Vis finduddannelse.dk som: Mobile

3 bud på effektive ledelsesværktøjer

Få tips til 3 effektive ledelsesværktøjerLedelse er ikke bare ledelse

Ledelse er når en medarbejder udnævnes til at lede en gruppe medarbejdere, så de opnår de mål, der fremmer succes og vækst i en organisation. Så enkelt kan det lyde! Men spørger man f.eks., hvordan en leder bedst kan få sit team til at løse opgaverne, hvem der bør løse hvilke opgaver og ikke mindst, hvilken organisation, der er tale om, er ledelse straks en langt mere kompliceret størrelse.

Ledelse har, nok mere i dag end nogensinde før, langt flere facetter, og der findes ingen endelig opskrift på, hvordan man udfører korrekt ledelse. Hver dag tages ledelse op på dagsordenen i medierne, og buzzwords inden for emnet kommer og går. Kort sagt er holdningerne til ledelse lige så mange og forskellige, som der er ledere i erhvervslivet.

Opnå succes som leder!

Hvordan du som leder får succes afhænger især af organisationens type, struktur og kultur. Det er vigtigt, at du afspejler disse kendetegn ved organisationen og er klædt på til udfordringen med de rette ledelsesværktøjer.

Vi kommer nedenfor med bud på ledelsesværktøjer, der kan styrke dine kompetencer inden for tre aktuelle og relevante områder, alt afhængig af din lederrolle og din organisations behov.

Skal du lede projekter?

Er din arbejdsplads kendetegnet ved projektorienterede målsætninger og arbejdsgange ─ en såkaldt projektorganisation? Så er projektledelse et relevant og nærliggende ledelsesværktøj for dig.

Som projektleder har du ansvaret for at gennemføre projekter fra start til slut, helt fra planlægningsfasen til implementering og styring af projektet i den ønskede retning. Hvad målet med projektet er afhænger af projektets type, men overordnet er der oftest tale om en tidsbegrænset målsætning med et fastlagt budget og fastlagte ressourcer.

For ledelse af projekter skal du ─ modsat traditionel ledelse ─ være rustet til at arbejde med en unik situation hver gang, da to projekter sjældent er ens. Samtidig skal du være i stand til at lede forskellige teams fra gang til gang, ofte på tværs af organisationen. Med de rette redskaber kan du gennemføre succesfulde projekter i din organisation.

Sådan bliver du en god projektleder!

Lyder projektledelse som det rette ledelsesværktøj for dig, anbefaler vi, at du styrker og udvikler dine kompetencer på området. Er du ny i rollen som projektleder, kan du tage en komplet projektlederuddannelse, så du bliver klædt ordentligt på til projektledelse helt fra begyndelsen.

Ønsker du at øge dine kompetencer inden for nogle mere specifikke områder, kan du vælge at tage et kortere projektlederkursus, der giver dig netop den viden, du mangler eller trænger til at genopfriske. Måske har du brug for at blive skarpere på områder såsom projektstyring eller PRINCE2, eller du kan styrke dine kompetencer inden for din branche, f.eks. inden for IT, byggeri eller politik.

Se udbuddet af kurser i projektledelse >

Brug coaching i dit lederskab

Coaching og ledelse har med tiden opnået en stor tilknytning til hinanden. Det der adskiller coachende lederskab fra traditionel ledelse er, at du som leder i højere grad fokuserer på og giver plads til medarbejdernes refleksioner og løsningsforslag. Dialog og sparring er derfor en vigtig del af din daglige ledelse, og her bliver redskaber og teknikker inden for coaching essentielle.

Coachende lederskab som ledelsesværktøj passer til organisationer, hvor medarbejderne har bred erfaring med de opgaver, der skal løses og derfor kan opnå de ønskede mål i samspil med organisationens værdier. Medarbejderne har allerede de kompetencer, der skal til for en succesfuld målopfyldelse, og her udviskes din rolle som leder til fordel for rollen som coach.

For at ledelsesbaseret coaching skal lykkes, skal du være i stand til at bruge de rette teknikker, så du sikrer, at medarbejderne når de ønskede mål og udvikler de nødvendige kompetencer.

Er ledelsesbaseret coaching noget for dig?

Ligesom det gør sig gældende med andre coaching former, gør ledelsesbaseret coaching dig i stand til at sætte modtagerens kompetencer, udvikling og input i højsædet - i dit tilfælde er modtageren din medarbejder. Her stilles der bl.a. krav til dine evner til at gennemføre konstruktive samtaler, motivere til selvledelse og håndtere potentielle konflikter.

Vil du opnå disse kompetencer, kan du med fordel tage et af de mange kurser, der findes på området for coaching som ledelsesværktøj. Kurserne varierer i varighed og fokus men har alle til fælles at klæde dig på til at bruge coaching som redskab til at få netop dit team til at opnå målsætningerne. På størstedelen af kurserne ligger vægten både på din egen udvikling som leder såvel som din evne til at udvikle og styrke andres potentiale.

Se udbuddet af coaching kurser >

Lean - et effektivt ledelsesværktøj

Med Lean ledelse er målet kort sagt at skabe værdi for dine interessenter ved at effektivisere de relevante områder i organisationen samtidig med, at du skiller dig af med de områder, der ikke er værdiskabende. Lean tankegangen dækker typisk hele organisationen men kan også bruges til at effektivisere specifikke processer, typisk inden for områder såsom IT, produktion, administration og service.

Vælger du at anvende Lean som ledelsesværktøj, er det højst sandsynligt fordi din organisation har behov for en leder, der løbende kan forbedre og standardisere udvalgte processer i organisationen eller teamet - med afsæt i videndeling og best practice.

Typisk for Lean fokuserer du langt mere på fastsatte og konkrete mål for lige netop dit team i forhold til de mål man sætter inden for traditionel ledelse. For at opnå den ønskede videndeling og give plads til løsningsforslag fra medarbejderne, skal du desuden trække på teknikker inden for coaching. Lykkes du med Lean, kan du på sigt skabe markante resultater i din organisation, f.eks. ved at forbedre kundeservice, øge effektiviteten eller bruge færre ressourcer.

Sådan forbedrer du dine Lean kompetencer!

Ved at udbygge dine lederkompetencer med redskaber inden for Lean lærer du at identificere, hvilke faktorer der skal til for at skabe optimal værdi for organisationens interessenter. Et kursus i Lean gør dig i stand til at skabe en værdikæde i organisationen eller i dit team, som i sidste ende skaber de ønskede forbedringer og styrker organisationens performance.

Der findes en lang række forskellige tilbud inden for Lean kurser og uddannelse. Tag f.eks. en certificering inden for Lean eller stil skarpt på, hvordan coaching kan forbedre din brug af Lean som ledelsesværktøj. Ønsker du viden om Lean helt fra bunden, kan du også tage en komplet Lean uddannelse, der ruster dig inden for hovedområderne.

Se udbuddet af Lean kurser >

Af Information Manager Matilde Løhr Andersen

Senest opdateret: 27 feb 2017

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 14-05-2019

5 bud på proceskonsulentudddannelser

I denne guide går vi tæt på uddannelsen til proceskonsulent og sætter fokus på hvad en proceskonsulent egentlig er og laver.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2016

7 tips til din kommende rekruttering

Arbejder du med rekruttering til dagligt? Så ved du uden tvivl, at ansættelse af nye medarbejdere består af meget mere end et opslag efterfulgt af en samtale. Skal du rekruttere en eller flere nye medarbejdere i nærmeste fremtid, så læs med her, hvor syv rekrutteringseksperter deler deres ultimative guldkorn til en succesfuld rekruttering.

Læs mere
Sidst opdateret 14-01-2020

Forbyg konflikter optimalt

Alle konflikter kan forebygges. Sådan lyder mantraet hos Center for Konfliktledelse. Læs, hvordan I får et godt arbejdsmiljø lige her. 

Læs mere