Viser 1-20 af 68
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 68
1
2
3
4

Tag et diplom i ledelse - de rette værktøjer til den moderne leder

Styrk dine ledelerkompetencer med en diplomuddannelse i ledelse. Du får efterspurgte kompetencer i projektledelse, strategisk ledelse, personaleledelse, coaching og Lean. Et diplom i ledelse kan tages som en overbygningsuddannelse - eller som videre- og efteruddannelse.

Styrk dine ledelseskompetencer med et diplom i ledelse - en lederuddannelse der gør dig i stand til at lede medarbejdere og processer professionelt og skabe værdi for virksomheden. Du kan tage uddannelsen mange steder i landet, f.eks. i København eller Århus. Med et diplom i ledelse er du klædt på til fremtidens ledelsesudfordringer. Søg og sammenlign udbuddet ovenfor, og find et diplom i ledelse eller de enkeltfag fra uddannelsen, der passer til dig og dine behov.

Med et diplom i ledelse får du indsigt i den nyest ledelsesteori

Et diplom i ledelse er designet således, at forløbet tager udgangspunkt i dine praktiske erhvervserfaringer. Disse erfaringer bliver inddraget i undervisningen gennem relevant teori, hvorefter du og de øvrige deltagere får mulighed for at gennemarbejde cases. Du får adgang til nye ledelsesfaglige værktøjer, alle væsentlige for løsningen af de stillede opgaver.

En diplomuddannelse i ledelse giver dig desuden god indsigt og forståelse for de stigende krav, som stilles til en moderne leder i en kompleks og foranderlig verden. Den moderne leder skal kunne analysere, forstå og håndtere en omverden i konstant forandring, og derfor tager uddannelsen blandt andet fat på netop denne problemstilling.

En diplom i ledelse foregår på bachelorniveau, og du får derfor et højt fagligt niveau, som giver dig stærke værktøjer til din udvikling og videre karriere.

Se alle lederuddannelser her

Hvorfor er det attraktivt med et diplom i ledelse?

Et diplom i ledelse handler om at udvikle dig som leder. Du lærer at skabe udvikling i dig selv i samspil med de omgivelser du er leder i. Forløbet er målrettet således, at du kan udvikle vigtige analytiske og praktiske lederkompetencer, du kan udnytte i en travl hverdag.

Diplomuddannelsen i ledelse er for dig, som ønsker at ledelsesopgaver skal være et centralt og fast element i din dagligdag. Du behøver ikke have mange års erfaring med ledelse for at kunne tage diplomuddannelsen. Du kan sågar være en relativt ny eller kommende leder. Det der er vigtigst, er din lyst og vilje til at tage udfordringen op. Udfordringer vil der være mange af i det moderne erhvervsliv for en leder, og med et diplom i ledelse står du stærkere til at håndtere dem.

Uddannelsen er designet således, at du kommer til at arbejde professionelt med kommunikation, strategi og forandringsledelse. Det aktive studiemiljø, du bliver en del af består af ledere som dig selv, fordelt på mange forskellige brancher, hvilket giver rig mulighed for sparring. Diplomuddannelsen lægger også vægt på det ledelsesfaglige netværk som deltagerne former i løbet af forløbet, da det kan være til hjælp efter endt uddannelse.

Du får undervisning fra kompetente undervisere med dyb indsigt i de ledelsesmæssige processer og teorier. Undervisningen benytter fleksible læringselemeter så din indlæring er udfordrende og spændende. Du får ikke kun udviklet dine kompetencer igennem uddannelsen, du får også højnet dit faglige niveau, da uddannelsen svarer til bachelorniveau. Dette gør at uddannelsen er adgangsgivende til masteruddannelserne. En diplomuddannelse i ledelse har dog en række adgangskrav, du skal opfylde for at blive optaget. Disse kan du undersøge hos den ønskede uddannelsesudbyder. 

Hvad kan jeg bruge en diplom i ledelse til?

En diplomuddannelse i ledelse klæder dig på til at håndtere ledelsesmæssige opgaver og udfordringer i offentlige og private virksomheder. En diplomuddannelse i Ledelse giver dig desuden teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau.

Med en diplom i ledelse får du blandt andet:

  • Solid teoretisk viden om ledelse
  • Redskaber til at analysere og håndtere de forandringer og udfordringer, du møder i en moderne organisation
  • Afklaring af din rolle som leder.

Hvis du søger diplom i ledelse i et specifikt område, kan du for eksempel kigge her:

Opbygning og varighed

Et diplom i ledelse er et deltidsstudium med en varighed på 2-3 år. Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium, eller det som svarer til 60 ECTS point. Uddannelsesforløbet kan tilrettelægges enten som et deltidsstudium eller som fuldtidsstudium. Kontakt det uddannelsessted, på hvilket du vælger at tage dit diplom i ledelse for nærmere information.

Selve forløbet består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og et obligatorisk afsluttende afgangsprojekt. Alle moduler i forløbet bliver afsluttet med en eksamen. Der findes et standardforløb for uddannelsen, men der er ikke krav for hvilke moduler, du læser først. Du kan dog først påbegynde dit afsluttende projekt, når alle andre moduler er afsluttede med en bestået eksamen. Få inspiration til din lederudvikling med interviews, guides og meget andet relateret til ledelse.

Hvad koster en diplom i ledelse?

Prisen for en fuld diplom i ledelse afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du vælger og hvilke moduler du vælger. Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger dog typisk mellem 60.000 og 85.000 kr. Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger som sagt af, hvilke moduler du vælger. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen