Bliv familiebehandler – En støtte for hele familien

Med familiebehandling kan en familie få konkrete redskaber til at navigere i hverdagen og skabe varig trivsel og udvikling. Vil du lære, hvordan du kan hjælpe udsatte og sårbare børn, unge og familier? Så er uddannelsen til certificeret familiebehandler hos Memox muligvis noget for dig.

Bliv familiebehandler – En støtte for hele familien

Med familiebehandling kan en familie få konkrete redskaber til at navigere i hverdagen og skabe varig trivsel og udvikling. Vil du lære, hvordan du kan hjælpe udsatte og sårbare børn, unge og familier? Så er uddannelsen til certificeret familiebehandler hos Memoxakademiet muligvis noget for dig.

Vi har taget en snak med Amelevi Hounou Rathleff, der er stifter af Memox. Amelevi startede Memox i 2012, og Memoxakademiet i 2019, hvor du kan tage familiebehandleruddannelsen. Da Amelevi startede Memox og Memoxakademiet var det med en grundlæggende tro på, at alle mennesker med den rette støtte kan skabe positive forandringer for sig selv og sine børn. Med udgangspunkt i sin egen baggrund og opvækst, samt observationer gennem hendes karriere, er det nemlig Amelevis erfaring, at udsatte børn og familier ikke altid får den hjælp og støtte samt de nødvendige redskaber til at lykkes.


"Min familie og min opvækst er et eksempel på et system, som ikke fungerer optimalt. Det er det, jeg har forsøgt at bygge Memox på. At gå ud og hjælpe de her familier, at bidrage til at fikse noget, der ikke fungerer optimalt. Og at forsøge at få fagpersoner til at gå ud og have den samme tilgang. Hvis alle fagpersoner går ud og møder familier med næstekærlighed og den tilgang 'Vi tror på familien, vi skal nok løse det her sammen og vi skal nok gøre alt hvad vi kan', så kommer vi rigtig langt med de her familier," lyder det fra Amelevi Hounou Rathleff. Hertil supplerer Amelevi med, at Memoxakademiets familiebehandler uddannelse giver redskaber til at nå i mål med ovenstående, så man ved, hvordan man bør anvende sin viden og sine talenter i praksis. 

Karrierevej som familiebehandler: Uddannelsens krav og muligheder

Memoxakademiets Familiebehandleruddannelse er for dig, der er uddannet inden for det pædagogiske eller socialfaglige felt eller har erfaring med at arbejde med sårbare og udsatte børn, unge og familier. Med uddannelsen får du bygget et ekstra lag på din eksisterende viden, samtidig med, at du får en dyb forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at du som familiebehandler har indsigt i det socialfaglige, det kulturelle samt det sproglige aspekt i arbejdet.

For at tage familiebehandleruddannelsen er det ikke nødvendigvis et krav, at du er i arbejde. Den viden og de teorier, du skal prøve af i praksis i løbet af uddannelsen, kan nemlig sagtens øves og praktiseres på din egen familie. Dog er det en forudsætning, at du har en vis faglig grundviden, og det er desuden et krav, at du har minimum 2 års erfaring. Det kan for eksempel være, at du er pædagog indenfor normal- såvel som specialområdet, lærer, socialrådgiver eller lignende.

Gennem uddannelsen får du en række praktiske og konkrete redskaber og værktøjer, som hjælper dig til at stå stærkere i arbejdet med at vejlede og udvikle familier. Heriblandt stifter du bekendtskab med Memoxmetoden, som er en løsningsorienteret og systematisk tilgang til familiebehandlingsarbejdet, der bl.a. består af samtaleredskaber og praktiske øvelser. Her får du en guidebog, der giver dig de bedste forudsætninger og muligheder for at lykkes med arbejdet som familiebehandler, og hvordan du kan gribe de forskellige opgaver og udfordringer an rent praktisk.

For at få en bedre forståelse for, hvilke muligheder man får med uddannelsen som familiebehandler, har vi taget en snak med to tidligere kursister på familiebehandleruddannelsen hos Memoxakademiet. 

Er blevet en integreret del af hverdagens opgaver

Josefina Nordstedt Makris er en af de tidligere deltagere på Memoxakademiets familiebehandler uddannelse. Josefina er uddannet pædagog og har derudover også arbejdet frivilligt i Ronald McDonald Huset. Derudover har Josefina fungeret som familiebehandler i tre år og undervist i børn og unges udvikling, inden hun blev socialfaglig koordinator, som hun også arbejder som i dag. Selvom Josefina ikke fungerer som familiebehandler i dag, kan hun tydeligt se, hvordan uddannelsen kunne have hjulpet hende i arbejdet:

"Jeg kunne godt føle, at jeg manglede noget konkret viden og nogle konkrete redskaber til at tackle forskellige situationer. Her synes jeg, at uddannelsen har bekræftet mig i, hvad jeg på forhånd tænkte var det rigtige, men jeg har også fået øjnene op for nye veje at gå, og helt ny og håndgribelig viden og værktøjer, som jeg tidligere har manglet," fortæller Josefina og supplerer med, at hun har fået tilføjet et ekstra lag til sin viden, som hun ikke havde lært om på pædagoguddannelsen. 

Josefina føler ligeledes, at redskaberne fra uddannelsen er blevet en fast integreret del af hendes daglige arbejdsopgaver i tiden efter at hun har afsluttet uddannelsen: "Jeg bruger stadig redskaberne, og særligt Memoxmetoden bruger jeg på ugentlig basis. Både i den sparring jeg har med med familiebehandlerne, måden at kommunikere med sagsbehandlerne på og selve tilgangen til arbejdet. Jeg bruger det faktisk mere nu, end lige da jeg var blevet færdig med uddannelsen. Så i dag er det en fast ting, jeg bruger, uden at jeg egentlig tænker over det," lyder det fra Josefina.

Uddannelsen overgik alle forventninger

Dileta Salman, der ligeledes er tidligere deltager på familiebehandleruddannelsen hos Memoxakademiet, havde også en positiv oplevelse med uddannelsen. Dileta Salman er uddannet indenfor pædagogisk sociologi og har siden da arbejdet som blandt andet pædagog, familiebehandler, sprogsensor og konsulent.

"Jeg har tydeligt kunne mærke forskel på min viden og mine kompetencer fra før uddannelsen og efter - særligt i situationer, hvor jeg skal ud til familier. Jeg er blevet meget bedre klædt på! Ikke fordi jeg ikke følte mig kompetent før, men jeg føler, at jeg står stærkere rent fagligt, og at jeg har fået bedre redskaber og metoder med mig," fortæller Dileta.

Dileta beskriver ligeledes, at uddannelsen har gjort hende mere afslappet og hun har fået et mere åbent sind i hendes tilgang til arbejdet, og hun føler, at uddannelsen har givet hende redskaber og viden, hun kan bruge i sit dagligdag: "Jeg bruger det, jeg har lært på uddannelsen hver eneste dag. Jeg bruger det både i mit virke som pædagog og familiebehandler, hvor jeg for eksempel inddrager min viden om kulturelle forskelle. Så teorierne fra uddannelsen er blevet en helt naturlig del af, hvordan jeg går til mine arbejdsopgaver på og løser forskellige problemstillinger," lyder det fra Dileta Salman.

Bliv Certificeret familiebehandler hos Memoxakademiet

Familiebehandler uddannelsens opbygning og moduler

Familiebehandler uddannelsen hos Memoxakademiet er bygget op over 6 moduler på 6 måneder. Det sidste modul er et særligt eksamens- og opsamlingsmodul, mens de øvrige moduler gennemgår relevant teori inden for familiebehandling. Dette sker blandt andet gennem praktiske øvelser, casearbejde, gruppearbejde samt oplæg fra eksperter/fagpersoner og andre oplægsholdere. En stor del af uddannelsen går også på, at du skal ud og prøve det lærte af i praksis.

Som familiebehandler er det vigtigt, at du er bevidst om dig selv og dit eget potentiale. Derfor har første modul på uddannelsen også fokus på personlig udvikling. Det giver dig mulighed for at arbejde med dig selv og blive mere bevidst om, hvad der driver, begrænser og motiverer dig. For som stifteren af Memox - Amelevi Hounou Rathleff - siger, er dette en vigtig del i at kunne hjælpe andre: "Vi går meget op i, at vores kursister har forståelse for - og respekt for - egne værdier, begrænsninger og udfordringer. Man er nødt til at lære noget om sig selv, kende sit eget ståsted, og lære at adskille det fra arbejdet i praksis, før man kan hjælpe andre. Vi har allesammen udfordringer, men som familiebehandler er det virkelig vigtigt, at man lærer at være åben overfor andres udfordringer og omfavne andre menneskers udgangspunkt og deres situation. Hvis man kender sig selv, er bevidst om sig selv og kender sine egne begrænsninger, har man det bedste udgangspunkt for at kunne gå ud og hjælpe andre," lyder det fra Amelevi. Det første modul har derfor en særlig betydning for mange deltagere på uddannelsen.

Den tidligere deltager Josefina Nordstedt Makris lægger også en særlig vægt på det første modul. Josefina beskriver modul et som meget stærkt og det dannede et solidt grundlag for hele uddannelsen. Det var her, Josefina følte, at hun reflekterede mest, ligesom hun fik viden omkring, hvordan de forskellige parter spiller hinanden bedre i processen: "Det første modul er meget selvreflekterende, og man bliver bevidst om sine egne værdier. En af øvelserne på modulet er at lave et vision board med, hvad man selv har af ønsker til fremtiden og lignende. Man får kigget på sin faglighed udefra og gået sig selv efter i sømmene, hvilket jeg synes er meget værdifuld læring. Modulet rykkede mig helt klart både på det personlige og det faglige plan, da det handlede meget om en selv, hvilket er meget vigtigt for at kunne udføre arbejdet," lyder det fra Josefina.

Familiebehandler: Stå stærkere i dit fag

Med familiebehandleruddannelsen hos Memoxakademiet får du dermed mulighed for at dykke ned i din personlige udvikling og personlig bevidsthed. Du vil få indsigt i dig selv og din fortid, og du identificerer, hvad der er svært for dig. 

De tidligere kursister Dileta og Josefina lægger desuden vægt på, at de med uddannelsen har fået et stærkt netværk og masser af faglig sparring, hvilket har hjulpet dem i deres udvikling. Samtidig har de fået masser af viden med sig, der har givet dem indsigt i potentielle løsninger og værktøjer, der giver dem mulighed for bedre at kunne hjælper familier i deres daglige arbejde. Selvom de begge afsluttede familiebehandleruddannelsen for længe siden, bruger de fortsat redskaberne hver eneste dag, og uden at tøve svarer de begge, at de uden tvivl vil anbefale familiebehandleruddannelsen til andre. Særligt hvis man ønsker at stå stærkere i sit fag, vil klædes bedre på og få en dybere forståelse for, at ingen familier er ens.


Vil du blive en bedre udgave af dig selv og udvikle dig fagligt?

Læs mere om familiebehandleruddannelsen hos Memoxakademiet her

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer