Viser 1-20 af 27
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 27
1
2

Indkøberuddannelse

Effektivisér din organisation med supplerende kurser 

Med en indkøberuddannelse bliver du i stand til at varetage alle komponenter af indkøbsprocessen. Dine opgaver afhænger af, hvilke varer du indkøber og størrelsen på din virksomhed. Engroshandlen er inddelt i brancher, hvorfor du bliver ganske brancheuddannet inden for enten: Auto, grovvarer, landbrugsmaskiner, manufaktur, stål, træ og byggematerialer, vvs og værktøj og værktøjsmaskiner.

Hvad laver en indkøber? 

En indkøber eller indkøbsassistent arbejder i engrovirksomheder, hvor de planlægger indkøb af varer.

Engroshandel er handel med varer i større partier. Herfra bliver varerne solgt videre til andre virksomheder, detailhandlen eller fabrikker. Som indkøber kan dit job variere alt efter hvor stor en virksomhed du arbejder for. 

Hverdagen som indkøber kan ind imellem kræve spidse albuer og is i maven. Det handler om aftaler der skal indgås, kontrakter der skal forhandles, priser der skal evalueres og handler der skal afsluttes.  

En indkøbers opgave er at:

 • Købe varer ind til den bedst mulige pris

 • Forhandle med nye og eksisterende leverandører

 • Planlægge vareudvalg

 • Sammenligne markedets priser, kvalitet, udbud og efterspørgsel

 • Skabe personligt kendskab til forretningsforbindelser

Du planlægger indkøb af varer ud fra en vurdering af virksomhedens afsætningsmuligheder efterfølgende, samtidig med at du som indkøber også har ansvaret for at planlægge firmaets vareudvalg, genbestille varer og kontrollere varebeholdningen. Du indhenter tilbud, sammenligner markedets priser, kvalitet, udbud og efterspørgsel. 

Som indkøber kræver det en klar forståelse for, hvad der rører sig på markedet inden for din branche, samt dine kunders præferencer og købsadfærd. På den måde kan du være strategisk i dine indkøb og matche en resultatorienteret buyers ønsker og behov.

Hvordan bliver du indkøber?

Indkøber er ikke et job, du kan uddanne dig til direkte. Der findes en lang række forskellige veje til jobbet, og alt efter hvilken branche du gerne vil ind i, finder du forskellige typer af indkøberuddannelse. 

Den typiske vej, er en form for økonomisk uddannelse. Her kan du starte ud med enten en HHX eller HG2, hvor du i mange brancher kan søge en elevstilling som indkøber. Hvis du søger en elevplads ved en shipping eller logistik virksomhed, vil du efterfølgende også være kvalificeret til et job som indkøbsassistent. 

Er du længere i dit uddannelses- eller arbejdsliv har du også gode muligheder for at blive indkøber med uddannelser som markedsføringsøkonom eller en Cand.Merc - hvor du kan arbejde dig videre indenfor Supply Chain Management. 

Du kan også tage uddannelsen erhvervsakademiuddannelse som handelsøkonom, læs mere om den herunder: 

Tag en erhvervsakademiuddannelse som indkøber

Erhvervsakademiuddannelsen er normeret til 2 år og består af en obligatorisk del, en valgdel, en længere praktikperiode og slutteligt et afgangsprojekt. Det første år udgøres af undervisning på skolen, mens andet år udgøres af praktikforløb i en eller flere praktikvirksomheder. 

Med undervisningen får kompetencer inden for følgende områder: 

 • Kommunikation

 • Virksomheden som helhed

 • Marked og samfund

 • Handel

Du undervises i nedenstående obligatoriske fag på 1. og 2. semester:

 • Erhvervsøkonomi
 • Organisation og ledelse
 • Handelsjura
 • Salg, strategi og markedsføring
 • Handelskommunikation
 • Indkøb og logistik
 • International handel

Det er på 2. semester, at du også følger valgfag og specialiserer dig i den retning du ønsker; i dit tilfælde specialiserer du dig som indkøber. 

På 3. og 4. semester skal du i 8 måneders lønnet virksomhedspraktik. Det er også her, at du laver dit afsluttende eksamensprojekt. Du fordybder dig i din specialisering gennem både praktikforløbet og dit afagangsprojekt.

Adgangskrav til erhvervakademiuddannelsen

For at kunne blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Studentereksamen(stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (htx) eller eux - alle med engelsk på C-niveau.
 • Detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelser med specialer, generel kontoruddannelse, finansuddannelsen (trin 2), eventkoordinator (trin 2) eller detailslagter med specialer.
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk på C-niveau og enten matematik eller erhversøkonomi på D-niveau.
Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen