Viser 1-11 af 11
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-11 af 11

Bliv en skarp kommunikatør med en diplomuddannelse i kommunikation

Med en diplomuddannelse i kommunikation får du en række retoriske værktøjer, der gør dig i stand til at kommunikere klart og præcist. Med en diplomuddannelse inden for kommunikation lærer du at analysere, rådgive omkring og producere tekstuelt indhold, der understøtter din virksomheds overordnede mål. 

En diplomuddannelse i kommunikation giver dig øget forståelse af, at kommunikation er  faktisk er vigtog og central faktor i strategisk ledelse. Du lærer om intern og ekstern kommunikation og om branding af virksomhed. 

Emner som målgruppeanalyse og dataindsamling er også noget du kommer til beskæftige dig indgående  med. Du lærer at identificere et kommunikationsbehov og planlægge kampagner, løsninger og processer fra ide til færdigt produkt og effektmåling.

Desuden bliver du klædt på til at påtage dig funktionen som sparringspartner for virksomhedens ledelse.

Du øger din egen værdi med en diplomuddannelse i kommunikation

Det kan være et godt karrieremæssigt move at tage en diplomuddannelse i kommunikation, da det at kommunikere strategisk er en vigtig kunnen i dag. Du bliver altså en rigtig værdifuld medarbejder, der både vil kunne løse nuværende opgaver og er parat til flere forskelligartede opgaver. 

Med en diplomuddannelse i kommunikation får du værktøjerne og viden til at:  

  • anbefale, planlægge og gennemføre den mest hensigtsmæssige kommunikationsindsats
  • forstå kommunikationsudfordringerne i en moderne virksomhed og konkrete værktøjer til at løse dem med
  • forholde dig kritisk til virksomheders interne og eksterne kommunikation
  • bidrage til udviklingen af din virksomheds kommunikationskultur, -processer og -produkter

Samtidig lærer du at: 

  • koble teori, baggrund og metode på din praktiske erfaring
  • få ny viden, som gør dig i stand til at løse nye opgaver
  • få papir på dine kompetencer og formelt løfte dit CV

Sådan foregår en diplomuddannelse i kommunikation

En diplomuddannelse i kommunikation er skruet sammen omkring både obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt. 

Undervisningen i kommunikation orienterer sig mod specifikke problemstillinger og varierer mellem forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde og projektarbejde. Du har også mulighed for at tage hele diplomuddannelsen som fjernundervisning hos nogle uddannelsesudbydere. 

Varigheden af uddannelsen, adgangskrav og opbygningen af undervisningen afhænger af den enkelte udbyder. Vi anbefaler, at du tager kontakt til den uddannelsesudbyder, du finder mest interessant for svar på disse ting. 

En diplomuddannelse i kommunikation er for dig der 

Allerede arbejder med kommunikation i en større eller mindre virksomhed. Du har måske et ønske om at avancere og opnå mere ledelsesansvar.

En diplomuddannelse i kommunikation er især for dig allerede har en journalistisk grunduddannelse eller dig, der har en lignende uddannelse, og har arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation.

For at kunne blive optaget på en diplomuddannelse skal du opfylde ét af følgende krav:

  • Du skal have en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • Du skal have en relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen