Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Guide til projektledercertificeringer


af journalist Rikke Ravn

Få certifikat på din projektleder evnerCertificeringer inden for projektledelse

Vil du have papir på dine evner som projektleder, eller vil du bare blive bedre til at styre, planlægge og gennemføre projekter, så er en certificering i projektledelse måske noget for dig. 

Generelt kan man sige om kurser i projektledelse, at de kan - og bliver - anvendt meget bredt, og at certificeringerne skal tilpasses den enkelte virksomhed, produkt eller proces. For mange certificeringer inden for projektledelse gælder, at du typisk starter på begynderniveau og så herefter har muligheden for at blive bedre trin for trin.

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af nogle af de mest anvendte certificeringer inden for projektledelse.

     |     PRINCE2     |     PMI certificering     |     IPMA certificering     |     Agil projektledelse     |     


PRINCE2

PRINCE2 er en forkortelse for PRojects IN Controlled Environments version 2. Projektledelsesmetoden er opstået i et samarbejde mellem den engelske regering og en række internationale konsulenthuse. PRINCE2 er en populær metode inden for projektledelse og styring, og den er efterhånden ganske udbredt i Danmark.

Hvem kan tage en certificering?

PRINCE2 certificeringerne er for nye eller kommende projektledere i private og offentlige organisationer. Der er ingen formelle krav om forudgående erfaring, men du får størst udbytte af et PRINCE2 kursus, hvis du har arbejdet med projekter før.

Hvordan tager man en PRINCE2 certificering?

Der findes to forskellige uddannelsesniveauer i PRINCE2:

  • Foundation: Her bliver du introduceret til metoden og teorien. Ved hjælp af forskellige læringsformer og opgaver som skal løses individuelt og i teams, bliver du klar til at tage eksamen. Kurset tager typisk 3 dage.
  • Practioner: En overbygning på Foundation certificeringen, der primært består af træning i at anvende metoden. Kurset tager typisk 1,5 - 2 dage.

 

Mange steder kan du tage begge kurser i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det er en forudsætning for at opnå en Practitioner certificering, at du har taget PRINCE2 Foundation kurset og har mindst 2 års erhvervserfaring.

Se her, hvor du kan tage PRINCE2 kurser

PMI certificering

PMI står for “Project Management Institut” og er en international organisation, som har udviklet en række standarder i forhold til projektledelse, herunder en række forskellige certificeringer.

Tilmelding til PMI certificeringerne foregår hos PMI, og i den forbindelse skal du også ansøge om at få lov til at gå til eksamen - eksamenskravene varierer fra certificering til certificering. Generelt skal du have erfaring og uddannelse bag dig for at blive godkendt til at gå til eksamen.

De kurser du kan tage forbereder dig typisk til en certificering, men det er ikke altid, at certificeringen tages i forlængelse af kurset. Nogle vælger at arbejde med metoderne i deres dagligdag, inden de tager den afsluttende eksamen.

Hvem kan tage en PMI certificering?

En PMI certificering er for alle med interesse og erfaring inden for projektledelse. Der er forskellige krav til den mængde erfaring og undervisning du skal have, alt efter hvilken type certificering du vælger:

  • CAPM® er for dig, der er med i et projekt eller kommende projektleder, som kan dokumentere mindst 1.500 timers projekterfaring, eller mindst 23 timers formel uddannelse i projektledelse.
  • PMP® er for den erfarne projektleder, der kan dokumentere 35 timers undervisning i projektledelse samt 4.500 timers praktisk projektledererfaring (svarende til 3 år) oparbejdet inden for de sidste 8 år.Dette niveau forudsætter, at du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad. Hvis du ikke har en bachelorgrad, skal du kunne dokumentere 7.500 timers praktisk projektledererfaring (svarende til 5 år) oparbejdet inden for de sidste 8 år.
  • PgMP® er for den erfarne programleder, som kan dokumentere 6.000 timers professionel erfaring som projektleder og 6.000 timer som programleder (svarende til 4 år). Hvis du ikke har en bachelorgrad, skal du kunne dokumentere 6.000 timers professionel erfaring som programleder.


Se hvilke PMI kurser der er i nærheden af dig

IPMA certificering

IPMA (International Project Management Association) er en europæisk paraplyorganisation, der har udviklet forskellige retningslinjer og standarder inden for projektledelse.

En IPMA certificering er delt op i 4 niveauer fra D til A. Du skal ikke nødvendigvis have de første certificeringer, før du kan rykke videre til næste niveau. Du starter netop på det niveau, der passer til den erfaring, du besidder på området. En del af arbejdet med certificeringerne består at et selvvurderingsskema som skal udfyldes, og som bruges til at få et klart billede af en egne evner og udfordringer som projektleder. Dette kræver både tid og 

Hvem kan tage IPMA certificering?

I princippet kan alle tage en IPMA certificering, men det afhænger som for nævnt af din erfaring.

D: Certificeret i projektledelse - Det anbefales, at du har minimum 6 måneder til 1 års erfaring med projektledelse.

C: Certificeret projektleder - Du skal kunne dokumentere 3 års erfaring i projektledelse.

B: Certificeret seniorprojektleder - Du skal kunne dokumentere 5 års erfaring i projektledelse.

A: Certificeret projektchef: Du skal kunne dokumentere 5 års program eller porteføljeerfaring (der findes ikke mange på dette niveau i Danmark).

Se hvilke IPMA kurser, der findes i nærheden af dig

Agil projektledelse?

Agil projektledelse er et populært begreb inden for projektledelse, der ikke dækker over en konkret metode eller certificering. I al sin enkelhed betyder agil “hurtig, let og smidig”, og tankegangen er særligt brugt inden for IT branchen samt i softwareudviklingsprocesser.

Agil projektledelse omhandler, at man deler processen op i etaper - eller sprints - så man hele tiden kan ændre og justere processen ud fra en tankegang om, at man alligevel ikke kan planlægge og forudse alt.

En af de mere kendte metoder inden for agil projektledelse er Scrum, som blandt andet har en helt klar rollefordeling, daglige møder og klare deadlines. Agil projektledelse bruges ofte i kombination med specifikke metoder og er ved at blive en tankegang, man ser i andre brancher end IT branchen.

Se vores liste over Scrum og kurser i agil projektledelse her

Senest opdateret: 22 dec 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 31-10-2018

5 bud på spændende proceskonsulentuddannelser

I denne guide går vi tæt på uddannelsen til proceskonsulent og sætter fokus på hvad en proceskonsulent egentlig er og laver.

Læs mere
Sidst opdateret 21-01-2016

Medarbejdernes tillid er mit ansvar som leder!

Da Anne Andersen, chefkonsulent hos konsulenthuset Hartmanns, valgte ledelsesvejen, tilmeldte hun sig en diplomuddannelse i ledelse, hvor ledelsesdisciplinen, social kapital, var en del af forløbet. Set bakspejlet, kan Anne slet ikke se, hvordan hun kunne være leder, uden den viden hun har taget med sig.

Tags: Ledelse
Læs mere
Sidst opdateret 20-01-2016

Hvad er vigtigt for fremtidens medarbejder?

På Træfpunkt HR 2015, årets store samlingspunkt for HR folk blev der talt om employer branding og, hvad der kendetegner de virksomheder, der opfattes som spændende at arbejde hos. Jesper Dansholm, Universums danske direktør, fortalte om de seneste trends, når det gælder employer branding. Læs mere her og se, hvilke virksomheder, der hitter...

Tags: HR , Ledelse
Læs mere
Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!