Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Camillas vej fra lærer til vejleder og forfatter

Efter- og videreuddannelse for yderligere at udvikle sine kompetencer synes at være på alles læber i dagens Danmark - og resten af verden. Alting går lynhurtigt, og du skal konstant være opmærksom på, hvor du, og ikke mindst dit fag, er på vej hen. En af de, der har bygget ovenpå sine kompetencer, er inklusionsvejleder og underviser Camilla Lind Melskens.

Efter en uddannelse som lærer og 6 år i arbejde valgte Camilla Lind Melskens at tage en diplomuddannelse i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde. Hun arbejder i dag som både inklusionsvejleder og underviser på Søborg Skole og har derudover skrevet bogen 'Alle sammen – social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber' (Dafolo).


Inspiration og udvikling i arbejdet

Camilla har hele tiden vidst, at hun ville uddanne sig videre til nye kompetencer inden for sit område.

"Jeg ville gerne udvikle mig og blive endnu bedre i min praksis. Derudover ville jeg gerne have nogle muligheder for at rykke videre fra 'kun' at være underviser. Jeg har gennem mit arbejde taget en del kurser, så jeg har altid grebet chancen for at komme ud og få ny inspiration til mit arbejde."

Camilla valgte en diplomuddannelse i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde samtidig med, at hun arbejdede på fuld tid som lærer.

"En diplomuddannelse er en uddannelse, som er baseret på, at man arbejder samtidig. Mange går ned i tid og nogle enkelte tager orlov fra arbejdet, men er stadig tilknyttet."

Uddannelsen er sat op, så den veksler mellem teori og praksis, hvor du bl.a. bruger dit arbejde til at samle empiri og praksisfortællinger.

"Det er en god måde at videreuddanne sig på. På den måde havde jeg også ofte mine kollegaer med i spil og egne elever til at afprøve nye metoder sammen med. Det var meget givende."


Hvad går pædagogisk og socialpædagogisk arbejde ud på?

"Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde handler om at udvikle på den pædagogiske praksis – i mit tilfælde på skoler (det kan også være daginstitutioner eller lign.)"

"Det handler blandt andet om inklusion, børns trivsel, om udsatte børn og unge, om teamudvikling og om forældresamarbejdet."

Camilla tog diplomuddannelsen i 6 moduler på UCC i Titangade på Nørrebro.

"I alt tog det 4 år, men det ene år var barsel, så der var jeg ikke studerende. Så derfor vil jeg sige 3 år. Det er også den tid, det er nomeret til, hvis man tager 1 modul ad gangen, mens man arbejder."


Økonomi

En diplomuddannelse er ikke gratis og kræver direkte deltagerbetaling, som du i nogle tilfælde kan få støtte til, enten gennem arbejdet eller Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).  

"Mine forældre betalte frem til de 2 sidste moduler som en forskud på arv. Tusind tak til dem for det. Det er jo en fantastisk mulighed. Ellers havde jeg ikke været her. Jeg skiftede arbejde undervejs. Og min nuværende leder belønnede mig ved at betale de sidste 2 moduler til uddannelsen. Til gengæld har han glæde af al min læring fra studiet i praksis på hans skole."


Fordele ved en diplomuddannelse?

"Fordelen er, at den er taget nærmest mens man står med begge ben i praksis. Du bruger din teoretiske viden direkte og med det samme. Det er dog vigtigt, at ens arbejde har forståelse for eksamenstider (fx fik jeg nogle skrivedage foræret af skolen op til opgaveaflevering og lign.)"

"Man kan derudover sammensætte sine moduler ud fra interesse og arbejdsfelt. Der er nogle enkelte obligatoriske, men derudover er der mange muligheder. Det kan godt være lidt af en jungle for nogle. Og enkelte af modulerne lapper lidt for meget over hinanden. Men jeg var heldig. Jeg har været omkring mange områder, som er relevante for nuværende praksis."

Selvom en diplomuddannelse er lagt, så du kan passe sit arbejde samtidig, er det ikke noget du kommer sovende til.

"Man skal regne med en del forberedelsestid. Der skal læses en del. Dog er der nogle gange 14 dage mellem undervisningen, så der er en del tid. Men det skal planlægges ligesom andet studie."

"Især nogle af de undersøgelser, man skal ud og lave i ens praksis som grundlag for at analysere noget og koble til teorien fra undervisningen, tager tid. Og folk på arbejdet skal være villige til at være med på projekterne."


Varierende undervisning

Undervisningen varierer fra modul til modul, hvor det til en vis grad lidt er op til en selv, hvor social eller selvstændig du gerne vil være.

"Jeg har lavet alle mine eksamener selv, men har altid været tilknyttet en lille studiegruppe eller et par stykker, jeg mødtes med fx og repeterede læsestof eller gennemgået eksamensopgaver, oplæg osv."

"Nogle moduler gjorde underviseren noget ud af at lave disse studiegrupper, og i andre moduler gjorde vi det selv. Jeg kan virkelig anbefale det. Men man kommer fra mange forskellige praksisser. Derfor er selve eksamensopgaverne og undersøgelserne svære at lave sammen med andre, medmindre man er flere fra samme arbejdsplads der læser sammen."


Individual relevans

Camilla blev overrasket over, hvor vellykkede hendes projekter blev, og at hun rent faktisk kunne gemme dem, for at tage dem frem igen til senere brug i forbindelse med arbejdet.    

"Sådan er det ikke med al teori og eksamensopgaver. Man er stolt af dem, man gemmer dem lidt, og så er man videre. Men sådan er det ikke her. Det bliver meget relevant. Jeg lavede blandt andet et interview med en konsulent i kommunen, som jeg stadig kigger på i forhold til at se på nogle bestemte områder i vores supplerende undervisningstilbud, vi har på skolen."

"Jeg har fået nogle arbejdsredskaber til det, jeg laver og kan begrunde mine metoder i teori, når vi sidder til møder, vejledning eller fx til forældremøder, netværksmøder osv."


Retningsspecifikke valg

Udover obligatoriske moduler i videnskabsteori og pædagogiske undersøgelsesmetoder som grundlag skal du selv vælge retningsspecifikke moduler, som så afsluttes med et afgangsmodul.

"Jeg valgte pædagogisk udviklingsarbejde, social inklusion og børn og unge i udsatte positioner. (...) Pædagogisk udviklingsarbejde var jeg ikke i tvivl om. Den lænede sig meget op af min overskrift for hele uddannelsen. At udvikle pædagogisk praksis. At tænke nyt. Og lave pædagogiske udviklingseksperimenter. Modulet havde mange forskellige metoder i forhold til at arbejde med udviklingsprojekter. Fra observationer til teamudvikling til projektledelse til refleksionsmodeller."

"Samtidig var inklusion et varmt emne i skoledebatten. Derfor var det vigtigt for mig at tage det modul. Også set i forhold til at tænke fremad og nye veje arbejdsmæssigt. Det var også her, jeg skiftede job til et sted, hvor specialpædagogikken også var repræsenteret i form af specialklasser på skolen."


Hvad har du lært?

"Personligt har jeg lært: at stille refleksionsspørgsmål frem for at svare, at observere på mere end barnets adfærd, at lære af andres praksis."

"Jeg synes også, jeg er blevet skarpere på lovgivningen samt udbyttet af et tværprofessionelt samarbejde i forhold til et barns trivsel, når samarbejdet fungerer."


Gode råd til folk, der gerne vil videreuddanne sig, men måske tøver

"Afsæt tid til det. Gør det. Brug lidt tid til at sætte dig ind i de moduler, der hører til den retning, du overvejer.Tal med arbejdet om dine muligheder fx op til eksamen."

"Se det som en god måde at udvikle dig på i din praksis. Det er også en god mulighed for at rykke sig videre til nye arbejdsveje."

Din beskæftigelse i dag?

Camilla er i dag inklusionsvejleder på skolen samtidig med, at hun er underviser på Søborg Skole. Oveni det har hun skrevet en bog, og hun har endnu en på vej.

"Jeg laver trivselsforløb i klasser og arbejder med praktikker, hvor elever fra specialklasserne er ude i ”normalen” og modtager undervisning på lige fod med alle andre. Vi har fx nogle elever, der skal til folkeskolens afgangsprøver til sommer fra vores specialklasser."

"Jeg sidder med til forskellige netværksmøder. Er inde over forældresamarbejdet i klasser, hvor der fx kan være udfordringer i forhold til trivsel, mobning osv."

"Derudover har jeg på mit nuværende job mødt en kollega, som fik mig med på at skrive en bog om social inklusion af børn med ADHD. Her har jeg brugt rigtig meget af den viden, jeg har fra diplomuddannelsen og de projekter, jeg har lavet undervejs."


Bog: Alle sammen – social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber (Dafolo)

"Jeg har nu en ny bog på vej om det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger. En bog, der blandt andet tager afsæt i mit afgangsprojekt på diplomuddannelsen."

"Så pludselig kan det ene føre det andet med sig. Der har jeg både været heldig og samtidig ramt noget med de projekter, jeg har brugt tid på gennem studietiden."


Ny bog på vej: Fælles professionspraksis – Lærer - pædagogsamarbejde for inkluderende læringsfællesskaber (Dafolo)


Fremtidsplaner - mere uddannelse?

"Det er et økonomisk spørgsmål. Jeg vil altid gerne uddanne mig og blive endnu klogere. Lige nu skal jeg bruge det her noget mere i praksis og lade det virke eller fejle. Det skal rettes til, og jeg skal indsamle nogle flere praksisfortællinger. Jeg har sagt ja til at uddanne mig i kommunen til læringsagent, som starter efter jul. Så der sker jo hele tiden noget. Men det er fedt."

Drømmer du ligesom Camilla om at efteruddanne dig og udvikle dig til nye kompetencer, der i sidste ende kan føre til nyt job eller nye jobfunktioner? Så klik dig ind under finduddannelse.dk's mange længerevarende og korte kurser, og find den efteruddannelse, der passer dig! 

Senest opdateret: 12 aug 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-06-2020

Svært ved at huske? 4 tips til indlæring

Tænker du nogensinde over, hvorfor der bare er nogle ting, du ikke kan huske? Måske er det fordi, du er udsat for en læringsstil, der ikke lige passer til dig? Uanset hvad, skal al ny viden finde den snørklede vej gennem hjernens filter, før den rammer din hukommelse. Du får her 4 tips til, hvordan du fremmer din indlæring.

Læs mere
Sidst opdateret 06-08-2020

"Gjort det nemmere at komme på arbejde"

Hvorfor valgte du at uddanne dig inden for psykologi, pædagogisk viden og forskning og pædagogisk intervention og rådgivning? "Jeg har læst miljøterapi på den Pædagogiske Diplomuddannelse. Det inkluderer tre moduler i blandt andet pædagogisk viden og forskning og pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention.  Jeg valgte at tage uddannelsen hos UCC, da jeg tidligere har taget kurser ...

Læs mere
Sidst opdateret 23-07-2020

Interview om kognitiv psykologi og terapi

Kognitiv adfærdsterapi handler om at skabe flere handlemuligheder for den enkelte. Metoden bygger på evidens og er effektiv, når mennesker skal have hjælp til at skabe forandringer i deres tilværelse. Vi har spurgt psykolog Peter Damby om, hvad der er særligt ved den populære terapiform, og hvilke styrker den har.

Læs mere