Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen er en garanti på kvalitet

Diplomuddannelser er en anerkendt form for efteruddannelse, inden for mange faggrupper, herunder IT, pædagogik, ledelse, projektledelse, offentlig forvaltning, handel og økonomi og meget mere.
Viser 1-20 af 209
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 209
1
2
3
4
...
11

Tag en diplomuddannelse og få nye kompetencer

Det danske arbejdsmarked er indrettet efter, at du som medarbejder konstant skal være omstillingsparat, nysgerrig og klar på udfordringer. Derfor er det også blevet mere og mere populært at tage videre- og efteruddannelser. Det viser nemlig, at du som medarbejder ønsker at udvikle dine kompetencer og dygtiggøre dig inden for erhvervslivet. 

Med en diplomuddannelse får du nye værktøjer og en stærk faglig baggrund til din fremtidige karriere. En diplomuddannelse er en videregående voksenuddannelse, der er bygget op så du kan tage den på deltid. Dermed kan du for eksempel tage uddannelsen, mens du kan fortsætte dit fuldtidsarbejde og samtidig få en efteruddannelse på et højt fagligt niveau.

Diplomuddannelserne dækker over en lang række kompetencegivende uddannelser

Hvad er en diplomuddannelse?

Diplomuddannelser er en anerkendt form for videre- og efteruddannelse, som findes inden for mange forskellige faggrupper. Uddannelsen kan tages på deltid, så der er mulighed for at gennemføre i dit eget tempo. Du tilmelder dig blot et enkelt modul ad gangen, og behøver dermed ikke haste igennem uddannelsen. Du skal blot afslutte din diplomuddannelse senest 6 år efter, du er påbegyndt dit første modul.

Du kan typisk gennemføre uddannelsen over 3 år, men nogle diplomuddannelser kan tilrettelægges på fuld tid over et års tid. Her vil du typisk læse 3 deltidsmoduler pr. semester, hvilket er den mulighed de fleste vælger, hvis du vælger at tage den på fuldtid.

Det er dog også muligt et sammensætte uddannelsen med moduler tilrettelagt på fuld tid, og gennemføre modulerne efter hinanden. Dette er dog en vanskeligere tilgang, da det er forskelligt, om uddannelsesinstitutionerne udbyder de enkelte moduler på fuld tid. 

Du sidder måske og tænker "Hvilket niveau er diplomuddannelse?". En diplomuddannelse betragtes som en mellemlang videregående uddannelse, der er på niveau med en bachelor eller en professionsbachelor. Det er dog ikke noget, der behøver være afskrækkende i forhold til arbejdsmængde og sværhedsgrad. "Men... Hvor mange ECTS point er en diplom?" tænker du måske i den sammenhæng. En diplomuddannelse svarer til ét års fuldtidsstudier, som regnes til at være 60 ECTS point. Du kan læse mere om ECTS point her

Hvem kan tage en diplomuddannelse?

Grundlæggende set er efteruddannelsen primært rettet mod erhvervsaktive med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, og flere diplomuddannelser kræver, at du har mindst 2-års relevant erhververfaring. Du skal desuden være opmærksom på, at der kan findes særlige optagelseskrav til din valgte diplomuddannelse. Du kan læse meget mere om diplomuddannelsen og adgangskravene her.

Der findes et stort udvalg af diplomuddannelser med hver sit fokus, og diplomuddannelser henvender sig derfor til en bred målgruppe. Se vores kursusliste for at danne dig et overblik over nogle af de retninger, som du kan specialisere dig inden for. 

Søger du en efteruddannelse inden for handel, økonomi eller revision, er HD-uddannelser måske noget for dig. Du kan læse mere om HD-uddannelser og se vores udbud lige her.

Undervisningsforløb på diplomuddannelser

Diplomuddannelser udbydes typisk som et deltidsstudie og er tilrettelagt, så du kan passe et fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Undervisningen vil derfor primært foregå om aftenen og i weekender. Nogle diplomuddannelser udbydes dog også som fuldtidsstudie eller selvstudie. Her kan du vælge den undervisningsform og det forløb, der passer bedst til det, du søger.

En diplomuddannelse består af 5-6 moduler og til slut et afgangsprojekt. De 5-6 moduler er ofte bygget op med 2-3 obligatoriske moduler og en række valgfrie moduler, som du kan vælge og kombinere, så det passer til præcis dine interesser og behov. 

Der findes som regel et standardforløb for uddannelsen, men der er ikke nødvendigvis krav for hvilke moduler, du læser først. Det kan dog være tilfældet på nogle diplomuddannelser, da det enkelte modul danner grundlag for resten af uddannelsen.

Nogle forløb vil du også i højere grad have mulighed for at påvirke selv og sammensætte ud fra dine individuelle ønsker. Du kan dog først påbegynde dit afsluttende projekt, når alle moduler er afsluttet med en bestået eksamen.

Der kan være forskel på opbygningen af uddannelserne, så det er en god ide at læse uddannelsesbeskrivelsen grundigt eller tage kontakt til uddannelsesstedet af den pågældende diplomuddannelse. 

Det faglige niveau på diplomuddannelsen svarer til en bacheloruddannelse eller en professionsbachelor. Undervisningen er oftest teoretisk anlagt og hovedsageligt opbygget af forelæsninger og lektioner.

Hvad kan jeg bruge en diplomuddannelse til?

Med en diplomuddannelse får du en solid opkvalificering, der giver dig mulighed for at bygge ovenpå dine eksisterende kompetencer ved hjælp af teori, metoder og redskaber. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk erfaring, hvilket gør dig i stand til at gå ud og benytte din viden allerede fra første dag. Dette styrker din faglige profil, hvilket giver værdi for både dig og din arbejdsgiver.

Når du har gennemført din diplomuddannelse, er der også mulighed for at læse videre på en masteruddannelse. Vær dog opmærksom på adgangskravene til den eventuelle masteruddannelse, du har i tankerne. 

Tip: Læs om Camillas erfaringer med en diplomuddannelse i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Finansiering af din diplomuddannelse

Der er deltagerbetaling på alle diplomuddannelser. Finansieringen kan komme fra dig selv, din arbejdsgiver eller en tredje part.

Da der er tale om en efteruddannelse, er du ikke SU-berettiget. Der kan dog være mulighed for at søge om økonomisk støtte gennem for eksempel Statens Voksenuddannelsesstøtte, såfremt du opfylder kriterierne. 

Hvad er forskellen på en akademiuddannelse og en diplomuddannelse?

Et spørgsmål vi ofte støder på er netop, hvad forskellen er på en akademiuddannelse og en diplomuddannelse. Forskellen findes grundlæggende i uddannelsesniveau, hvorfor der også er forskel på adgangskravene til de to uddannelser.

Den danske kvalifikationsramme, svarer en akademiuddannelse til niveau 5, og diplomuddannelse til niveau 6. Derudover svarer en akademiuddannelse for eksempel til en kortere videregående uddannelse og giver adgang til en diplomuddannelse. 

Diplomuddannelsen er derimod en mellemlang videregående uddannelse, der er på niveau med en bachelor eller en professionsbachelor. Denne uddannelse giver desuden adgang til en master.

Du kan læsere mere om forskellen på en akademiuddannelse og en diplomuddannelse her

Hvad er forskellen på en diplom og kandidat?

Forskellen på en diplomuddannelse og en kandidat skal, ligesom ved forskellen på en akademi- og en diplomuddannelse, findes i uddannelses niveauet såvel som i uddannelsesformen.

En diplomuddannelse er en mellemlang videregående uddannelse, der er på niveau med en bachelor eller en professionsbachelor, men som oftest læses på deltid. Denne uddannelse er niveau 6 ifølge den danske kvalifikationsramme, og giver adgang til uddannelser på master- og kandidatniveau.

En kandidat er niveau 7 på den danske kvalifikationsramme, og er en selvstændig overbygningsuddannelse til en bachelor. Uddannelsen varer typisk 2 år og studeres på fuld tid. En kandidatgrad kvalificerer dig til en ph.d.-uddannelse. 

Efter din diplomuddannelse har du også mulighed for at tage en masteruddannelse. En masteruddannelse er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, og den tager typisk 2-3 år.

Se også:

FAQ

  • En diplomuddannelse er en videregående voksenuddannelse, som du kan tage på deltid. Det vil sige, at du kan tage uddannelsen samtidig med, at du arbejder. Du tilmelder dig diplomuddannelsen ét modul ad gangen, og en fuld diplomuddannelse består af 5-6 moduler samt et afgangsprojekt.

  • Det vil typisk tage tre år at færdiggøre en hel diplomuddannelse, hvis du tager ét modul ad gangen på deltid, og kan gennemføres på ét år, hvis du vil/kan tage den på fuldtid. Du kan dog tage en diplomuddannelse i dit eget tempo, og bestemmer dermed (næsten) helt selv. Din diplomuddannelse skal nemlig være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt dit første modul.

  • En diplomuddannelse betragtes som en mellemlang videregående uddannelse, der er på niveau med en bachelor eller en professionsbachelor. En diplomuddannelse befinder sig dermed på niveau 6 i kvalifikationsrammen, hvis man kigger på Den danske kvalifikationsramme. En diplomuddannelse giver adgang til en masteruddannelse, der er på niveau 7 i kvalifikationsrammen.

  • Der er deltagerbetaling på alle diplomuddannelser. Det er dog svært at komme med et eksakt svar på, hvad en diplomuddannelse koster. Det afhænger nemlig af den enkelte diplomuddannelse, og hvilke moduler du vælger at tage. Priserne for de enkelte moduler kan typisk findes der, hvor du ønsker at tage din diplomuddannelse.

  • Forskellen på en akademiuddannelse og en diplomuddannelse skal findes i uddannelsesniveauet. Ser vi på en akademiuddannelse svarer denne til niveau i Den danske kvalifikationsramme, men en diplomuddannelseuddannelse svarer til niveau 6 i Den danske kvalifikationsramme.

  • Hvis du ønsker at tage en diplomuddannelse er der nogle adgangskrav. Disse krav kan variere afhængigt af diplomuddannelse, men fælles for dem alle er relevant adgangsgivende uddannelse og du skal have relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Det vil typisk være en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt mindst 2 års erhvervserfaring.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen