Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-6 af 6
 

Derfor skal du tage en diplomuddannelse i Supply Chain Management

Med denne uddannelse får du viden om og kvalifikationer inden for både teknologi, innovation og logistik.

Du får et skill set til at kunne lede, planlægge, koordinere og effektivisere virksomhedens produktion og øvrige driftsfunktioner, mens du også lærer at gennemføre udviklings- og optimeringsprojekter sammen med relevante interne og eksterne partnere. Det betyder, at du får en teknisk indsigt, der gør dig i stand til at spare med både ingeniører og teknikere.

Med en diplomuddannelse i supply chain management bliver du en skattet nøglespiller i din virksomhed, da du får metodikken til at planlægge og optimere specifikke processer og arbejdsopgaver.der kvalificerer dig til at kunne analysere komplekse problemstillinger samt designe og implementere optimale løsninger. Du lærer at benytte relevante modeller og teorier i forhold til at analysere konkrete problemstillinger og løsningsmodeller. På den led kan du varetage optimeringen af den produktions- og forsyningsmæssige kapacitet.

Sådan er en diplomuddannelse i Supply Chain Management struktureret

Uddannelsen er struktureret som en åben uddannelse og er normeret til at tage tre år på deltid. Diplomuddannelsen svarer til 1-års fultidsstudie og har et ECTS-omfang på 60 point.

Undervisningen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler, og uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

I undervisningen tages der afsæt i dine og de andre deltageres egne erfaringer. De teorier, metoder og værktøjer, der præsenteres i undervisningen, kobles på aktuelle og konkrete problemstillinger fra praksis. Undervisningen veksler mellem klassisk undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases.

En diplomuddannelse i Supply Chain Management er for dig

der har lysten til at styrke din faglighed. Diplomuddannelsen i Supply Chain Management henvender sig til erfarne teknikere eller tekniske undervisere, men er også relevant for økonomer eller andre ikke-teknikere, der har behov for indsigt i ingeniørmæssige forhold.

Du får viden om følgende: 

  1. Planlægning, ledelse, styring og kontrol af virksomhedens daglige driftsprocesser.
  2. Udvikling og optimering af processerne, så de også fremtidigt styrker virksomhedens evne til at sikre ordrer og øge kundetilfredsheden.
  3. Planlægge og styre hvordan produkters kvalitet sikres og løbende forbedres.

Optagelse og krav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Måske opfylder du ikke de formelle adgangskrav til uddannelsen eller et modul, men har du stor erfaring og kompetencer, som kan sidestilles hermed, tilbyder vi realkompetencevurdering. Det betyder, at du kan få vurderet dine kompetencer, så det kan afgøres, om du med succes kan gennemføre uddannelsen eller dele heraf, eller om du måske har behov for at supplere din viden.

Du kan også søge realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for enkelte moduler eller en hel uddannelse.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Martin Poulsen, Projektleder, COWI

"Kurserne er udfordrende, men det er en positiv oplevelse at tage dem.”

Kundeudtalelser
René Mathys - Leder, Kundeakkvis...

"HD 2. dels uddannelsen i Finansiel Rådgivning har givet mig en bred forståelse af, hvordan man rammer forskellige kunders behov. Valgfaget Behavioural Finance har desuden givet mig indsigt i de psykologiske mekanismer, der spiller ind på kundernes valg".

kundecase
Mads Torry Lindeneg - Marketing ...

"Min HD-uddannelse i Marketing Management har givet mig den teoretiske viden inden for marketingfaget, som jeg manglede. Jeg har ved at koble teori og praksis udviklet min måde at forstå og løse problemer på i mit daglige arbejde hos NNIT."

kundecase
Eva Petersen - Customer Relation...

“I chose to pursue a Graduate Diploma in Business Administration to enable me to make a career change. The programme, Supply Chain Management (SCM), has since accelerated my career and has provided me with the opportunity to work on new and challenging tasks."

kundecase