Facilities Management uddannelse

Optimér jeres virksomhed

Facilities Management omhandler de funktioner, der supplerer en given virksomheds kerneforretning og er med til at skabe vækst og trivsel. Det kunne fx tænkes at være logistik, IT, rengøring, køkkenarbejde eller bygningsvedligehold. 
Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Hvad lærer du på en Facilities Management uddannelse?

Facilities management uddannelse er noget relativt nyt i Danmark, der dog ikke desto mindre bliver mere og mere populære. Facilities Management, også forkortet til FM, er et arbejdsområde, der sætter fokus på at optimere de mest centrale dele af en virksomhed, for både at minimere udgifter og optimere forskellige arbejdsområder for at skabe mere værdi.

Det handler ikke kun om at skabe værdi rent kapitalmæssigt men i højere grad om at skabe værdi for virksomheden på alle niveauer. Dette kan blandt andet være ved at skabe en mere bæredygtig virksomhed med fokus på miljøjet, eller at få gladere medarbejdere, der trives i virksomheden i et godt arbejdsmiljø. Arbejder man med FM arbejder man derfor ofte med at optimere kerneområder indenfor virksomheden som fx rengøring, bygningsanlæg- og vedligeholdelse, køkkenarbejde, energiforbrug og IT.

Kurser i FM kan gøre dig i stand til at fokusere på disse forskellige områder, og hjælpe virksomheden på rette vej. Kurser i Facilities Management kan give dig de redskaber og værktøjer, du har brug for, når du skal styre en virksomhed i den rigtige retning i forhold til at optimere forskellige områder af virksomheden. Du vil kunne lære at se de overordnede linjer, forstå mønstre i hvordan forskellige områder af en virksomhed påvirker hinanden, og lære at udvikle strategier for hvordan tingene kan ændres, så man alt i alt optimerer de kerneområder, der skaber en virksomheds flow.

Der findes Kurser i FM, der giver en bred forståelse for konceptet og kurser, der er mere specialiserede i enkelte områder som fx miljø, bygninger eller medarbejdere. Du kan også vælge at sætte mere fokus på din lederrolle i forbindelse med FM. En bred række af kurser i Facilities Management er tilgængelige, så du kan finde det, der passer bedst til dine behov og interesseområder.

Kurser i Facilities Management kan være brugbare for en lang række personer, der ønsker viden og redskaber til at føre en virksomhed i den rigtige retning inden for dette felt. Dette kan blandt andet være tekniske direktører, miljøkonsulenter, arkitekter, bygningskonstruktører, ejendomschefer eller andre, der har en interesse i at skulle udvikle og gennemføre forskellige strategier indenfor FM. Kurser i Facilities Management rammer en bred målgruppe, og det er derfor ofte en blandet skare, der mødes på kurserne.

Facilities Management udbyderne har specialistviden om det givne område - og kan via deres ekspertviden optimere leverancerne med hensyn til pris og kvalitet i forhold til det en virksomhed selv ville kunne have opnået.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier