Diplom i ledelse - få styrket dine lederevner

Styrk dine ledelseskompetencer med et diplom i ledelse - en lederuddannelse der gør dig i stand til at lede medarbejdere og processer professionelt og skabe værdi for virksomheden. Du kan tage uddannelsen mange steder i landet, f.eks. i København eller Århus. Med et diplom i ledelse er du klædt på til fremtidens ledelsesudfordringer. Søg og sammenlign udbuddet her og find et diplom i ledelse eller de enkeltfag fra uddannelsen, der passer til dig.

Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse er en managementuddannelse, som henvender sig til alle, der arbejder med lederrollen i en markedsorienteret organisation. Disse er typisk ansat indenfor den private sektor, med fokus på strategi, organisation, ledelse og økonomi.

Diplomuddannelse i Ledelse
Professionshøjskolen Metropol: Efter- og videreuddannelse
Deltidsstudie over 2-3 år.
København
Udvikl dit personlige lederskab og din teoretiske og praktiske ledelsesforståelse med en Diplomuddannelse i Ledelse. Diplomuddannelsen skaber fundament for dit lederskab...
Diplom i ledelse
Erhvervsakademi Aarhus
2 år
78.800 DKK
Århus
Med en diplomuddannelse i ledelse får du en anerkendt uddannelse, der udvikler dig som leder og styrker dine kompetencer i...
Diplom i Ledelse
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning
2 år
78.900 DKK
Herning
Diplom i Ledelse udbydes i samarbejde med VIA University College og er en praksis og anvendelsesorienteret uddannelse, der skaber kobling mellem...
Diplomuddannelse i ledelse
Cphbusiness
2-3 år
Flere byer (2)
En diplomuddannelse giver dig kompetence svarende til en bacheloruddannelse eller HD. Uddannelsen er relevant for dem, der ønsker at gøre...
Diplom i ledelse
KEA Kompetence
2 år
Ballerup
Diplom i Ledelse kvalificerer dig til at varetage ledelsesopgaver professionelt. Du får en internationalt anerkendt uddannelse, der giver indsigt i...
Diplomuddannelse i ledelse for projektledere
Cphbusiness
2-3 år
Flere byer (2)
Diplomuddannelsen i ledelse for projektledere er en diplomuddannelse i ledelse, hvor modulerne er tonet i forhold til de udfordringer, du...
Diplomuddannelse i Ledelse (deltid)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
2,5 år
73.000 DKK
Ballerup
Diplomuddannelsen i Ledelse er en leadershipuddannelse, som er henvendt mod ledere i både den private og den offentlige sektor. Diplomuddannelsen...
Diplom i ledelse og diakoni
Filadelfia
3 år
8.400 DKK
Dianalund
Diakoni og ledelse er en efteruddannelse på diplomniveau, som blev udbudt første gang i februar 2012. Diakoni er kirkens omsorg for...
Økonomisk ledelse (diplom)
Cphbusiness
4 dage
8.100 DKK
Lyngby
Fagmodulet sætter dig i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument. Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske...
Ledelse og filosofi (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
Flere byer (2)
Med dette lederkursus får du viden om etiske perspektiver på ledelse og grundlag for udøvelse af ledelse. Du bliver i...
Ledelse og globalisering (Diplom)
Cphbusiness
60 timer
8.100 DKK
Flere byer (2)
Dette kursus i ledelse er for dig, der ønsker at blive i stand til at analysere og vurdere interkulturelle relationer...
Ledelse og jura (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
København
Gennem teori og praksis lærer du på dette jura kursus for ledere at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af...
Ledelse og medarbejdere 1 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer Fagmodulet har fokus på det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem...
Strategisk ledelse (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
København
Fagmodulet sætter dig i stand til at udarbejde systematiske beskrivelser af virksomhedens strategiske overvejelser samt håndtere komplekse ledelses og strategiske...
Ledelse i praksis (SOSU)
Erhvervsakademi Dania
8 ½ uger
5.500 DKK
Silkeborg
Fagmodulet tager afsæt i dine erfaringer, din viden og dine indsigter og sætter dem ind i en ledelsesteoretisk ramme, så du...
Ledelse og organisation 2 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Fagmodulet udvikler dine kompetencer til at praktisere strategisk ledelse og implementere styringsmæssige tiltag, der tager hensyn til virksomhedens interne og...
Ledelse og medarbejdere 2 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Fagmodulet fokuserer på lærings og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejdere, og mellem medarbejdere indbyrdes. Du får indblik i...
Ledelse og organisation 1 (diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
6.300 DKK
Flere byer (2)
Formålet er at skærpe din forståelse af organisatoriske forholds betydning for ledelsesmæssige tiltag i egen organisation. Du kommer til at...
Ledelse og coaching (diplom)
Cphbusiness
7 dage
7.900 DKK
Lyngby
Fagmodulet giver dig viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder om coaching med fokus på aspekter indenfor ledelse, organisation...
Human resource management og ledelse (diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
København
Fagmodulet fokuserer på human resource management som et udgangspunkt for rekruttering, udvælgelse, fastholdelse, trivsel, udvikling og afvikling af medarbejdere. Du...
Ledelse af marketing og ekstern kommunikation (diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
Lyngby
Fagmodulet sigter mod at give dig en helhedsorienteret synsvinkel på løsning af din organisations afsætningsmæssige problemstillinger på et strategisk og...
Læring og kompetenceudvikling - ledelse og medarbejdere del 2 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med...
Styring og strategi - ledelse og organisation del 2 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Hensigten er, at du udvikler dine kompetencer til at forstå og reflektere forholdet mellem en række aktuelle centrale forståelser af...
Det personlige lederskab - Modul 1 (Diplom)
Djøfs kurser og uddannelser
1 dag
19.300 DKK
København
På det første modul af diplomuddannelsen i ledelse styrker du din lederidentitet med øget kommunikationsforståelse. Du bliver i stand til...
Ledelse og filosofi
Filadelfia
10.400 DKK
Dianalund
Ledelse, etik og livsanskuelse et kompetencegivende modul på diplomuddannelsen i ledelse og diakoni. Filosofi og etik er den usynlige del...
Lean Ledelse (EBA)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som Leanleder, således at du kan lede initiativer...
Den professionelle relation - ledelse og medarbejdere del 1 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
Formålet er at skærpe din opmærksomhed og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes...
Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (deltid)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
2,5 år
73.000 DKK
Ballerup
Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse er en managementuddannelse, som henvender sig til alle, der arbejder med lederrollen i en markedsorienteret organisation. Disse...
Organisation og processer - ledelse og organisation del 1 (DL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
6.400 DKK
Ballerup
På modulet udvikler du dine kompetencer til at forstå og reflektere forholdet mellem en række aktuelle centrale forståelser af og...
Finansiel Ledelse (EBA)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
14 undervisningsgange
12.800 DKK
Ballerup
Du får kompetencer til at foretage økonomiske beslutninger i egen virksomhed under hensyntagen til tekniske, merkantile og lovgivningsmæssige faktorer. Du...
Ledelse og medarbejdere 2 (Lærings- og kompetencerelationer) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Med et diplomfag fra KEA i lærings og kompetencerelationer lærer du at forstå, analysere og træffe beslutninger inden for lærings...
Strategi, organisation og ledelse (EBA)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
14 undervisningsgange
12.800 DKK
Ballerup
Dette fag består af to dele: Strategi samt Organisation, som i løbet af modulet integreres i stigende grad. Strategidelen har...
Ledelse af forandringsprojekter (DPL)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
6 undervisningsgange
Ballerup
Formålet med modulet er at du bliver klædt på til at drive forskellige typer af forandringsprojekter. Der lægges vægt på...
Ledelse og organisation 2 (Organisation, styring og strategi) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du udvikle din forståelse for interne og eksterne organisatoriske relationers betydning og sammenhænge? Og vil du gøre dette med...
Økonomisk ledelse - Diplomfag
KEA Kompetence
Aftenhold fra kl. 15.30-20.30
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du lære at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af økonomisk ledelse? Og vil du lære at kunne identificere,...
Positiv psykologi i ledelse
Erhvervsakademi Dania
9 uger
Silkeborg
At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til...
Diplomuddannelsen i Energi og Miljø (deltid)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
2,5 år
73.000 DKK
Ballerup
Diplomuddannelsen i Energi og Miljø er udviklet for at imødekomme offentlige og private virksomheders stigende krav inden for energi og...
Ledelse og kompetenceudvikling - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange fra kl. 15.30-20.30
5.300 DKK
Ballerup
Vil du have kompetencer til at iagttage og indsamle empiri om ledelse og kompetenceudvikling? Og vil du lære at relatere...
Strategisk ledelse - Diplomfag
KEA Kompetence
3-5 undervisningsgange enten på dags- eller aftenhold
5.300 DKK
Flere byer (2)
Vil du arbejde med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis? Så er...
Fleksibel Diplomuddannelse
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
2,5 år
Flere byer (2)
Ønsker du at styrke din faglige profil med nye færdigheder inden for Medieproduktion, journalistik eller kommunikation og ledelse? En fleksible diplomuddannelse...
Ledelse og organisation 1 (organisation og processer) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du udvikle din forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhænge? Og vil du udvikle dine...
Ledelse og coaching - Diplomfag
KEA Kompetence
3-5 undervisningsgange enten på dags- eller aftenhold
5.300 DKK
Flere byer (2)
Vil du som lede opnår faglig udvikling, der giver dig overskud til at fokusere yderligere på dit lederskab? Og vil...
Organisation, metode og videnskabsteori (diplom)
Cphbusiness
Antal gange afhænger af antal deltagere
12.600 DKK
København
Tilmeld dig dette kursus, hvis du ønsker at blive i stand til at vurdere organisationer, deres strukturer og betydning for...
HRM og ledelse - Diplomniveau
KEA Kompetence
5 dage fra kl. 15.30-20.30 samt en eksamensdag
5.300 DKK
Ballerup
Vil du udvikle dine faglige kompetencer ved at få et indgående kendskab til HRM? Og vil du lære at anvende HRM...
Videns- og Innovationsledelse (Diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
7.900 DKK
København
Fagmodul på Diplomuddannelsen Fagmodulet fokuserer på redefineringen af begreber som viden, læring, kompetenceudvikling, magt, styring og demokrati. Viden og innovationsledelse...
Diplomuddannelsen i Projektledelse (deltid)
DTU Diplom - Center for Videreuddannelse
2,5 år
70.000 DKK
Ballerup
Diplomuddannelsen i Projektledelse blev udviklet i takt med danske virksomheders stigende integrering af projektbaserede arbejdsprocesser. Nye arbejdsprocesser har medført nye...
Ledelse og medarbejdere 1 (Ledelse i dynamiske relationer) - Diplomfag
KEA Kompetence
5 undervisningsgange enten på dags- eller aftenhold
5.600 DKK
Flere byer (2)
Vil du lære om dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere? Opmærksomheden og forståelsen omkring det dynamiske samspil mellem ledelse og...
Diplomuddannelse til turistfører
RUC - Roskilde Universitet
1 år
48.000 DKK
Roskilde
Roskilde Universitet tilbyder dig en 1 årig diplomuddannelse til turisfører, hvor du gennem en udviklingsbaseret tilgang opnår færdigheder inden for...
Projektledelse (Diplom)
Cphbusiness
4 eller 7 dage
7.900 DKK
Flere byer (2)
Fagmodul på Diplomuddannelsen Projektbeskrivelse og specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter Projektorganisering, strukturering,...
Økonomistyring (Diplom)
Cphbusiness
7 dage
8.100 DKK
København
Fagmodul på Diplomuddannelsen For og efterkalkulationer Faste og variable omkostninger Metoder til regnskabsanalyse Budgetter, herunder resultat , likviditets og balancebudgetter...
  • = Kundecase tilknyttet denne udbyder/uddannelse
  • = Videopræsentation tilknyttet denne udbyder/uddannelse
Viser 1-50 af 85
12
Vis flere (35 kurser og uddannelser)

Tag et diplom i ledelse - de rette værktøjer til den moderne leder

Styrk dine ledelerkompetencer med en diplomuddannelse i ledelse. Du får efterspurgte kompetencer i projektledelse, strategisk ledelse, personaleledelse, coaching og Lean. Et diplom i ledelse kan tages som en overbygningsuddannelse - eller som videre- og efteruddannelse.

Med et diplom i ledelse får du indsigt i den nyest ledelsesteori

Et diplom i ledelse er designet således, at forløbet tager udgangspunkt i dine praktiske erhvervserfaringer. Disse erfaringer bliver inddraget i undervisningen gennem relevant teori, hvorefter du og de øvrige deltagere får mulighed for at gennemarbejde cases. Du får adgang til nye ledelsesfaglige værktøjer, alle væsentlige for løsningen af de stillede opgaver. En diplomuddannelse i ledelse giver dig desuden god indsigt og forståelse for de stigende krav, som stilles til en moderne ledere i en kompleks og foranderlig verden. Den moderne leder skal kunne analysere, forstå og håndtere en omverden i konstant forandring, og derfor tager uddannelsen fat på denne problemstilling

Uddannelsen foregår på bachelorniveau, og du får derfor et højt fagligt niveau, som giver dig stærke værktøjer til din udvikling og videre karriere.

Se alle lederuddannelser her

Hvorfor er det attraktivt med et diplom i ledelse?

Et diplom i ledelse handler om at udvikle dig som leder. Du lærer at skabe udvikling i dig selv i samspil med de omgivelser du er leder i. Forløbet er målrettet således, at du kan udvikle vigtige analytiske og praktiske lederkompetencer, du kan udnytte i en travl hverdag,

Diplomuddannelsen i ledelse er for dig, som ønsker at ledelsesopgaver skal være et centralt og fast element i din dagligdag. Du behøver ikke have mange års erfaring med ledelse for at kunne tage diplomuddannelsen. Du kan sågar være en relativ ny eller kommende leder. Det der er vigtigst, er din lyst og vilje til at tage udfordringen op. Udfordringer vil der være mange af i det moderne erhvervsliv for en leder, og med et diplom i ledelse står du stærkere til at håndtere dem.

Uddannelsen er designet således, at du kommer til at arbejde professionelt med kommunikation, strategi og forandringsledelse. Det aktive studiemiljø, du bliver en del af består af ledere som dig selv, fordelt på mange forskellige brancher, hvilket giver rig mulighed for sparring. Diplomuddannelsen lægger også vægt på det ledelsesfaglige netværk som deltagerne former i løbet af forløbet, da det kan være til hjælp efter endt uddannelse.

Du får undervisning fra kompetente undervisere med dyb indsigt i de ledelsesmæssige processer og teorier. Undervisningen benytter fleksible læringselemeter så din indlæring er udfordrende og spændende. Du får ikke kun udviklet dine kompetencer igennem uddannelsen, du får også højnet dit faglige niveau, da uddannelsen svarer til bachelorniveau. Dette gør at uddannelsen er adgangsgivende til masteruddannelserne.

Hvis du søger diplom i ledelse i et specifikt område, kan du for eksempel kigge her:

Opbygning og varighed

Et diplom i ledelse er et deltidsstudium med en varighed på 2-3 år. Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium, eller det som svarer til 60 ECTS point. Uddannelsesforløbet kan tilrettelægges enten som et deltidsstudium eller som fuldtidsstudium. Kontakt det uddannelsessted, på hvilket du vælger at tage dit diplom i ledelse for nærmere information.

Selve forløbet består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og et obligatorisk afsluttende afgangsprojekt. Alle moduler i forløbet bliver afsluttet med en eksamen. Der findes et standardforløb for uddannelsen, men der er ikke krav for hvilke moduler, du læser først. Du kan dog først påbegynde dit afsluttende projekt, når alle andre moduler er afsluttede med en bestået eksamen. Få inspiration til din lederudvikling med interviews, guides og meget andet relateret til ledelse.