Viser 1-19 af 19
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-19 af 19

Hvilke opgaver støder man på som lagermedarbejder?

Lagerarbejde er til stede i alle virksomheder, der fremstiller, handler eller på anden måde håndterer produkter som en del af forretningen, f.eks. i fødevareindustrien, medicinalindustrien eller møbelindustrien. Dette kræver arbejdskraft, som kan varetage lageret samt de praktiske opgaver, der er tilknyttet i den forbindelse.

Af arbejdsopgaver på et lager er modtagelse og udlevering af varerne centrale, og målet er, at processen foregår så gnidningsfrit og omkostningseffektivt som muligt. Lagerstyring er her af stor betydning, da man med lagerstyring kan sikre, at begrænsede lageromkostninger og et højt serviceniveau går hånd i hånd.

Lagerstyring foregår i dag oftest via et digitalt lagerstyringsprogram, som kan håndtere rutineopgaver såsom registrering, optælling samt placering af varen. Dette kræver, at lagermedarbejderen er i stand til at anvende programmet korrekt og udnytte alle dets funktioner. Lagermedarbejderen skal dermed sikre, at lagerstyringen foregår optimalt og foretage den nødvendige kontrol og registrering ved pluk, afsendelse og modtagelse af varer.

Lagerarbejde handler dog ikke kun om lagerstyring

Andre opgaver kan også være til stede såsom kundebetjening i form af personlig eller telefonisk betjening i forbindelse med f.eks. reklamationer. Indretning af lageret kan også være en vigtig del af en lagermedarbejders arbejdsopgaver, idet der bl.a. skal tages forbehold for gældende regler, varesortiment, reolplacering og brug af tekniske hjælpemidler.

Klargøring af varen kræver også særlige færdigheder, da lagermedarbejderen skal kunne udføre korrekt emballering, udfyldelse af relevante dokumenter og pakning. Ligeledes er lagerets økonomi et område, som en lagermedarbejder skal have kompetencer til at kunne redegøre for og forstå.

Styrk dine evner med et kursus i lagerstyring og lagerarbejde

Vi har her samlet en bred vifte af efteruddannelser i Danmark inden for lagerarbejde og lagerstyring. Klik på det kursus, der passer til dig og dine behov og læs mere eller send en direkte henvendelse til kursusudbyderen for mere information.

Du kan udvikle dine færdigheder med et generelt kursus i lagerstyring eller lagerarbejde eller mere specialiserede kurser i blandt andet lagerøkonomi, lagerstyring via computer, kundebetjening, håndtering af farligt gods eller lagerindretning. Læs mere om det enkelte lagerstyringskursus nedenfor og tag kontakt til udbyderen for flere detaljer eller tilmelding. 

Mange af kurserne udbydes som AMU-kurser, og du får derfor et uddannelsesbevis efter endt forløb.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier