IT-projektledelse og porteføljestyring

Længde
Kurset er på 7,5 ECTS
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Kurset afholdes på
Engelsk
Længde
Kurset er på 7,5 ECTS
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Kurset afholdes på
Engelsk
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

IT-projektledelse

IT-projektledelse og porteføljestyring

Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst.

Organisering og ledelse af it-projekter er i stigende grad vigtigt for mange organisationer både i den private og offentlige sektor. Udvikling og implementering af it-projekter går hånd i hånd, og kompetent projektledelse vil være en vigtig faktor for mange typer af opgaver og områder i virksomheder. Derudover er fordele ved kompetent porteføljestyring også, at organisationer vælger de rigtige projekter at gennemføre.

Dette kursus dækker både metoder fra praksis og indsigt fra forskning, selvom der lægges vægt på forskning. Deltagerne lærer at anvende metoder til klassisk og agil it-projekt- og porteføljestyring. Deltagerne diskuterer relateret til forskningen indenfor området styrker og mangler ved forskellige metoder. Desuden vil deltagerne lære at anvende koncepter fra forskningen til at forstå udfordringerne i it-projekt- og porteføljestyring.

Efter kurset vil den studerende kunne:

  • Identificere forskellige perspektiver på it-projektledelse og porteføljestyring og deres implikationer på, hvordan vi forstår it-projekter, og hvordan hvert perspektiv er linket to forskellige typer ledelsesværktøjer
  • Anvende og redegøre for, hvad forskellige perspektiver betyder for problemidentifikation og analyse samt løsninger i forhold til en valgt case
  • Sammenligne og kontrastere forskellige perspektiver på flere dimensioner
  • Forholde teoretiske perspektiver til praksis og forklare de typer af overvejelser, der måtte opstå fra en projektleder, porteføljestyrer eller projektansvarlig person
  • Analysere kritisk de identificerede og / eller anvendte perspektiver for at adressere behovet for andre / nye tilgange til projekt / porteføljestyring

Kurset er en introduktion til forskellige perspektiver på projektledelse og porteføljestyring og består af en kombination af forelæsninger, klassediskussioner, projektarbejde og feedback. Derfor forventes også et højt niveau af aktiv deltagelse og refleksion fra de studerende.

Forelæsningerne vil fokusere teoretisk på at læse og diskutere perspektiver. Derudover vil du under gruppearbejdet identificere projektledelses- og porteføljestyringsværktøj og diskutere dem i forhold til forskellige perspektiver.

Detaljer
Kurset foregår på engelsk og udbydes som valgfag på Master i it-ledelse. Kurset er på 7,5 ECTS og er med forplejning.

Målgruppe

Kurset er værdifuldt for dig, der ønsker at lære om de seneste udviklinger i projekt- og porteføljestyring samt reflektere over dine arbejdsmetoder relateret til disse aktiviteter. Fx vil følgende drage nytte af at se projekt- og porteføljestyringsaktiviteter i lyset af kursets forskellige perspektiver:

  • Projektmedlemmer
  • Projektinteressenter
  • Projektledere
  • Program- og/eller porteføljeledere

Eksamen og diplom

Skriftlig individuel opgave (max. 3000 ord, alt inkluderet). Mulighed for gruppearbejde. Opgaven skal skrives på engelsk, men du bliver ikke bedømt på dine engelskkundskaber.

Pris

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen.

Prisen for dette kursus er 12.300 kr.

Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om IT-projektledelse og porteføljestyring
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret