Diplomuddannelse i seksualundervisning

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Startdatoer
Odense
Kontakt for information 
Vejle
Kontakt for information 

Diplomuddannelse i seksualundervisning

Tag en diplomuddannelse i Seksualvejledning

Den sociale diplomuddannelse i Seksualvejledning er særligt for dig, der har interesse for at hjælpe dine medmennesker med den seksuelle del og mere specifikt de medmennesker med nedsat funktionsevne. 


Dit udbytte af diplomuddannelsen i Seksualvejledning

Med denne diplomuddannelse opnår du kompetencer til:

  • At rådgive, vejlede og hjælpe mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med seksuelle vanskeligheder
  • At yde rådgivning, vejledning og formidling til brugere, pårørende og kolleger
  • Undervisning for brugere og personalegrupper
  • Formidlings- og undervisningsopgaver på uddannelsesinstitutioner


Indhold på uddannelsen

Den sociale diplomuddannelse i seksualvejledning omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (to obligatoriske og tre valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

På uddannelsen vil du have følgende fag:

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

  • Videnskabsteori og socialt arbejde(10 ECTS)
  • Undersøgelses- og udviklingsarbejde(5 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

  • Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning(10 ECTS)
  • Metoder i seksualvejledning(10 ECTS) 
  • Valgfrit modul fra alle socialfaglige diplomuddannelser eller øvrige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Målgruppe

En i seksualvejledning er målrettet personale inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område, som arbejder med mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med handicap eller kronisk sygdom.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV).

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på den socialfaglige diplomuddannelsen i Seksualvejledning består af 15 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få svar på dine spørgsmål om Diplomuddannelse i seksualundervisning
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinformation til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Telefon: 63 18 30 00


Få information

Udfyld formularen for mere information om Diplomuddannelse i seksualundervisning

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.