Viser 1-20 af 27
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 27
1
2

Få gang i din ledelsesudvikling - tag diplom i ledelse i København

Læs en diplomuddannelse i ledelse i København og bliv en del af et stærkt ledelsesfagligt netværk. Du får undervisning i fag, som er designet til at udvikle dig som leder og give dig indsigt i de problemstillinger, den moderne leder står over for.

Sæt gang i din udvikling med et diplom i ledelse i København

Med et diplom i ledelse får du et forløb hvor dine praktiske erfaringer fra erhvervslivet bliver bragt ind i undervisningen gennem relevant teori. Du får, sammen med de øvrige deltagere, rig mulighed for at arbejde med cases og inddrage uddannelsens faglige værktøjer. Med en diplomuddannelse i ledelse, får du en forståelse for de stigende krav, der stilles til en leder i en kompleks og foranderlig verden. Du står som leder over for krav om at kunne analysere, forstå og håndtere en omverden i konstant forandring, og dette er et stort fokusområde for uddannelsesforløbet.

Uddannelsen foregår på bachelorniveau, og du får derfor et højt fagligt niveau, som giver dig stærke værktøjer til din udvikling og videre karriere.

Der er både mulighed for at tage en hel diplomuddannelse i ledelse men også mulighed for at tage enkelte moduler. Du har derfor mulighed for at sammenligne udbuddet fra de forskellige erhvervsakademier og professionshøjskoler i København.

Hvorfor er det attraktivt med et diplom i ledelse?

Et diplom i ledelse handler om at udvikle dig som leder. Du får værktøjerne til at udvikle dig selv i et direkte samspil med de omgivelser, du er leder i. Forløbet er tilrettelagt således, at du kan udvikle stærke analytiske og praktiske lederkompetencer, som du aktivt kan bruge i din hverdag.

Diplomuddannelsen er designet for dig, der ønsker ledelsesopgaver som et fast og centralt element i dit arbejdsliv. Du behøver ikke være leder med mange års erfaring. Du kan være en relativ ny leder eller endda en kommende leder. Det vigtigste er din lyst og din vilje til at gribe udfordringen. Du skal være klar til at klare udfordringerne i det moderne erhvervsliv, og det kan diplomuddannelsen i ledelse give dig kompetencerne til.

Du får i forløbet mulighed for at arbejde professionelt med kommunikation, strategi og forandringsledelse. Du kommer ind i et studiemiljø med andre ledere, så der er masser af sparringsmuligheder med ledere fra forskellige brancher og organisationer. Forløbet lægger her vægt på det ledelsesfaglige netværk som dannes på diplomuddannelsen, da dette netværk kan være alle deltagerne til hjælp efter endt uddannelse.

Du får kompetent undervisning af undervisere med dyb indsigt i ledelsesmæssige processer og teorier. Underviserne benytter fleksible læringselementer, så indlæringen bliver udfordrende for dig, men også spændende. Uddannelsen er ikke kun kompetencegivende, den giver dig et højt fagligt niveau svarende til bachelorniveau, og uddannelsen er derfor adgangsgivende til masteruddannelser.

Hvis din diplomuddannelse i ledelse skal være uden for København kan du klikke her.

Opbygning og varighed

Et diplom i ledelse er et deltidsstudium med en varighed på 2-3 år. Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium, eller det som svarer til 60 ECTS point. Uddannelsesforløbet kan tilrettelægges enten som et deltidsstudium eller som fuldtidsstudium. Kontakt det uddannelsessted,  på hvilket du vælger at tage din diplom i ledelse i København for nærmere information.

Selve forløbet består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og et obligatorisk afsluttende afgangsprojekt. Alle moduler i forløbet bliver afsluttet med en eksamen. Der findes et standardforløb for uddannelsen, men der er ikke krav for hvilke moduler, du læser først. Du kan dog først påbegynde dit afsluttende projekt, når alle andre moduler er afsluttede med en bestået eksamen.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen