Diplomuddannelser

Diplom i ledelse og diakoni

Filadelfia, i Dianalund
Længde
2,5 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2,5 år
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Diplom i ledelse og diakoni

Diplom i ledelse og diakoni - 3 års efteruddannelse på diplomniveau

Diakoni og Ledelse ─ 3-årig efteruddannelse på diplomniveau

Diakoni og ledelse er en efteruddannelse på diplomniveau, som blev udbudt første gang i februar 2012. Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket – og ikke mindst de svageste i vores samfund. Ledelse er at varetage den overordnede styring og retning for en organisation eller et projekt. Men det er i høj grad også at motivere og udvikle medarbejdere, kollegaer og frivillige gennem i et dynamisk samspil.

Uddannelsen dykker ned i krydsfeltet mellem diakoni og ledelse og vil styrke faglighed og professionalisme på begge områder, og ikke mindst udforske begrebet ”det diakonale lederskab”. Den afspejler et behov for en uddannelse, der respekterer medmenneskelighed og omsorg som vigtige værdier for medarbejdere og ledere i kirker samt kirkelige og/eller diakonale organisationer. Og hvor deltagerne samtidig får redskaber til at møde dagligdagens udfordringer professionelt og kompetent.

Der vil derfor også gennem hele uddannelsen være stort fokus på praksis, og hvordan konkrete teorier og værktøjer kan styrke den enkeltes faglighed.

Det er uddannelsens formål at uddanne dig til at:

 • Udøve lederskab og professionel omsorg ud fra diakonale værdier, som baserer sig på tro, etik og medmenneskelighed
 • Omsætte relevant teoretisk viden samt personlige og organisatoriske værdier til daglig praksis i lederskab og omsorgsarbejde
 • Udvikle nye perspektiver på dit eget lederskab og omsorgsarbejde gennem dynamiske relationer og teamarbejde med andre deltagere
 • Udleve organisationens formål i samspil med andre

Efter uddannelsen vil du kunne: 

 • Omsætte teoretisk viden om ledelse og diakoni i dit daglige praktiske arbejde
 • Varetage ledelse af frivillige – og ledelse i frivillige og politisk styrede organisationer
 • Kommunikere troværdigt og effektivt
 • Integrere diakoni i en ledelsesmæssig udfordret hverdag
 • Agere både resultatorienteret og værdiorienteret
 • Formulere dine egne styrker og udviklingsområder
 • Træffe professionelle valg som udspringer af dine egne værdier og etik

Topmotiverede undervisere og kursister

Center for Diakonis lederuddannelser er kendt for et særdeles højt fagligt niveau og stort engagement fra både kursisters og underviseres side. Vores moduler er indrettet som internater, der styrker forløbende indholdsmæssigt og netværket mellem deltagerne.

Kursuskoordinatoren er gennemgående og sikrer sammenhæng og progression i hele uddannelsen. Vores undervisere er fagligt kompetente og dygtige formidlere. Vi har selv arbejdet som ledere eller med ledelse, og vi kender de frivillige, diakonale og kirkelige organisationer.

Miljøet på Filadelfia danner en smuk ramme, som stimulerer til koncentration og fordybelse hos deltagerne.

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Dianalund

Målgruppe

Uddannelsen er aktuel for dig, som har en ledelsesopgave med ansatte eller frivillige. Eller for dig som i dit arbejde med mennesker varetager større eller mindre ledelsesopgaver. Endelig er uddannelsen for alle, der vil dygtiggøre sig i ledelse og omsorgsarbejde med udgangspunkt i en medmenneskelig etik og et kristent menneskesyn. Uddannelsen er derfor relevant for mange faggrupper og personer.

Det kan f.eks. være:

 • Konsulenter, kirke- og kulturmedarbejdere og ansatte i kirker, frikirker eller kirkelige organisationer med ansvar for ledelse af frivillige eller medarbejdere
 • Konsulenter og mellemledere i andre værdi- og idebaserede organisationer
 • Præster og diakoner, der ønsker en lederuddannelse
 • Ledere og mellemledere i diakonale, sociale eller sundhedsfaglige institutioner
 • Øvrige ansatte, der arbejder professionelt med omsorgsarbejde

Adgangskrav

Diplom i ledelse indenfor diakoni er en efteruddannelse for dig, som har en uddannelse i forvejen og arbejdserfaring som leder. Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan kombineres med fuldtidsarbejde. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en:

 • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse (en heltidsuddannelse normeret til 2 år) eller en videregående voksenuddannelse (VVU - en deltidsuddannelse normeret til 3 år)
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Uddannelsens struktur

Uddannelsen er opbygget med i alt 6 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen udbydes af Center for Diakoni og Ledelse i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi (KEA) og gennemføres under Lov om åben uddannelse.

 • Modul 1 + 2 - Det personlige lederskab (obligatorisk) 
 • Modul 3 + 4 - Ledelse og medarbejdere (obligatorisk)
 • Modul 5-6 - Ledelse og organisation (obligatorisk)
 • Modul 7-8 - Ledelse og filosofi (valgfag) / Ledelse i frivillige organisationer (valgfag)
 • Modul 9 - (valgfag) / Afgangsprojekt

For at få en fuld diplomuddannelse skal alle moduler gennemføres og alle eksaminer samt afgangsprojekt være bestået. Uddannelsen varer 2 ½ år inkl. afgangsprojekt. Hvis du ønsker at blive indviet som diakon, skal du have gennemført hele uddannelsen. 

Du kan vælge at koble enkelte moduler fra Diakoni og Ledelse med andre diplomuddannelser.  Og du kan desuden vælge at tilmelde dig enkelte moduler fra Diakoni og Ledelse.

ECTS

Diplom i ledelse – diakoni og ledelse er en videregående uddannelse på bachelorniveau. Hvert modul giver 5 ECTS point. Gennemfører du uddannelsen i sin helhed, svarer det til 60 ECTS point.

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. ECTS-points angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til – målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning.

En fuld diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-points. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år.

Litteratur

I forbindelse med hvert modul skal du forberede dig gennem læsning af nærmere angivet litteratur, svarende til ca. 500 sider. Senest 1 måned før modtager du undervisningsplan og litteraturliste for modulet, så du kan nå at læse pensum inden undervisningen går i gang. Du betaler selv udgiften til bøger. Dette er ikke inkluderet i prisen for modulet.

Eksamener og afgangsprojekt

Uddannelsens opgaver og eksamener følger KEAs retningslinjer for eksamensordningen. Der aflægges eksamen efter hvert af obligatoriske moduler. Eksamen sker med udgangspunkt i en synopsis eller skriftlig opgave, som har et omfang på hhv. ca. 4,8 og 20 sider. Der gives karakter efter 7-skalaen.

For valgmodulerne gælder, at hvert modul afsluttes med en mundtlig prøve på basis af en mindre projektopgave på 3-4 sider. Prøverne kan aflægges både individuelt og i grupper. 

Afgangsprojektet er en skriftlig opgave på max 60 sider, som kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det sker i en vekselvirkning mellem selvstudium, undervisning og vejledning. Projektet afsluttes med en eksamen, som er individuel.

Økonomi og tilskud

Fra 2023 er prisen 10.100,- kr. for et modul på 5 ECTS point, mens et modul på 10 ECTS point koster 18.000,- kr. Afgangsprojektet koster 16.300,- kr.

Som deltager skal du derudover påregne udgifter til litteratur (600-800 kr. pr.  modul) samt udgift til overnatning (1.500 for et modul på 5 ECTS point, 2.800,- kr. for et modul på 10 ECTS og 1.500,- kr. for afgangsprojektet på 15 ECTS point). 

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Diplom i ledelse og diakoni
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Filadelfia
Kolonivej 19
4293 Dianalund

Filadelfias Center for Diakoni og Ledelse tilbyder uddannelse, kurser, konsulentbistand og samtaler til medarbejdere, ledere og frivillige i organisationer, hvor mennersker er i fokus. For eksempel i social- og sundhedsfaglige institutioner, diakonale og kirkelige organisationer eller frivillige foreninger.  Vi er...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret