Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ledere kan udvikle hinanden gennem samtale

Udvikling og kontinuerlig læring er grundpillerne i det gode lederskab, og de rigtige rammer er en forudsætning for begge. Som mennesker lærer vi bedst i fællesskab. Dét at være sammen om faglige problemstillinger gør, at vi får anledning til at vidensdele og reflektere på et helt andet niveau, der bidrager til vores faglige, såvel som personlige udvikling. Netop derfor giver det god mening for dig - der har ledelsesansvar - at deltage i et gruppebaseret lederudviklingsforløb.

Her får du nemlig lejlighed til at sparre omkring dit ledelsesansvar med dine andre lederkollegaer. Du bliver altså guidet og støttet i dine problemstillinger og bliver tryggere i din rolle. Sådan siger Lene Sheila Gjørup, der – som erhvervspsykologisk konsulent og ejer af CopenPsyk – faciliterer kollegial supervision for lederteams internt i organisationer.

Sparring giver ledere større trivsel

Du sidder i noget af en position som leder. Du skal selvfølgelig være garant for en bæredygtig forretning, mens du samtidig har et ansvar over for dine medarbejdere. Sidstnævnte faktum betyder, at du - fra tid til anden - vil opleve at blive udfordret på dit personlige ståsted, når der skal tages højde for mere personorienterede forhold.

Og det er til drøftelsen af sådanne forhold, at kollegial supervision egner sig særligt godt. Lederudviklingsforløbet adskiller sig nemlig fra andre, da det - som navnet antyder - er metodisk funderet i supervision. Det betyder, at I – som lederteam - bliver superviseret eller vejledt af en facilitator, der sikrer at håndteringen af jeres problemstillinger foregår i et trygt og udviklende rum, fortæller Lene og uddyber:

Når du deltager i forløbet, får du lejlighed til at sparre med dine kollegaer, og kan bringe forskellige emner og problemstillinger op i et fælles forum. I stedet for at gå alene med dine bekymringer og udfordringer, får du her mulighed for at dele alt lige fra personale- og organiseringsspørgsmål til den svære samtale og andre og andre svære ledelsesdilemmaer.

Som ledere er I altså med til at udvikle hinanden gennem samtalen. I lytter og udveksler holdinger og erfaringer, hvilket er med til at ruste dig i dit lederskab. Lene gør meget ud af, at sammensætte hold, der både består af helt nytiltrådte ledere og dem, der har en lang ledelseskarriere bag sig fra jeres organisation. Det gør hun, fordi der ofte opstår en god dynamik i krydsfeltet af forskellige erfaringsgrader, hvor begge parter lærer af hinanden, siger hun og fortsætter: 

Du vil opleve at få et rigtig godt netværk at trække på, ligesom du kan få lov at vende lidt sværere spørgsmål. Det er med til, at du trives bedre i din ledelsesrolle og kan udvikle dig kontinuerligt.

Lene har årelang erfaring med at supervisere sådanne forløb, og mener, at denne form for facilitering bidrager til den bedste lederudvikling. Det skyldes især, at læringen sker i fælleskab på baggrund af ledelsesfortællinger og gruppebaserede reflektioner og processer. Læs mere herom lige her.

Kollegial supervision sætter den enkelte i spil

Som nævnt ovenfor vil du blive nødt til at forholde dig til interpersonelle forhold som dine medarbejders overordnede trivsel og eventuelle konfliktsituationer. Når det gælder sådanne emner, er du nødt til at sætte dig selv i spil. Det at være leder er  nemlig et kæmpe relationsarbejde. Du kan ikke bare adskille dit personlige selv fra din professionelle rolle som leder; nej, du må demonstrere, at du faktisk ser dine medabejdere ud fra et menneskeligt perspektiv.

At kunne lede anerkendende stiller dog store krav til din empati, imødekommenhed og reflektionsevne, hvilket bestemt kræver træning, siger Lene og understreger vigtigheden af, at lederen tør at engagere sig i forløbet:

Jeg er stor fan af, at man tør sætte sig selv i spil. For at kunne udvikle sig og få gavn af andres erfaring, må du også give noget af dig selv. Det betyder, at du skal gøre dig klart, hvad dine udfordringer er og hvad du gerne vil have ud af forløbet. Når du gør det stiller jeg et rum til rådighed or jeres ledergruppe, hvor samtalen er sat i system af jeres cases, praktiske øvelser og kyndig vejledning ud fra mit erhvervspsykologiske ståsted.

Når I søsætter et kollegialt supervisionsforløb ved Lene, så foregår det som en proces, der strækker sig over et helt år. I mødes i gruppen mellem 6 - 8 gange i sessioner af to timers varighed. Du får en personlig handlingsplan og får løbende feedback, men den egentlige udvikling og læring finder også sted i samtalen. For bedst at kunne facilitere denne har Lene udviklet en række proceskort, som stiller skarpt på forskellige dele af dit lederskab. Meningen med kortene er, at de skal igangsætte din reflektion omrkring din organisering og måde at fungere i rollen på, men også sætte fokus på din trivsel og work-life-balance. HUSK, man skal altid tage iltmasken på, før vi hjælper andre. Så bliver du nemlig en respekteret leder, der er værd at se op til og som går forrest.

Derfor skal I sætte lederudvikling i system med et Kolligialt Supervisionsforløb hos CopenPsyk

Når du deltager i sådan et forløb, får du adgang til et trygt rum, hvor du kan vende dine bekymringer og problemstillinger med dine kollegaer under kyndig vejledning. Dette vil bestemt bidrage til større overskud og mere trivsel i din rolle som leder.

Et forløb hos Lene er med til at give dig mere mentalt overskud,og det er altså en rigtig god investering i din fremtidige ledelseskarriere. Du får simpelthen de nødvendige redskaber til at kunne tackle personlige såvel som faglige udfordringer. Som ledere kan I simpelten være med til at udvikle hinanden internt i organisationen.

Læs mere om Lene Sheila Gjørup og CopenPsyk her.

Senest opdateret: 12 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 28-07-2020

Sådan forbereder du dig inden MBA studiet!

Den højprofilerede MBA uddannelse kan åbne mange døre for dig, hvis du påtænker at gøre karriere inden for ledelse i toppen af en virksomhed. Hvis du sidder og overvejer, om du skal starte på en MBA, brænder du sikkert inde med en masse spørgsmål, før du allerede er i gang med studiet. Vi har derfor taget en snak med Judy om hendes erfaringer med MBA studiet.

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2020

5 gode råd til dig der er leder uden personaleansvar

Hvordan er man en god leder, når man i princippet ikke har nogen at lede?

Læs mere
Sidst opdateret 15-05-2020

Guide: 10 bud på kompetencegivende lederuddannelser

Søger du en lederuddannelse eller et kursus i ledelse? Vi har lavet denne guide med 10 bud på uddannelser eller kurser til dig, der gerne vil have de nyeste ledelsesværktøjer, dig der leder uden at være chef og dig der drømmer om at blive leder. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-01-2020

Procesfacilitering: Ændrer adfærd og skaber udvikling

Procesfacilitering handler kort fortalt om at styre rammerne for menneskers aktiviteter og samvær. Vi har taget en snak med to undervisere fra Go Proces, som hjælper med procesfacilitering - læs med her. 

Læs mere