Kursus
Ingen anmeldelser

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

GBD.dk, i København (+1 lokationer)
Længde
3 dage
Pris
15.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
2. februar 2023 (Blended: Fremmøde + live webinar (21 timer)) DANSK (+8 startdatoer)
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk ( + mere )
Uddannelsens hjemmeside
Længde
3 dage
Pris
15.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
2. februar 2023 (Blended: Fremmøde + live webinar (21 timer)) DANSK (+8 startdatoer)
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk ( + mere )
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Startdato

Vælg mellem 8 startdatoer

2. februar 2023 (Blended: Fremmøde + live webinar (21 timer)) DANSK

 • Holdundervisning
 • København
 • Dansk

2. februar 2023 (Blended: Fremmøde + live webinar (21 timer)) ENGELSK

 • Holdundervisning
 • København
 • Engelsk

20. april 2023 (Blended: Fremmøde + live webinar (21 timer)) DANSK

 • Holdundervisning
 • København
 • Dansk

20. april 2023 (Blended: Fremmøde + live webinar (21 timer)) ENGELSK

 • Holdundervisning
 • København
 • Engelsk

2. februar 2023 (live webinar (21 timer)) ENGELSK

 • Holdundervisning
 • Online
 • Engelsk

2. februar 2023 (live webinar (21 timer)) DANSK

 • Holdundervisning
 • Online
 • Dansk

20. april 2023 (live webinar (21 timer)) ENGELSK

 • Holdundervisning
 • Online
 • Engelsk

20. april 2023 (live webinar (21 timer)) DANSK

 • Holdundervisning
 • Online
 • Dansk

Kursusbeskrivelse

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) ® bygger på PMI’s internationale Practice standarder (2009 og 2019 udgaverne) for Project Risk Management, der omfatter internationale anerkendte risikostyringsprincipper, koncepter, processer, værktøjer og teknikker samt bygger videre på Project Risk Management vidensområdet (Kapitel 11) indeholdt i PMIs Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide 6.udgave samt suppleret med viden fra PMIs Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide 7.udgave.

Risk Management handler først og fremmest at forstå, hvordan man identificere relevante risici, analysere sandsynlighed for at de indtræffer, hvilke konsekvenser risici kan medføre og endelig hvordan man skal håndtere dem hvis de opstår. Risici kan også åbne nye veje og muligheder. En del af opgaven inden for risikostyring er således også at kunne vende opståede risici til fordele og på denne vis skabe gevinst for projektet samt sikre en løbende involvering af interessenterne.

PMI-RMP® certificeringsforberedende forløb bidrager desuden med værdifuld viden om de kvantitative og kvalitative teknikker forbundet med risikoanalysen.

Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at anvende PMIs Risk Management principper, koncepter, processer, teknikker og metoder samt gennemføre Risk Management Professional (PMI-RMP) ®certificeringseksamen.

Dette kursus udmærker sig ved at at indeholde såvel den plan-baseret som den agile tilgang til risikostyring.

Forudsætninger

Der er ingen særlige forudsætninger forbundet med deltagelse på kurset, men PMI stiller en række krav, hvis du vil til PMI-RMP-eksamen efter endt forløb, læs afsnittet PMI-RMP® certificeringseksamen.

PMIs Risk Management standard bygger videre på risikostyring vidensområdet indeholdt i PMIs Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide 6. udgave.

Det er en fordel at have kendskab til PMIs Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide 6. udgave , da det vil kunne lette læsningen og tilgangen til materialet.

Det kan være en fordel at have en PMP® certificering, da en del af indholdet er fælles for de to certificeringer.

Udbytte

 • Indsigt i Project Risk Management områder såsom: Risk Communication, Risk Analysis, Risk Response Planning, Risk Governance.
 • Viden om hvordan man udformer en Risk management plan.
 • Indblik i teknikker til kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse.
 • Konkrete strategier til håndtering af risici.
 • Teknikker til identifikation af risici.
 • Viden om hvordan man identificerer og evaluerer relevante risici – sandsynlighed og konsekvenser
 • Indsigt i kvantitative og kvalitative teknikker forbundet med risikoanalyse
 • Indblik i risk management udfra et plan-baseret/vandfald, kombination (hybrid) og agilt perspektiv.
 • Certificeringsforberedelse til PMI-RMP®

Kursusindhold og undervisningsform:

Kurset er bygget op omkring PMIs Examination Content Outline (ECO) og specifications fra november 2021 og med effekt fra april 2022 indeholder desuden en indføring i risikostyring og sammenhængen til Project Management Body of Knowledge (PMBOK)® guide 6. udgave samt standarderne fra 2009 og 2019.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk. (Alle undervisningsmaterialer er på engelsk)

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der arbejder med Risk Management og ønsker at lære PMI®s projektledelses værktøjer at kende og/eller ønsker at forberede sig til PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® eksamen. Kurset er gavnligt uanset om du arbejder plan-baseret, en kombination eller agilt, da alle tilgangene er en del af kurset.

Eksamen og diplom

Efter kurset har deltageren mulighed for at tilmelde sig PMI-RMP ® certificeringseksamen.

Tilmelding til PMI certificeringerne foregår hos PMI. I den forbindelse skal du oprettes hos PMI og ansøge om at få lov til at gå til eksamen. Som en del af forløbet understøtter GBDs trænere processen med hjælp og vejledning.

For at kunne blive godkendt til PMI-RMP® certificeringseksamen skal man have

 • Min 12 måneders erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 30 timers formel uddannelse i risikostyring, hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en kandidatgrad eller derover.
 • Min 24 måneders erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 30 timers formel uddannelse i risikostyring, hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad eller derover.
 • Min 36 måneders erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 40 timers formel uddannelse I risikostyring, hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Ved bestået eksamen opnår du titlen som PMI-RMP® (Risk Management Professional) certificeret.

Pris

Kursuspris:15.500 ex. moms (live training + bøger, undervisningsmateriale, vejledning og e-læring).

Bemærk at certificeringen ikke er en del af kursus, da den afregnes direkte med PMI, pris ca. 3500.

Prisen inkluderer:

 • Undervisning af PMP® og PMI-RMP® certificerede dansk- og engelsktalende underviser/team.
 • Bog PMI®” Practice Standard for Project Risk Management (2009)” i elektronisk udgave.
 • Bog PMI® “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition (2017)” i papirudgave.
 • Målrettet eksamensforberedende materiale i form af slides, cases, testspørgsmål og lignende.
 • Kursusbevis med 30/40 PDU-point efter endt forløb.
 • Support og vejledning på telefon og e-mail gennem hele forløbet, indtil du er certificerede.
 • Der er ikke behov for yderligere materiale, bøger eller lignende for at kunne gå til eksamen.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
GBD.dk
Ørestads Boulevard 73
2300 København

Global Business Development (GBD) – Knowledge That Sets You Apart

Global Business Development (GBD) er en dansk kursus- og konsulentvirksomhed, der siden 2007 har tilbudt målrettet opkvalificering og konsulentydelser inden for projektledelse. Internationale anerkendte standarder og best practice er fundamentet for GBDs ydelser, hvor fokus er på udvikling af skræddersyede...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret