Bliv en bedre leder med medmenneskelig forståelse

Bliv en bedre leder med medmenneskelig forståelse

God ledelse kommer af forståelse af og omsorg for den enkelte, nærvær og klar kommunikation. God ledelse kræver også selvindsigt. Som leder må du være nysgerrig på både dig selv og dine medarbejdere gennem hele din karriere.

For at give dig inspiration til dit arbejdsliv, har vi sat Lise Møldrup i stævne. Hun er chefkonsulent hos Foldberg kurser, hvor de underviser ledere med udgangspunkt i konceptet Lifesense, der bl.a. bygger på en socialpsykologisk tilgang til ledelse.

Det gør de fordi, de tror på, at du bedst udfylder lederrollen på en måde, der både gavner dig selv og dine medarbejdere, når du er i balance. Læs derfor med her, hvor Lise fortæller, hvordan hun og Foldberg Kurser arbejder med det gode lederskab.


Hvem er du egentlig som menneske bag din lederrolle?

Foldberg Kurser og Lises tilgang til ledelse gør, at du bliver nødt til at vende blikket mod dig selv og arbejde med et perspektiv, der går indefra ud og ikke omvendt. For hvem er du egentlig som menneske? Og hvordan manifesterer dine personlige egenskaber og karakteristika sig i din ledelsesstil?

Disse spørgsmål og mere til arbejder de aktivt med hos Foldberg Kurser, og de bruger især teambuilding-øvelser til at omsætte teorier til praksis. Det betyder også, at du ikke kan tale dig uden om tingene, men faktisk bliver konfronteret med din adfærd, fortæller Lise:

Ved at lave nogle praktiske øvelser, så får man måske et mere reelt billede af, hvordan det egentlig er, at det hænger sammen. Altså formår jeg som leder at få alle med, eller er det bare noget, jeg tror. Når man laver teambuilding, så kan man ikke tale sig ud af det. Det kan godt være lidt af en aha-oplevelse, hvor du får en øget bevidsthed om egne reaktionsmønstre samt tilgange i kommunikation og samarbejde. Så kan der tages stilling til, hvorvidt du synes det fortsat skal være sådan, eller om du ønsker en ændring.

Teambuilding-tilgangen åbner samtidig også snakken om, hvordan man bliver en leder, der formår at lede sine medarbejdere i den rigtige retning. Det at være leder kræver nemlig mod, som nogle gange skal kultiveres, siger Lise og fortsætter:

Vi træner især vores kursister i, at de skal tage action på ting. Også de ubehagelige af slagsen. Analyser viser, at det faktisk er meget få ledere, der handler, når det er påkrævet. De fleste vælger at vende ryggen til problemet, eller vente på at det går over af sig selv, men ofte bliver det bare endnu værre, når man ikke agerer. Så vi lærer dem at gribe tingene an på en konstruktiv måde.

Mange problemstillinger eller udfordringer kan løses ved klar og effektiv kommunikation. Det betyder derfor også, at det at kunne kommunikere som leder udgør en betydelig del af pensum. For at kunne lykkedes som en leder, der tager hånd om ting i tide, er du nemlig nødt til at have en forståelse for, hvorfor dine medarbejdere reagerer som de gør, siger Lise og uddyber:

Hos os lærer du at lytte til dine medarbejdere og finde frem til en hensigtsmæssig handlingsplan - også i situationer, hvor det måske er lidt ubehageligt.

Grunden til at kommunikationen fylder så meget som den gør på kurset er, at den er alfa og omega i din relation til dine medarbejdere. Flere undersøgelser viser, at op til 45 % af os danskere skifter job på grund af nærmeste leder. Som en succesfuld leder er det altså vigtigt, at du evner at kunne sætte retningen, være tydelig i dine forventninger og give medarbejderne oplevelsen af, at du vil dem.

Godt lederskab kræver nærvær

Udover at mestre klar kommunikation, skal du også kunne være nærværende og navigere ud fra en dagsorden. Du skal kunne være i nuet og yde dit bedste, hvor du nu end befinder dig.

Det er bestemt en udfordring for rigtig mange af os, og som leder kender du sikkert til følelsen af kronisk dårlig samvittighed lidt for godt. Når du er på jobbet, har du det skidt over ikke at være mere sammen med familien, mens du føler, at du burde arbejde mere, når du endelig er hjemme. Det er derfor også en tematik, der bliver berørt på kurset, hvor du bliver trænet i at være en bevidst kriger fremfor et ubevidst offer, siger Lise og uddyber:

Vi træner vores kursister i at blive bevidste mennesker, som handler på dét, der skal handles på. Vi lærer dem, hvordan de bliver krigere, som behandler deres medmennesker ud fra en gennemgående omsorg og tør at tage ansvar og give en undskyldning, hvis det bliver nødvendigt.

Med den bevidste lederlivsstil kommer nærværet og roen, der resulterer i et mentalt overskud. Det gør, at du kan træffe sunde og bæredygtige beslutninger uden at få dine følelser i klemme. Med det rette nærvær lærer du nemlig, at se tingene for, hvad de egentlig er, forklarer Lise:

Det er utroligt vigtigt, at kunne beskue tingene objektivt. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke må have følelser. Det har vi allesammen, men det er vigtigt, at vi lærer at sortere i dem, så de ikke bliver et styringsredskab for vores beslutningstagen. Det er nemlig uhensigtsmæssigt og det koster på bundlinjen.

Du forløser dine medarbejderes fulde potentiale, når du kender dem

Det, at bliver i stand til at kunne træde et skridt tilbage gavner i høj grad din ledelsesstil. Du lærer at få en forståelse for, hvordan andre opfatter en given situation.

Når du er leder, så er det nødvendigt, at du kender dine medarbejdere. Det, der er godt for den ene, er ikke nødvendigvis godt for den anden. Du kan derfor ikke behandle alle ens, fordi så ender det faktisk med, at du behandler alle dårligt.

Du kan altså ikke lede alle over en kam og tildele dem opgaver uden at kende til kompetencer, udfordringer og interesser. Når du har den indsigt, får du medarbejdere, der er engagerede og som performer optimalt.

Senest opdateret: 05 jan 2023

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-10-2022

Sådan kan mindfulness hjælpe dig i din karriere

Personlig udvikling hitter lige nu. Vi tørster ikke kun efter at udvikle vores faglige kompetencer - der er også kommet større fokus på de mere personlige kompetencer. Hans Ehlert, cand.psych. og underviser på kurset ‘Mindfulness på arbejdspladsen’ fortæller, hvordan mindfulness kan hjælpe dig på jobbet.

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2020

Gode råd til din målsætning i 2017

Med et nyt år kommer nye mål og strategier. Sådan ser virkeligheden ud for de fleste virksomheder lige nu. Arbejdet med målsætninger skal ses som en løbende læreproces. Vi giver dig her 3 gode råd til processen. 

Læs mere
Sidst opdateret 23-01-2023

Procesfacilitering: Ændrer adfærd og skaber udvikling

Procesfacilitering handler kort fortalt om at styre rammerne for menneskers aktiviteter og samvær. Vi har taget en snak med to undervisere fra Go Proces, som hjælper med procesfacilitering - læs med her. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-06-2020

Kan Covid-19 hjælpe os på vej mod fremtidens arbejdsplads?

Covid-19 ramte os uden varsling, og på ingen tid blev Danmark lukket ned. Nu har vi været underlagt krisens restriktioner i et par måneder, og vi begynder langsomt at tilvænne os situationen med hjemmearbejde. Så kan vi begynde at  tale om, hvad krisen har givet os?  

Læs mere