Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Den sociale diplomuddannelse

Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1-3 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

socialfaglighed

Den sociale diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse giver dig en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer og den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis.

Dit udbytte

 • Du får opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder i socialt arbejde. 
 • Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialfaglig praksis.
 • Du vil også lære at igangsætte udviklingsarbejde internt i din organisation og arbejde i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv samt at implementere forskellige evaluerings- og dokumentationsmetoder i det daglige arbejde og i udviklingsarbejde

Uddannelsens opbygning

Den sociale diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler:

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • Tre valgfrie moduler eller én uddannelsesretning + et valgfrit modul (30 ECTS)
 • To obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Du kan vælge den sociale diplomuddannelse med uddannelsesretning eller med valgfri specialisering.

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Roskilde

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt.

Prøver

 • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
 • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
 • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
 • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.

Læs mere >

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet 

Professionshøjskolen Absalon
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret