Agil ledelse: Udfordringer og gode råd

Uanset om du er ny i lederrollen, eller om du har mange års erfaring, så vil du komme til at støde på ledelsesmæssige udfordringer - både nu og i fremtiden. Vi har taget en snak med Claus Nygaard fra CBS Executive omkring de væsentligste ledelsesmæssige udfordringer i agil sammenhæng, og gode råd til at tackle disse udfordringer.

Uanset om du er ny i lederrollen, kommende leder, eller om du har mange års erfaring med arbejdet som leder, så vil du komme til at støde på ledelsesmæssige udfordringer - både nu og i fremtiden. Måske er du allerede stødt på dine første udfordringer i rollen som leder?

Uanset hvad så er udfordringerne der, og de vil også være der i fremtiden - om du vil det eller ej. Udfordringer er ikke noget, man kan helgardere sig imod, uanset om de er af ledelsesmæssig karakter eller ej. Det bedste du kan gøre, er derfor at forberede dig på, hvordan du håndterer disse udfordringer. I den forbindelse har vi taget en snak med Claus Nygaard, der her vil komme med en række gode råd til, hvordan du tackler forskellige ledelsesmæssige udfordringer.


Hvem er Claus Nygaard?

Siden 1995 har Claus Nygaard udviklet og afholdt lederuddannelser for både danske og udenlandske virksomheder. Claus Nygaard har en ph.d.-grad fra CBS i strategiske samarbejdsrelationer i dansk fremstillingsindustri.

Claus er direktør og grundlægger af Institute for Learning in Higher Education og cph:learning. Desuden har Claus i en lang årrække undervist hos CBS Executive Fonden. I 2023 underviser han på kurset Agil Transformativ Ledelse, hvor du blandt andet lærer aktivt at tænke agilitet ind i din egen ledelse.


Agil ledelse er fremtiden

Mange ledere drømmer om, at deres organisationer fungerer mere agilt. Som Claus Nygaard beskriver det, har agile arbejdsmetoder og principper spredt sig til den offentlige og private sektor, fordi den agile arbejdsform har vist sig at være gavnlig for virksomhedernes konkurrenceevne og eksempelvis design af kvalitetsprodukter og services til kunder, borgere, brugere, klienter, patienter, osv. 

Claus Nygaard forklarer endvidere, at agilt arbejde er baseret på en kombination af fleksibilitet, hurtig respons og fleksible processer, som er designet til at øge produktiviteten og skabe en mere effektiv arbejdsgang, hvor kundens behov er i centrum. Dog kan omstillingen til en mere agil tilgang være en udfordring for både medarbejdere og ledere.

Fremtidens ledelsesmæssige udfordringer

Da vi spørger Claus Nygaard om, hvad han ser som de ledelsesmæssige udfordringer i den nærmeste fremtid, svarer han:
"De største udfordringer i den agile sfære de kommende 12-18 måneder er at sikre, at agile arbejdsmetoder og principper bliver implementeret på en strategisk og effektiv måde. Virksomheder skal sikre, at de har de nødvendige ressourcer og viden til at implementere agile arbejdsmetoder og principper, og at de har et værktøjssæt til at håndtere det. Det er også vigtigt, at ledere forstår den agile filosofi og sikrer, at alle medarbejdere har en grundlæggende forståelse for det. Endelig er det vigtigt, at der er en klar strategi for, hvordan agile metoder skal implementeres, så alle er på samme side om, hvad der skal opnås."

Claus Nygaard uddyber og peger på disse seks væsentligste udfordringer:

1. Implementering: Det kan være vanskeligt for virksomheder at implementere agile metoder, da det kræver, at man har et solidt kendskab til deres funktion og anvendelse. Det kan også være svært at vælge, hvilke agile metoder og principper, der skal bruges i en given situation. Dette skyldes, at der er flere forskellige metoder og principper at vælge imellem, og det kan være svært at vurdere, hvilke der vil fungere bedst. Det kan også være svært at vide, hvordan man skal kombinere de agile metoder med de eksisterende processer og strukturer. Implementeringen er en stor udfordring, da det kræver ændringer af arbejdsproces og kultur på tværs af virksomheden. Det kræver ofte, at ledelsen har en god forståelse af agile metoder, og at de kan hjælpe med at skabe en organisatorisk struktur, der understøtter agilitet. Det kræver også, at der er nok ressourcer til at få implementeret metoderne.

2. Tværgående samarbejde: Det kan være svært at arbejde agilt på tværs af virksomhedens traditionelle linje-stabsdiagram med etablerede budgetter og ansvarsområder. Det kan være vanskeligt at kommunikere med andre afdelinger og andre interessenter, da det kræver, at alle er enige om de agile princippers funktion og anvendelse. Det kan også være svært at sikre, at alle er opmærksomme på og forstår, hvordan man skal bruge de agile principper til at løse en given opgave.
Det kan være svært at få andre afdelinger eller fagområder end IT-afdelingen til at inddrage agile metoder og principper i deres arbejdsprocesser. Dette kan skyldes, at de andre afdelinger kan have svært ved at se fordelene ved at bruge agile værktøjer, og hvordan de kan hjælpe med at levere produkter og løsninger, der imødekommer kundernes behov og ønsker. Det kræver, at der er en god kommunikation og et åbent arbejdsmiljø, som støtter de agile værdier. Det kræver også, at alle er villige til at dele viden og erfaringer og arbejde sammen mod et fælles mål.

3. Strategisk ledelsesopbakning: Det kan være svært at planlægge strategisk, da det kræver, at man har et solidt kendskab til de agile principper og deres anvendelse i en given situation. Det kan også være svært at vide, hvordan man skal kombinere de agile principper med de eksisterende processer og strukturer. Det kan være vanskeligt at få lederne til at støtte en agil transformation, da de er bekymrede for, at det kan tage for meget tid og for meget kapital at implementere det nye system. Dette betyder, at medarbejderne nogle gange ikke har den nødvendige ledelsesopbakning til at implementere agile metoder og principper. Ledelsesstilen skal være fleksibel og understøtte de agile værdier, og det kræver, at lederne er villige til at give medarbejderne stor autonomi og frihed. Det kræver også, at lederne kan motivere medarbejderne til at arbejde med læring, videndeling og med kompetencerne og kunden i centrum.

4. Teknisk infrastruktur: Det er en udfordring at sikre, at virksomheden har den rigtige tekniske infrastruktur, der understøtter de agile metoder og principper. Det kræver, at der er adgang til de rigtige værktøjer og systemer, der giver medarbejderne mulighed for at arbejde agilt og kollaborativt. Det kræver også, at virksomheden har de rigtige IT-ressourcer til både at udvælge, implementere og videreudvikle de tekniske løsninger.

5. Agil onboarding: Det kan være vanskeligt at få medarbejderne til at omfavne et agilt mindset, da det kræver, at man har et solidt kendskab til de agile principper og deres anvendelse. Det kan også være svært at ændre den eksisterende kultur, så den passer til de agile principper. Det er vigtigt, at medarbejdere hurtigt får en god forståelse af de agile metoder og principper, og at de hurtigt kan komme i gang med arbejdet. Det kræver, at der er nok ressourcer til at introducere medarbejdere til metoderne, og at medarbejderne får mulighed for at træne og udvikle deres viden og færdigheder, mens de løser opgaverne sammen med kunderne. Agil onboarding skal ses som on-the-job-training. Det kræver, at virksomheden har nok ressourcer til at udvikle og implementere kompetenceudviklingsprogrammer, der passer til det agile mindset, de ønsker at udvikle.

6. Målstyring: Det kan være vanskeligt at måle resultaterne af agile metoder og principper, da det kræver, at man har et solidt kendskab til deres anvendelse og funktion. Det kan også være svært at finde de rigtige værktøjer til at måle effekten af disse metoder og principper. Det kræver, at der er nok ressourcer til at udvikle og implementere mål og metoder, der er i overensstemmelse med de agile værdier. Det kræver også, at virksomheden har de rigtige systemer til at måle performance og fremskridt, f.eks. mål for læring, samarbejde, kvalitetsudvikling i tillæg til de traditionelle KPI’er.

Gode råd til den kommende agile leder

Som nævnt i starten er dette ikke udfordringer, du kan helgardere dig imod - hverken som nuværende eller kommende leder. I den anledning har vi spurgt Claus Nygaard hvordan man skal forholde sig, og hvilke gode råd han har til ledere, der enten ønsker at arbejde mere agilt, eller allerede står midt i en agil transformation. Til dette lyder svaret fra Claus:

"Der er mange relevante råd til lederne, der skal arbejde mere agilt. Såsom at skabe en struktur, der letter hurtige ændringer. At organisere arbejdet, så det er effektivt. At være åben for at justere kursen, når det er nødvendigt. At opfordre til en analytisk tilgang til problemløsning. Det handler om at identificere problemer og finde skræddersyede løsninger. Det handler også om at se muligheder, der ligger uden for den traditionelle rækkevidde. Ledere bør også støtte medarbejdere, så de kan udvikle deres potentiale og lære af erfaringer. Ledere bør også organisere arbejdet, så det er effektivt og giver mening, og de bør tilskynde medarbejdere til at tænke analytisk og kritisk. Endvidere skal ledere sikre, at alle medarbejdere har de nødvendige værktøjer og kompetencer til at arbejde mere agilt."

1. Agilt mindset: Det vigtigste råd til ledere, der ønsker at arbejde mere agilt eller allerede står midt i en agil transformation, er at sørge for, at alle har en fælles forståelse af, hvad det agile mindset er og hvordan det kan implementeres. Start med et klart hvorfor (the agile why), så alle kan identificere sig med, hvorfor I skal arbejde mere agilt. Og arbejd målrettet på at udvikle det agile mindset i forhold til det agile hvorfor.

Læs mere om det agile mindset her

2. Læringskultur: Fokuser på at skabe en kultur, der støtter læring, innovation og kreativitet. Man skal skabe et miljø, der fremmer et åbent samarbejde og kommunikation, så medarbejdere føler sig trygge og fri til at dele deres ideer – også de dårlige ideer. Det handler om at give medarbejdere mulighed for at udvikle deres potentiale ved at udfordre dem og lære af de erfaringer, man gør sig undervejs.

3. Tværgående samarbejde: Styrk samarbejdet på tværs af virksomheden. Det handler om at give medarbejdere mulighed for at dele viden og arbejde sammen på tværs af afdelinger og faggrupper. Det handler også om at støtte og opmuntre medarbejdere, så de kan se muligheder og justere kursen, når det er nødvendigt. Sørg for at have et åbent sind og være ærlig omkring de udfordringer, der er forbundet med det tværgående samarbejde, når man skal arbejde agilt.

Find dit forløb hos CBS Executive

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer