Tag en leder- eller projektlederuddannelse på bachelorniveau

Med en diplomuddannelse kan du få et solidt fagligt grundlag i din udvikling som leder eller projektleder. Læs mere om mulighederne her.

Tag en leder- eller projektlederuddannelse på bachelorniveau

Er du på jagt efter et solidt fagligt fundament i din udvikling som leder eller projektleder, kan en diplomuddannelse være det rigtige valg for dig. Du får en fleksibel deltidsuddannelse på bachelorniveau, som du kan kombinere med et travlt arbejdsliv.

Fælles for diplomuddannelserne i ledelse og projektledelse, der tilbydes gennem forskellige udbydere, er, at de nemt kan kombineres med din nuværende karriere og dit privatliv. Uddannelserne er fleksible, så du kan udvikle dig i det tempo, der passer til dig, og du kan skræddersy din uddannelse, så den matcher de udfordringer, du møder som leder eller projektleder.


Udvid dit handlerum som leder

Med en diplomuddannelse i ledelse bliver du præsenteret for de nyeste ledelseshistorier og metoder inden for hvert fagområde. Alt bliver tæt koblet til din hverdag og de ledelsesudfordringer, du og din organisation står overfor. Med en diplomuddannelse i ledelse vil du få en lederuddannelse, der gør dig i stand til at lede medarbejdere og processer professionelt og skabe værdi for virksomheden. Endvidere får du styrket dine evner til at håndtere komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, og du udvider dit handlerum som leder.

Uddannelsen er designet således, at du kommer til at arbejde professionelt med eksempelvis kommunikation, strategi og forandringsledelse. Du får undervisning fra kompetente undervisere med dyb indsigt i de ledelsesmæssige processer og teorier. Det aktive studiemiljø, du bliver en del af består af ledere som dig selv, fordelt på mange forskellige brancher, hvilket giver rig mulighed for sparring.

Tag en diplom i ledelse

Bliv en projektleder, som kan både styre og lede projekter

På en diplomuddannelse i projektledelse udvikler du dig til at lede projekter uanset størrelse, og du får redskaber til at få dem succesfuldt i mål. Med en diplomuddannelse i projektledelse bliver du ekspert i at planlægge, styre og eksekvere projekter.

Uddannelsen er især noget for dig, der tidligere har beskæftiget dig med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri, it-virksomheder eller i offentlige og politisk styrede organisationer. 

Uddannelsen giver dig en bred indføring i teorier og metoder inden for projektledelse, ligesom du også får kendskab til samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder. Du vil få trænet dine analytiske evner, og du bliver i stand til at handle og anvende reelle ledelsesgreb i dine projekter.

På en diplomuddannelse i projektledelse kan du blandt andet se frem til at blive undervist i:

  • Projektledelse - metoder og værktøjer
  • Kommunikation og teamrelationer
  • Projektstrategi og -organisation

Fokus er både på ledelsesopgaven og på håndteringen af de forandringer, der typisk også knytter sig til projektorganisering. Du lærer at styre dit projekt i tråd med de organisatoriske målsætninger. Du bliver bedre til at levere driftssikker ledelse i forhold til både projektopgaven, de enkelte projektdeltagere, dit team og den organisation, du er en del af.

Tag en diplom i projektledelse

Det skal du vide om diplomuddannelserne

Diplomuddannelserne er en del af det officielle voksen- og efteruddannelsessystem godkendt af Undervisningsministeriet.

Når du tager en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse, går du i gang med at dygtiggøre dig inden for et nyt fagområde. Derfor giver det god mening at få undervisning på bachelorniveau.

Du får et højt fagligt niveau, som samtidig giver dig mulighed for at koble din praksisnære erfaring til den akademiske tilgang til disciplinen, fx ledelse eller projektledelse.

Djøf - uddannelsessystemet

En diplomuddannelse består af:

  • tre obligatoriske moduler – samlet 30 ECTS-point
  • tre valgfrie moduler – samlet 15 ECTS-point
  • et afgangsprojekt – 15 ECTS-point.

Hvis du vil opnå det største læringsudbytte, kan det være en fordel at starte med de obligatoriske moduler og tage dem i kronologisk rækkefølge. Men du kan egentlig selv bestemme rækkefølgen på modulerne, så længe du afslutter med afgangsprojektet. Du kan i høj grad selv bestemme, hvor hurtigt eller langsomt du tager din diplomuddannelse, så længe du afslutter den inden for seks år.

Du kan opbygge et stærkt fagligt netværk

Med en diplomuddannelse får du ikke alene mulighed for at udvikle dine kompetencer, din viden og dine færdigheder - du får også en oplagt mulighed for at udvikle og udvide dit faglige netværk. Typisk vil dine medstuderende være ligesindede, der har samme uddannelsesniveau som dig, og I vil stå med mange af de samme arbejdsopgaver. I vil typisk ligeledes dele de samme udfordringer, og I har et fælles ønske om at udvikle jer på et højt niveau som ledere eller projektledere.

I løbet af en diplomuddannelse har du dermed rig mulighed for at opbygge et stærkt netværk, som kan støtte din faglige og personlige udvikling som leder eller projektleder. Dit nye faglige netværk kan ligeledes gå hen og blive en stærk og værdifuld sparringspartner i løbet af din karriere.

Find din diplomuddannelse her


Annoncer