Quick guide til Varmt arbejde | Få helt styr på reglerne lige her
15 jul 2022

Quick guide til Varmt arbejde

Beskæftiger du dig med arbejde, hvor der frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat i varmt arbejde.

Her får du en quick guide til, hvad du skal vide, og hvilke forholdsregler du skal tage, når du eller/og din virksomhed beskæftiger sig med udførelsen af varmt arbejde.

Leder du efter et kursus i varmt arbejde? Klik her

Hvad er varmt arbejde?

Med varmt arbejde menes svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv. Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse.

Nye krav fra forsikringsselskaberne

I dag kræver forsikringsselskaberne visse krav opfyldt ved udbetaling af erstatning til skader forårsaget ved varmt arbejde. Opfylder I ikke kravene ved beskæftigelse med varmt arbejde, har i en særlig selvrisiko på 100.000 kr. Det kan derfor nemt blive en dyr fornøjelse at glemme at sætte sig ind i reglerne.

DBI vejledning  

Dansk Brand- og sikringsteknisk institut har udarbejdet 3 vejledninger, som skal forbedre muligheden for at undgå og begrænse brande. Disse skal du være orienteret i, når du eller din virksomhed arbejder med varmt arbejde.

Varmt arbejde del 1:

Handler om generelle vejledning omkring planlægning og eksekvering af brandsikringsforanstaltninger.    

Varmt arbejde del 2:

Denne vejledning handler specielt om udendørs brandsikringsforanstaltninger.

Varmt arbejde del 3:

Denne vejledning handler specielt om indendørs brandsikringsforanstaltninger.

Det obligatoriske certifikat

For alle der arbejder med varmt arbejde er det obligatorisk at har kursus om varmt arbejde. I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav og i Danmark kræves det bredt af alle forsikringsselskaberne, hvorfor man i daglig tale siger kravet om kursus er gældende i alle 4 lande. Kurset der skal tages skal være dækkende for de oplysninger og vejledninger der findes i DBI vejledningerne 10.1, 10.2 og 10.3. Kurset kan tages ved flere udbydere.

Uddannelser

Det obligatoriske kursus i varmt arbejde udbydes som AMU kursus og er obligatorisk for alle, der beskæftiger sig med varmt arbejde.

På kurset får du indsigt i, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler du skal tage omkring  brandsikring af arbejdsmiljøet og beskyttelsesforanstaltninger overfor dig selv og andre medarbejdere. Man lærer omkring gode sikkerhedsrutiner, og hvilke brandrisici, der kan opstå. Kurset er en kombination af teori og praktik, hvor man udover de praktiske værktøjer får teori omkring brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr og lovgivning på området. Kurset afsluttes med en eksamen, hvorefter man får et DBI certificat ved bestået eksamen. 

Suppleringskurser til dig, der beskæftiger dig med varmt arbejde:                                                                                                 

  • Brande i køretøjer
  • Brandsikkerhed i laboratorier
  • Brandvagt kursus
  • Introduktion til termografer
  • ERFA-kursus El-termografer
  • ATEX - Explosionssikring
  • Varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse for ejendomsfunktionærer
  • Sikkerhedschef for ansatte i eksplosionsfarlige områder
  • Sikkerhedskursus til transformerplatforme

Når du beskæftiger dig med varmt arbejde 

Senest opdateret: 15 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 03-08-2020

Interview om gravide og sygefravær

Conopor rådgiver virksomheder i, hvordan de håndterer arbejdsforhold for gravide medarbejdere; et område der generelt er præget af berøringsangst. “Overordnet ser vi på, hvad vi kan gøre, både til fordel for den gravide og for erhvervslivet. Det fælles mål er, at den gravide trives, samtidig med at virksomheden kan opretholde driften”, siger Jean Vennestrøm, ejer af Conopor.

Læs mere
Sidst opdateret 19-01-2023

5 tips til vellykkede teambuilding events

Det kræver både mange overvejelser og seriøs planlægning at gennemføre succesfuld teambuilding. Vi har her samlet 5 tips, der sikrer, at dine teambuilding events styrker teamånden og skaber motivation frem for at give anledning til uenigheder og manglende engagement.

Læs mere
Sidst opdateret 24-01-2023

Forebyg konflikter optimalt

Alle konflikter kan forebygges. Det kræver dog, at I som organisation har en helt klar køreplan for, hvordan I bærer jer an med at løse konflikterne. Derfor har vi allieret os med Jon Valdemar Andersen fra Center for Konfliktforebyggelse. Læs, hvordan I får et godt arbejdsmiljø lige her. 

Læs mere