3 gode råd til den nye arbejdsmiljørepræsentant

Overvejer du at bliver arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads? Få 3 gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du overvejer at melde dig som AMR.

Måske har du fået spørgsmålet fra en kollega eller din chef, eller måske har du selv gået og overvejet lidt at melde dig som arbejdsmiljørepræsentant i din organisation?

Men før du siger ja, vil du nok gerne vide lidt mere om, hvad du går ind til med den nye titel. Her kan du møde en arbejdsmarkedsrepræsentant og høre hendes overvejelser om beslutningen samt arbejdet som AMR.


Hvad er en AMR?

AMR står for arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges (modsat tillidsrepræsentanten) af alle medarbejdere - dvs. fagforeningstilhørsforhold. En AMR er arbejder på at forebygge og løse problemer med arbejdsmiljøet - det fysiske såvel som det psykiske. En AMR skal være bekendt med både lovgivning og relevante værktøjer - og får derfor betalt uddannelse, som bør tages straks efter udnævnelse.

Se AMR kurser her

Gode råd til dig, der overvejer at blive arbejdsmiljørepræsentant

1. Afklar forventninger med din leder

Du skal gøre dig klart, at det vil tage en del tid af fra dit normale arbejde, hvis du skal udfylde rollen optimalt. Du er derfor nødt til at afklare og afstemme forventninger med din leder, så du er sikker på, at I er på lige fod med, hvordan du fordeler din tid i forhold til dine nuværende ansvarsområder og din nye rolle som arbejdsmiljørepræsentant. 

2. Tal med andre og hør deres erfaringer

Tag en snak med andre arbejdsmiljørepræsentanter i organisationen eller nogle, du kender, der tidligere har arbejdet som repræsentanter. På den måde får du et indblik i, hvad rollen går ud på, og hvilke forvetninger der er til dig.

3. Kom på kursus hurtigst muligt!

Hvis du har fået titel som arbejdsmiljørepræsentant, er det rigtig vigtigt, at du kommer afsted på uddannelsen så hurtigt som muligt. På den måde sikrer du, at du er godt klædt på til opgaven. Uddannelsen giver dig nemlig svar på mange spørgsmål i forhold til, hvordan du agere i rollen som ny arbejdsmiljørepræsentant.

Mød en arbejdsmiljørepræsentant 

Vi har interviewet Lilli, der arbejder som projektleder i en større rådgivende dansk ingeniørvirksomhed. Her er hun også arbejdsmiljørepræsentant, og hun har taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos ALECTIA.

1. Hvad gjorde at du blev arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads?

Jeg er blevet opfordret af flere kolleger til at melde mig, da de syntes jeg ville være den rette til jobbet, fordi jeg arbejder på tværs af divisionerne i virksomheden. Jeg snakker dermed med kolleger på alle niveauer og ikke er bleg for at gå i dialog og udfordre organisationen eller måden, vi arbejder på.

2. Hvordan fandt du ud af, hvad arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant indebærer?

Jeg havde en snak med nogle af de kolleger, der allerede fungerer som repræsentanter, og derudover læste jeg noget af det materiale, der er tilgængeligt på vores intranet. Dette var dog ikke helt nok til, at jeg helt følte mig klædt på til opgaven, så jeg havde store forventninger til uddannelsen.

3. Hvordan har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hjulpet dig i gang med arbejdsmiljøarbejdet?

Jeg har fået nogle gode arbejdsredskaber. Jeg havde en meget inspirerende lærer, og hun gav også nogle gode redskaber til, hvordan jeg fik startet op. Samtidig fik jeg en god fornemmelse af, hvilke forventninger der er til mit arbejde. Der var også en god dialog med de andre kursusdeltagere repræsentanter fra andre firmaer, hvilket gav stof til eftertanke.

4. Hvordan bruger du det, du har lært på kurset i dit daglige arbejde som arbejdsmiljørepræsentant? 

Jeg har allerede brugt flere af de værktøjer, som jeg lærte på kurset bl.a. i dialogen med medarbejdere, der er blevet sygemeldt i forbindelse med stress.

Vigtige regler som arbejdsmarkedsmiljørepræsentant

Når du bliver valgt til at være arbejdsmiljørepræsentant i din virksomhed, så skal du inden for de første 3 måneder på en 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Udover den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, så har du inden for det første år ret til to dages supplerende efteruddannelse. Efter det første år som arbejdsmiljørepræsentant har du ret til 1,5 dags uddannelse hvert år inden for arbejdsmiljø eller relaterede emner som fx stresshåndtering, konflikthåndtering, ulykkesforebyggelse eller ergonomi.

Find din arbejdsmiljøuddannelse her


Annoncer