Filtrer efter
Projektledelse / projektarbejde
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-20 af 205
1
2
3
4
...
11
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Populære steder

Reportager indenfor Projektledelse / projektarbejde

FAQ

 • Med en projektlederuddannelse eller et kursus indenfor projektledelse får du værktøjer og redskaber til at håndtere rollen som projektleder. Du kan både tage en projektleder uddannelse, hvis du slet ikke har erfaring og ønsker den grundlæggende viden, men du finder også projektlederuddannelser og kurser, der henvender sig til dig, der vil blive dygtigere til projektlederrollen.

 • Dit valg af projektlederuddannelse afhænger af, hvad du ønsker at få ud af uddannelsen eller projektleder kurset. Det kan for eksempel afhænge af geografisk placering, men du bør også have dit udgangspunkt in mente. Hvorvidt du har erfaring med projektledelse eller ej, kan have betydning for dit valg af uddannelse eller kursus.

 • Prisen for din projektleder uddannelse varierer og afhænger af mange forskellige faktorer. Priserne veksler for eksempel afhængigt af den enkelte projektlederuddannelse, og varigheden af den enkelte uddannelse har selvfølgelig også noget at sige. Du finder for eksempel både projektleder kurser, der strækker sig over et par dage, samt projektleder uddannelser, der tager uger eller længere.

Stå stærkt med en projektlederuddannelse

Med et kursus eller en uddannelse inden for projektledelse får du redskaber til at håndtere dit projektarbejde i din funktion som projektleder. En projektlederuddannelse er også relevant for dig, der vil blive bedre til at arbejde med et projekt eller til at arbejde mere med projekter fremadrettet.

Uanset hvad dit behov er, kan du finde et projektlederkursus, der passer til dig. Find din projektlederuddannelse blandt de mange forskellige tilbud, der findes på markedet. Du kan sammenligne projektlederuddannelser, herunder specifikke kurser inden for f.eks. agil projektledelse, PRINCE2 eller PMI.

Få nye værktøjer med en projektlederuddannelse

Projektledelse: Hvad laver man som projektleder?

En projektleder spiller en afgørende rolle i styringen og gennemførelsen af projekter i forskellige brancher og organisationer. Deres opgave er at planlægge, koordinere og føre tilsyn med alle aspekter af et projekt for at sikre, at det når sine mål inden for de fastsatte tidsrammer og budgetter. Her er nogle af de vigtigste opgaver, en projektleder typisk udfører:

 1. Projektplanlægning: Projektlederen udvikler en detaljeret plan, der identificerer projektets mål, ressourcer, tidsplan og milepæle. Dette indebærer ofte at identificere opgaver, tildele ansvar, fastsætte tidsfrister og etablere en overordnet strategi.

 2. Styring af ressourcer: Projektlederen er ansvarlig for at sikre, at projektet har de nødvendige ressourcer til rådighed, herunder budget, personale, materialer og udstyr. Dette kan involvere at forhandle med interessenter, sikre finansiering og koordinere med andre afdelinger eller teams.

 3. Kommunikation: En væsentlig del af projektlederens rolle er at opretholde effektiv kommunikation mellem alle interessenter, herunder teammedlemmer, kunder, ledelse og andre relevante parter. Dette kan omfatte statusopdateringer, rapportering af fremskridt, løsning af problemer og håndtering af konflikter.

 4. Risikostyring: Projektlederen identificerer potentielle risici og udvikler en plan for at minimere deres indvirkning på projektet. Dette kan omfatte risikoanalyse, implementering af risikoreducerende strategier og løbende overvågning af risici gennem projektets levetid.

 5. Kvalitetskontrol: Projektlederen sikrer, at projektet opfylder de krævede kvalitetsstandarder og specifikationer. Dette indebærer ofte at etablere kvalitetsmål, udføre kvalitetskontroller og sikre, at eventuelle fejl eller mangler rettes rettidigt.

 6. Styring af ændringer: I løbet af et projekt kan der opstå ændringer i omfang, tidsplan eller andre faktorer. Projektlederen evaluerer disse ændringer, bestemmer deres indvirkning på projektet og implementerer passende ændringsstyringsprocesser.

 7. Afslutning af projektet: Når projektet når sin afslutning, er det projektlederens ansvar at sikre en glat overgang og levering af det færdige produkt eller tjeneste til kunden. Dette kan omfatte at evaluere projektets succes, dokumentere resultater, fejre teamets præstationer og identificere områder til forbedring i fremtidige projekter.

Samlet set er en projektleders rolle at fungere som en bro mellem alle interessenter og sikre, at projektet udføres effektivt og succesfuldt. Dette kræver en kombination af ledelsesmæssige, kommunikations- og organisatoriske færdigheder samt en dyb forståelse af projektets omfang/størrelse, mål og krav.

Hvorfor en projektlederuddannelse?

For dig, der til dagligt arbejder som enten projektleder eller projektkoordinator, er det vigtigt at have de rette redskaber for at bedst muligt kunne håndtere dit projektarbejde. På en projektlederuddannelse lærer du, hvordan du skal strukturere et projekt for siden hen at lede det i mål.

Som projektleder har du ansvar for at nå de opsatte mål for projektet. For en uerfaren projektleder kan det være meget vanskeligt at holde styr på alle detaljer. Derfor er kurser og efteruddannelse i projektledelse et vigtigt redskab til at kunne håndtere dit projektarbejde bedst muligt.

Hvilken projektlederuddannelse skal man vælge?

Det kan være en jungle at finde rundt i de forskellige projektlederuddannelser, når du skal i gang med uddannelsen. Før du vælger en uddannelse, er her en række overvejelser du kan gøre dig selv. 

Det kan være en god idé at se på, hvilken type virksomhed du arbejder for. På denne måde kan du nemlig overveje, hvilke type projektledelse I har behov for. 

Det er samtidig også en god idé at overveje, hvor du ønsker at læse din projekterlederuddannelse henne. Vil du tage en projektlederuddannelse i København, Fyn, Jylland eller et helt andet sted? Det kan også være en idé at se på, hvornår undervisningen finder sted de forskellige steder. 

Det kan også være en idé, at du finder ud af hvilken type projektlederuddannelse du gerne vil tage. Du kan bl.a. tage et projektledelse kursus, en projektkoordinator uddannelse, et projektlederkursus og meget andet. 

Sidst er det vigtigt at overveje, hvilke branche du arbejder i. Er du f.eks. kontormedarbejder er det oplagt at tage en projektlederuddannelse, der henvender sig inden for det emne. Arbejder du inden for byggeri kan du med fordel tage et kig på projektlederuddannelser inden for dette specifikke område.

Læs mere om byggeriets projektlederuddannelse her

Hvad kræver det at være projektleder?

Som projektleder er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, et godt overblik og lederegenskaber. Du vil skulle stå for at overse projekter, planlægge og estimere, motivere, risikoanalysere og meget mere. Det er derfor vigtigt, at du besidder ovenstående kvaliteter. 

Hvad koster PRINCE2?

Prisen på et PRINCE2 kursus afhænger af, hvor du vælger at tage uddannelsen samt forløbets varighed. Det er dog ikke unormalt at prisen kan spænde fra cirka 5.000 kr. og op til cirka 20.000 kroner.

Hvor lang tid tager det at blive projektleder?

En uddannelse som projektleder har forskellig længde, alt efter hvor intensivt et forløb du vælger at læse. Det afhænger samtidig også af, om der er tale om en grundlæggende projektlederuddannelse, hvor du lærer alt det fundamentale omkring det at være projektleder, eller om du har brug for at finpudse dine eksisterende kompetencer som projektleder.

Find en grundlæggende projektlederuddannelse her

Bliv en dygtigere projektleder

Der findes et meget stort antal udbud af projektlederuddannelser rundt omkring i landet. Uddannelserne strækker vidt og bredt og kan være af forskellig slags inden for samme emne - fra kortere grundkurser på 1-2 dage, hvor man opnår et grundlæggende kendskab til vigtigheden af at strukturere og styre et projekt - til længere mere indgående uddannelser, hvoraf visse fører til et certifikat.

En projektleder kan blandt andet arbejde med:

 • Projektledelse
 • PRINCE2
 • Projektarbejde
 • Koordinator
 • Projektstyring

Find specifikke kurser inden for eksempelvis PRINCE2 og MPS certificeringer.

Det er vigtigt at vide alt om processen, når man arbejder med et projekt, for at blive en god projektleder. Når dit projekt skal lykkes kræves en effektiv projektleder, som kan guide projektet igennem alle dets faser, fra start - analyse - udvikling helt frem til udførelse og afslutning.

Efterspørgslen på disse kvaliteter stiger hele tiden, og der findes et stort antal af projektlederuddannelser. Nogle af dem fokuserer målrettet på projektlederens rolle, og andre uddannelser er branchetilpassede eller specifikke inden for et bestemt område af projektledelse.

Projektledelse i praksis

Når du arbejder med projektstyring, er det vigtigt, at du har de rette kompetencer, som du kan bruge til at styre projektet i den rigtige retning. Du har ofte det faglige ansvar, når du arbejder som projektkoordinator og ikke et ledelsesansvar. På et kursus i projektstyring vil du lære, hvordan du på den bedst mulige måde strukturerer et projekt fra start til slut.

Projektlederens rolle

Som projektleder har du ansvar for at projektet bliver gennemført på bedst mulige måde, og du har ansvar for at strukturere og lede arbejdet. En projektleders opgaver er spredte og kan kræve kompetencer inden for mange forskellige områder. Det handler ikke bare om at delegere arbejdsopgaver. Som projektleder skal du kunne få hele gruppen til at trække i samme retning.

Det handler om at klarlægge en struktur og en arbejdsplan. Du skal kunne motivere, således at alle parter i projektet er tilfredse med sine arbejdsopgaver. Det er en projektleders rolle at se til, at alle personer varetager deres personlige opgaver - samtidig med, at disse er koordinerede og passer ind i den større sammenhæng.

Planlægger du projektet på den rigtige måde, så du kan forudse problemer, inden de opstår. En tidsplan som skrider kan koste din organisation mange penge, så det er vigtigt med et godt overblik. Projektlederen skal, udover at planlægge, også finde løsninger på alle slags problemer, der dukker op undervejs. En projektleder er derfor en dygtig leder, der sideløbende planlægger og problemløser.

Se oversigten over lederuddannelser her

En projektleder skal kunne:

 • Lede en gruppe mennesker
 • Få hvert individ i gruppen til at føle sig tilfreds med sine arbejdsopgaver
 • Strukturere projektet fra start til slut
 • Planlægge, organisere, styre mod opsatte mål
 • Håndtere uforudsete problemer
 • Håndtere eventuelle konflikter

Bliv stærk i projektledelse

Lyder en projektlederuddannelse som det rigtige for dig? Uanset om du leder efter en grundlæggende projektlederuddannelse, en mere specifik projektlederuddannelse såsom byggeriets projektlederuddannelse eller noget helt tredje, så er vi sikre på, at du finder et forløb, der passer til dig. Klik dig gennem listen herover og find den projektlederuddannelse, der passer til dig.