Viser 1-12 af 12
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-12 af 12

Varmt arbejde kursus – bliv certificeret

Hvis du arbejder med varmt arbejde kræves det af forsikringsselskaberne, at du tager et obligatorisk kursus om varmt arbejde – og dermed får et certifikat. På kurset får du indsigt i, hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler du skal tage omkring brandsikring af arbejdsmiljøet, sikkerhedsrutiner og brandrisici. Certifikatet gælder i Danmark, Norge og Finland.

varmt-arbejde

Grunden til, at det er nødvendigt at have et kursus i varmt arbejde, handler om, at varmt arbejde ofte er skyld i brande, hvor der sker skader for mange millioner kroner, fordi medarbejderne desværre mangler viden. Ved at have et obligatorisk kursus, er ønsket at forhindre så mange skader som muligt.

Hvad er varmt arbejde?

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsopgaver, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Dog skal arbejdsopgaverne udføres i forbindelse med skiftende arbejdspladser, og ikke fast indrettede arbejdspladser, for at betragtes som varmt arbejde. Dermed ikke sagt, at et kursus i varmt arbejde ikke er en god ide for medarbejdere på fast arbejdspladser, men her er reglerne anderledes fra forsikringsselskabernes side. 

Hvem skal tage et varmt arbejde kursus?

Varmt arbejde anvendes for eksempel i forbindelse med svejsning, skæring, lodning og tørring, men omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele, eller anden risiko for ildspåsættelse. Det er altså en konkret vurdering af forskellige arbejdsopgaver.

Det har dermed ikke noget at gøre med hvilken faggruppe du er en del af, men hvilken karakter dine arbejdsopgaver har. Hvis du skal udføre varmt arbejde, kræver det et gyldigt uddannelsesbevis og certifikat, ligesom at lærlinge kun må udføre varmt arbejde i begrænset omfang.

Hvordan får man et certifikat i varmt arbejde?

Det obligatoriske kursus i varmt arbejde udbydes som AMU kursus, hvor du efter bestået eksamen opnår et certifikat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), hvis instruktøren er DBI godkendt.

På kurset får du indsigt i, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler du skal tage, når udfører varmt arbejde. Gennem kurset opnår du både teoretisk og praktiske værktøjer om sikkerhedsrutiner og brandrisici, samt teori omkring brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr og lovgivning på området.

Hvis du vil arbejde med varmt arbejde i Norge eller Finland er certifikatet et lovkrav, hvor det i Danmark kræves af alle forsikringsselskaberne – og dermed er obligatorisk. Certifikatet gælder i Danmark, Norge og Finland i 5 år, hvorefter det skal fornyes med et nyt kursus.

De officielle varmt arbejde kurser følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12. Du finder to forskellige typer af varmt arbejde kurser, en der har fokus på gnistproducerende værktøj og et med fokus på branforanstaltninger ved tagdækkerarbejde. 

Tip: Læs vores guide om varmt arbejde.

Forebyg skader ved varmt arbejde

Der er flere ting du kan gøre, for at forebygge skader, der sker ved varmt arbejde. Ved at kende brandvejledningerne på arbejdspladsen, og have et certifikat på gennemført varmt arbejde kursus i, kommer du rigtig langt i sikringen mod skader. Derudover er det godt at huske på basis informationerne:

  • Pas på flydende gløder – ved fx skærebrænding og svejsning.
  • Pas på opvarmning af brandbare materialer og dampe – ved fx tagdækning.
  • Pas på varmeledning gennem materialet – fx ved svejsning
  • Husk at tætne revner og huller, rengør stedet for støv og flyt evt. brandbare materialer.
  • Tjek at brandslukningsudstyret er intakt. Slukkeren skal være plomberet og kontrolleret inden for det sidste år af en sagkyndig.
Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen