Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelse i international transport og logistik

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Akademiuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Akademiuddannelse i international transport og logistik

Tag din akademiuddannelse i international transport og logistik

Globale forandringer på markederne og øget konkurrence fra lavtlønsområder gør, at der stilles store krav til at optimere virksomhedernes forretningsmodeller.

Dit udbytte med akademiuddannelsen

Akademiuddannelsen i international transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder. Du får viden om og bliver i stand til at designe og implementere logistikkoncepter. Du får desuden kompetencer til at effektivisere virksomhedens supply chain på operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Vælg mellem to retninger: tranport eller indkøb

Du skal vælge mellem to retninger på akademiuddannelsen i international transport og logistik:

Transport

På transportlinjen får du viden om, hvordan transporten forbinder køber og sælger. Du bliver i stand til at finde den optimale transportform i den enkelte situation. Du lærer ligeledes, hvordan lagre og terminaler indrettes og drives, så de imødekommer kravene for effektiv håndtering og hurtighed. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved transport.

Indkøb

På indkøbslinjen lærer du at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder - både i Danmark og i udlandet. Du får generel viden om indkøb - både praktisk og strategisk - og får indsigt i juridiske elementer ved indkøb. Vi ser på sammenhængen mellem indkøb og supply chain management, så du kan deltage aktivt i optimeringen af virksomhedens logistiske situation.

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af en række obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Obligatoriske fag

 • Logistik(10 ECTS) 
 • Supply Chain Management (10 ECTS)

Transport

 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 • Transportjura (10 ECTS) 

Indkøb

 • Operationelt indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk indkøb (10 ECTS)

Valgfag

Vælger du en af de to retninger skal valgfag udgøre 10 ECST-point, og ligge inden for det merkantile område. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag. Valgfag fra andre fagområder end det merakntile, må højst udgøre 15 ECTS-point.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt - international transport og logistik (10 ECTS)

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Bemærk at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Erhvervsakademi Aarhus

Uddannelse i Århus - HR, kommunikation, ledelse og meget mere

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelse i international transport og logistik

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.