljøuddannelse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør gennemgå en ny arbejdsmiljøuddannelse eller ej.

Medlemmer af AMO, som har gennemført arbejdsmiljøuddannelse efter 1. april 1991, skal ikke forny deres uddannelse.

Medlemmer af AMO, der har en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen, skal heller ikke gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for AMO-medlemmer.

Hvis medlemmer af AMO har deltaget i arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelser efter reglerne, som gjaldt før 1. april 1991, skal de gennemføre en ny arbejdsmiljøuddannelse.

Kilde: Arbejdstilsynet

Hvor mange dages supplerende efteruddannelse har arbejdsmiljørepræsentanten ret til inden for det første år?

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal man gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at du er blevet valgt.

Den lovepligtige arbejdsmiljøuddannelse varer tre dage. Du har desuden har ret til to dages supplerende uddannelse inden for det første år. Herefter har du ret til 1½ dags efteruddannelse hvert år.

Fokus på det gode arbejdsmiljø = trivsel

Arbejdsvilkår skal tilrettelægges således, at de er tilpasset det enkelte menneskes forudsætninger og giver mulighed for, at hver især har indflydelse på sin arbejdssituation.

Ikke blot på grund af arbejdsmiljøloven er det vigtigt, at der altid i organisationen er fokus på arbejdsmiljø, men også fordi det netop giver trivsel på arbejdspladsen at have fokus på det gode arbejdsmiljø.

Dette gøres bedst med den nyeste viden på området - som kan tilegnes via de mange arbejdsmiljøuddannelser og kurser, du kan finde her på siden.

Styrk dine kompetencer med et arbejdsmiljø kursus

Arbejdsmiljø er en stor del af vores arbejdsliv, og det er ikke kun arbejdsgiverne, der har noget at skulle have sagt i den sammenhæng. En arbejdsmiljøuddannelse er vigtig for alle typer af fag, da alle facetterne ved et godt arbejdsmiljø ikke er noget man kan lære uden at have fået den rette uddannelse på området.

Med en arbejdsmiljøuddannelse får du lagt et grundlag eller opdateret din viden på området, hvilket er vigtigt, hvis du arbejder som arbejdsmiljøkonsulent, medarbejderrepræsentant eller på anden måde har med arbejdsmiljø at gøre i dit daglige arbejde.

Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse

Det er vigtigt at holde sig opdateret omkring den lovgivning, som findes inden for arbejdsmiljø. Der findes en række forskellige lovpligtige kurser og lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Arbejdsmiljørepræsentanter har den nyeste viden

På arbejdspladsen er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten har den nyeste viden inden for lovgivning på området. Arbejdsmiljørepræsentanten vil sammen med sikkerhedsgruppen koordinere tiltag som er nødvendige på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal også sørge for, at eksisterende regler og love overholdes.

Bliv klædt på med en arbejdsmiljøuddannelse

Skab et godt fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø handler om de fysiske rammer på din arbejdsplads. Ting der kan påvirke det fysiske arbejdsmiljø er støj, vibrationer, lys og ergonomi. Ergonomi er vigtigt for at undgå arbejdsskader - især hvis du har et kontorjob eller en anden type job, hvor du sidder ned hele din arbejdsdag.

Uddannelser i fysisk arbejdsmiljø bidrager til:

 • Et godt omdømme for organisationen
 • Lavere sygefravær blandt medarbejderne
 • Øget produktion og dermed vækst

Kemisk arbejdsmiljø

Der findes også særtilfælde, hvor det såkaldte kemiske arbejdsmiljø kan have en indflydelse. Kemiske stoffer kan skade helbredet. De farligste stoffer går under betegnelsen KRAN-stoffer. Kemiske stoffer er en udfordring i arbejdsmiljøet, fordi langt fra alle stoffer er ordentligt undersøgt.

Kemiske stoffer og naturligt forekommende stoffer som f.eks. træstøv og asbest kan være farlige for helbredet, når vi går på arbejde. Især medarbejdere i industrien bliver udsat for farlige stoffer, der kan være skadelige.

Med en uddannelse inden for kemisk arbejdsmiljø er du godt klædt på til at forebygge og håndtere KRAN-stoffer og skabe sunde rammer for medarbejdere såvel som for miljøet.

Forebyggelse af arbejdsulykker

Forebyggelse af arbejdsulykker er en direkte vej til at nedsætte sygefravær, og det er selvfølgelig også vigtigt at have en sikker arbejdsplads.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø vil:

 • virke positivt på arbejdspladsens medarbejdertrivsel
 • styrke virksomhedens evne til at tiltrække ny arbejdskraft

Med andre ord har forebyggelse af arbejdsulykker en direkte kobling til virksomhedens produktionsevne og økonomi. Det kan et kursus i at forebygge arbejdsulykker være med til at fremme i netop din virksomhed.

Psykisk arbejdsmiljø - fokus på mere end sikkerhed

Med tiden har begrebet arbejdsmiljø udviklet sig til at dække mere end påvirkninger fra de fysiske omgivelser såsom arbejdsulykker, støj og lignende. Psykisk arbejdsmiljø er blevet en vigtig faktor på alle typer arbejdspladser og omfatter mange forskellige områder.

Faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø i en negativ retning er f.eks:

 • Jobusikkerhed
 • Stress
 • Mobning og chikane
 • Samarbejde og konflikter
 • Motivation

Hvorfor er det vigtigt med et godt psykisk arbejdsmiljø?

Medarbejdertrivsel og et sundt psykisk arbejdsmiljø i organisationen betyder:

 • at medarbejderne sjældnere bliver syge
 • at medarbejderne bliver mere effektive på jobbet
 • at det bliver lettere og sjovere at gå på arbejde

Så et godt psykisk arbejdsmiljø er en gevinst for alle parter – både på et menneskeligt og økonomisk plan. Derfor er det en god investering for en virksomhed også at stille skarpt på det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. via relevante arbejdsmiljøuddannelser.

Find din arbejdsmiljøuddannelse i listen ovenfor!

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen