Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-15 af 15
 

VVS uddannelse

Som VVS montør arbejder du med alt, hvad der har med varme-, ventilation- og sanitetsinstallationer at gøre. Du montere og vedligeholder facader og tage i metal, installere rør, kedler pumper og energianlæg. Som VVS montør kan du også beskæftige dig udelukkende med installationsarbejde i fx beboelsesejendomme, industri eller institutioner.

Hvis du arbejder med VVS, installere du røranlæg til koldt- og varmtvandsforsyning samt afløbsinstallationer i køkken og toilet. Du kan arbejde med at montere vandmålere og apparater der bruger gas, og desuden også vedligeholde disse installationer.

Derudover er det også tagarbejde i bly, zink og kobber, herunder pladearbejde, svejsning og lodning.

Hvis du arbejder med VVS og energi, arbejder du med at installere mindre varmeanlæg i boliger, samt montere kedler og brændere til olie, naturgas, halmfyr og fjernvarme. Du kan også installere solvarmeanlæg og varmepumper.

Forskellige typer VVS uddannelse

Alt efter om du forvejen har en VVS uddannelse, og bare ønsker at udbygge dine kompetencer, eller om du skal omskoles, og derfor har brug for hele VVS uddannelsen, så er der forskellige muligheder for dig.

Akademiuddannelse i VVS installation

Med en akademiuddannelse i VVS bliver du kvalificeret til selv at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand og afløb. Med uddannelsen har du mulighed for at søge autorisation ved Sikkerhedsstyrelsen.

Uddannelsen i VVS installation består af seks obligatoriske moduler, og derudover også en række valgfriemoduler, og afsluttes med et afgangsprojekt. Du kan både læse hele uddannelsen på fuldtid, der tager 2 år, tage den på deltid, eller vælge kun at tage enkelte moduler.

Som færdiguddannet kan du få job i det private eller offentlig virksomheder, og du kan udvikle dig videre som rådgiver i et ingeniørfirma eller som selvstændig.

A certifikat

Udvikl dine faglige kompetencer og udvid din mulighed for at finde arbejde. Med et A certifikat kan du opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater. Derudover kan du med certifikatet udføre eftersyn fejlfinding og retning på varmeproducerende kedelanlæg helt selvstændigt.

Kursus i ny gas-sikkerhedslOv

I 2018 trådte en ny lov i kraft for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. På et kursus får du indblik i de nye regler, og hvordan du skal udføre dit arbejde og vejlede dine kunder i overensstemmelse med loven.

Den nye lov er en moderniseret og forenklet udgave af den tidligere, som skal gøre det nemmere og mere fleksibelt at drive sikker vvs-virksomhed i Danmark. Du får viden om at opretholde nødvendig sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, så risikoen for forgiftning, eksplosion og brand er minimal.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Erhvervsakademi Dania - Første s...

Gitte Esman er projektkonsulent i Ase og har valgt at læse akademifaget Projektledelse på Erhvervsakademi Dania i Silkeborg – et valg, som har givet hende endnu flere kompetencer som projektleder.

Læs mere
Henriette Kviesgaard

”Jeg får viden om og værktøjer til at anskue tingene på mit arbejde på en ny måde. Jeg tilegner mig nogle kompetencer, hvor jeg pludselig kan se sundhedsvæsenet mere oppe fra."

Læs mere
Thomas Sørensen, studerende på A...

Vi har et godt socialt fællesskab i klassen, og vi bliver en del af hinandens netværk. Et netværk som har et højt fagligt niveau, som vi kan trække på i hverdagen.

Læs mere
THEEM BREGENDAHL, KONSULENT, TJB...

Energiteknolog-uddannelsen giver mig overblik over, hvordan man finder de bedste potentialer for at spare på energi og implementere vedvarende energi.

Læs mere