Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Quick guide: Varmt arbejde

Varmt arbejde

Beskæftiger du dig med varmt arbejde?

Beskæftiger du dig med arbejde, hvor der frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certificat i varmt arbejde.

Her får du en quick guide til, hvad du skal vide, og hvilke forholdsregler du skal tage, når du eller/og din virksomhed beskæftiger sig med udførelsen af varmt arbejde.

Leder du efter et kursus i varmt arbejde? Klik her

Hvad er varmt arbejde?

Med varmt arbejde menes svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv. Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse.

Nye krav fra forsikringsselskaberne

I dag kræver forsikringsselskaberne visse krav opfyldt ved udbetaling af erstatning til skader forårsaget ved varmt arbejde. Opfylder I ikke kravene ved beskæftigelse med varmt arbejde, har i en særlig selvrisiko på 100.000 kr. Det kan derfor nemt blive en dyr fornøjelse at glemme at sætte sig ind i reglerne.

DBI vejledning  

Dansk Brand- og sikringsteknisk institut har udarbejdet 3 vejledninger, som skal forbedre muligheden for at undgå og begrænse brande. Disse skal du være orienteret i, når du eller din virksomhed arbejder med varmt arbejde.

Varmt arbejde del 1:

Handler om generelle vejledning omkring planlægning og eksekvering af brandsikringsforanstaltninger.    

>> Du kan købe vejledningen hos Molio her 

Varmt arbejde del 2:

Denne vejledning handler specielt om udendørs brandsikringsforanstaltninger.

>> Du kan købe vejledningen hos Molio her

Varmt arbejde del 3:

Denne vejledning handler specielt om indendørs brandsikringsforanstaltninger.

>> Du kan ligeledes købe bogen hos Molio her

Det obligatoriske certifikat

For alle der arbejder med varmt arbejde er det obligatorisk at har kursus om varmt arbejde. I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav og i Danmark kræves det bredt af alle forsikringsselskaberne, hvorfor man i daglig tale siger kravet om kursus er gældende i alle 4 lande. Kurset der skal tages skal være dækkende for de oplysninger og vejledninger der findes i DBI vejledningerne 10.1, 10.2 og 10.3. Kurset kan tages ved flere udbydere.

Uddannelser

Det obligatoriske kursus i varmt arbejde udbydes som AMU kursus og er obligatorisk for alle, der beskæftiger sig med varmt arbejde.

På kurset får du indsigt i, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler du skal tage omkring  brandsikring af arbejdsmiljøet og beskyttelsesforanstaltninger overfor dig selv og andre medarbejdere. Man lærer omkring gode sikkerhedsrutiner, og hvilke brandrisici, der kan opstå. Kurset er en kombination af teori og praktik, hvor man udover de praktiske værktøjer får teori omkring brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr og lovgivning på området. Kurset afsluttes med en eksamen, hvorefter man får et DBI certificat ved bestået eksamen. 

Suppleringskurser til dig, der beskæftiger dig med varmt arbejde:                                                                                                 

  • Brande i køretøjer
  • Brandsikkerhed i laboratorier
  • Brandvagt kursus
  • Introduktion til termografer
  • ERFA-kursus El-termografer
  • ATEX - Explosionssikring
  • Varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer
  • Sikkerhedschef for ansatte i eksplosionsfarlige områder
  • Sikkerhedskursus til transformerplatforme

Når du beskæftiger dig med varmt arbejde 

Senest opdateret: 22 maj 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 12-11-2018

70-20-10 modellen

70-20-10 modellen blev designet for mere end 30 år siden af Morgan McCall. Modellen beskriver, hvordan læring ikke bare sker gennem formel træning, men også og måske især, når vi løser opgaver i løbet af dagen. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-10-2018

Til dig, der vil arbejde offshore

Offshore branchen udvikler sig konstant og byder på mange jobmuligheder for dig, der f.eks. er smed, elektriker eller maskinmester. Læs mere her, hvis du vil guides gennem junglen af offshore kurser og certificeringer.

Læs mere
Sidst opdateret 06-11-2018

VEU godtgørelse

I den sidste tid har der været en del omtale i medierne omkring problemer med ansøgning af VEU godtgørelse.Mange har netop haft problemer med at finde rundt i reglerne forbundet med godtgørelsen.Denne guide har til mål at gøre det lettere for dig, både som medarbejder og leder, at søge VEU godtgørelse.

AMU
Læs mere