Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelse i skoleledelse

Professionshøjskolen Absalon
Startdatoer
Roskilde
Kontakt for opstart 
Slagelse
Kontakt for opstart 

Kursusbeskrivelse

skoleledelse

Diplomuddannelse i skoleledelse

Ledere på skoleområdet har i disse år en helt særlig opgave, som består i at løfte elevernes læring og trivsel samtidig med, at en lang række forandringer skal realiseres.

Der skal tages ejerskab over kommunale strategier, som skal tilpasses skolens ønsker og udfordringer. Der skal samarbejdes med stærke fagprofessionelle, engagerede forældre, tydelige faglige organisationer og mange andre interessenter. Og det skal ske på tværs af forvaltninger og sektorer.

Det er en spændende udfordring, hvor man står i spidsen for afgørende beslutninger, der former fremtiden for børn og unge.

Læs mere >

Fokus på både ledelse og styring

Uddannelsen arbejder med:

  • Hvad ledelse er for et fænomen, og hvem man er som leder
  • Lederens rolle, muligheder og betydning - fra politiske mål til elevers læring
  • Hvordan man leder og skaber løsninger i tværfaglige fællesskaber ved at inddrage og samarbejde med alle relevante faggrupper
  • Faglig ledelse, herunder lærende teams
  • Organisering: Hvordan opbygges skolen, hvordan fordeles opgaverne, og hvordan sikres fleksibel arbejdsplanlægning?
  • De rammer, man skal agere under: lovgivning, forvaltningspraksis, økonomi, osv.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen foregår på Professionshøjskolen Absalons campus i Roskilde. Den består af tre grundmoduler, to valgfag og et afgangsprojekt, og det tager 2½ år at blive færdig. For at få mest muligt ud af netværket anbefaler vi, at du starter på modul 1 og fortsætter gennem uddannelsen uden pauser.

Hvert modul indledes med et internat, som efterfølges af 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage. Til sidst afsluttes med en enkelt undervisningsdag, som bygger op til opgaveskrivning og eksamination.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ledere på skoleområdet.

Eksamen

Afgangsmodul

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Undervisningen i forbindelse med afgangsprojektet foregår sammen med de øvrige studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Læs mere >

Adgangskrav

  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet.

Om udbyderen

Om Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Absalon uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere. I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Deres uddannelser er tæt forbundet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Professionshøjskolen Absalon

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Telefon: (+45) 7248 1000


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.