Viser 1-12 af 12
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-12 af 12

projektledelse

Bliv projektleder med en diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse i projektledelse bliver du ekspert i at planlægge, styre og eksekvere projekter. Uddannelsen er især noget for dig, der tidligere har beskæftiget dig med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri, it-virksomheder eller i offentlige og politisk styrede organisationer. 

Uddannelsen giver dig en bred indføring i teorier og metoder inden for projektledelse, ligesom du også får kendskab til samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder. 

Opbygning og undervisning på uddannelsen: 

Diplomuddannelsen i projektledelse er bygget op omkring obligatoriske og valgfrie moduler, og den afsluttes med et afgangsprojekt. 

Undervisningen er problemorienteret og varierer mellem forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde og projektarbejde.

Det bliver du undervist i: 

På uddannelsen bliver du undervist i de følgende 3 obligatoriske moduler, der hver har et omfang på 10 ETCS: 

 • Projektledelse - metoder og værktøjer: Her får du teoretisk og pratisk viden, der gør dig i stand til at beherske metoder og systematiske arbejdsformer inden for projektarbejder.
 • Kommunikation og teamrelationer: Her får du praktisk og teoretisk indsigt, så du kan arbejde med med processer inden for udvikling og relationer i gruppearbejder.
 • Projektstrategi og -organisation: Her lærer du at vurdere et givent projekts betingelser og at analysere din organisations projektstrategi. 

Udover de obligatoriske fag, har du mulighed for at vælge valgfrie moduler for op til 15 ETCS. Herunder kan du se, hvilke moduler, der udbydes: 

 • Coaching - læring og udvikling (10 ECTS)
 • Cross Cultural Communication (5 ECTS)
 • Den professionelle mentor (5 ECTS)
 • Den professionelle proceskonsulent (10 ECTS)
 • Design for change (5 ECTS)
 • Det digitale byggeri (10 ECTS)
 • Dynamisk projektledelse (10 ECTS)
 • Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning (5 ECTS)
 • Fundraising (5 ECTS)
 • Innovation - fra strategi til praksis (10 ECTS)
 • Innovation - metoder og værktøjer (5 ECTS)
 • Innovation og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Konsulentkompetencer - organisation, økonomi og strategi (10 ECTS)
 • Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS)
 • Kunder, kontakt og kontrakt (5 ECTS)
 • Ledelse af forandringsprojekter (5 ECTS)
 • Ledelse af programmer og portefølje (5 ECTS)
 • Lederens personlige udvikling (5 ECTS)
 • Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen (5 ECTS)
 • Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Scrum i projektledelse (5 ECTS)
 • Six Sigma (5 ECTS)

Sådan bliver du optaget: 

Det er en nødvendighed at have én af følgende uddannelser for at blive optaget på projektleder-uddannelsen:

 • En relevant uddannelse på minimum samme niveau som en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Derudover er det ligeledes en nødvendighed, at du har mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Din økonomi under uddannelsen:

Du skal selv betale for din uddannelse i projektledelse. Prisen varierer afhængigt af modulets antal ETCS og af undervisningsformen. 

I helt særlige tilfælde kan du dog ansøge om at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen