Akademiuddannelser
Ingen anmeldelser

Akademiuddannelse i International transport og logistik

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Akademiuddannelse i International transport og logistik

Bliv ekspert inden for international transport og logistik

Globale forandringer på markederne og øget konkurrence fra lavtlønsområder gør, at der stilles store krav til at optimere virksomhedernes forretningsmodeller.

Akademiuddannelsen i International transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer samt at varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.


Dit udbytte af akademiuddannelsen i international transport og logistik

Ud fra hvilken retning du vælger at følge, så får du følge udbytte ved uddannelsen.

 • Transport, hvor du tilegner dig viden og lærer om, hvordan transporten forbinder køber og sælger. Du lærer at identificere den mest optimale transportform i den enkelte situation. Du lærer også at håndtere, hvordan lagre og terminaler indrettes og drives til at imødekomme kravene for effektiv håndtering og hurtighed. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved transport. Vi anbefaler, at du tager faget logistik, før du begynder på Supply Chain Management.
 • Indkøb,som kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og i udlandet. Du lærer at kombinere viden om og får indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved indkøb samt sammenhængen mellem indkøb og Supply Chain Management, så du aktivt kan deltage i optimering af virksomheden logistiske situation.


Indhold på akademiuddannelsen

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS, som kan sammensættes af to obligatoriske fag og to retninger.

Uanset hvilken retning du vælger er der to retningsbestemte, obligatoriske fag, der udgør 20 ECTS, og som suppleres med 10 ECTS valgfri moduler og et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

De enkelte fag er hver for sig et selvstændigt kursus i international transport og logistik, der samlet giver dig tilbundsgående viden om området.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

På uddannelsen skal du have følgende fag:

Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS)

 • Logistik (10 ECTS) 
 • Supply Chain Management (10 ECTS)

Retningsbestemte obligatoriske moduler - transport (samlet 20 ECTS)

 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS) 
 • Transportjura (10 ECTS) 

Retningsbestemte obligatoriske moduler - indkøb (samlet 20 ECTS)

 • Operationelt indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk indkøb (10 ECTS) 

Valgfrie moduler 

Hvis du vælger en retning, så skal du have valgfag for 10 ECTS. Hvis du ikke vælger en retning, skal du have valgfag for 30 ECTS. 

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. 

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Odense

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Vejle

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med indkøb eller transport og logistik. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som indkøber, speditør, analytiker eller konsulent på transport- og logistikområdet.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV). 

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på akademiuddannelsen i International transport og logistik består af 10 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til tre personer. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 80.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Akademiuddannelse i International transport og logistik
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret