Hvad er ECTS point?
17 okt 2022

Hvad er ECTS?

I forbindelse med kig på uddannelse og videreuddannelse er du sikkert stødt på de fire famøse bogstaver: ECTS. Men hvad betyder de egentlig, og hvad skal du vide om ECTS i forhold til din uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling? Vi forsøger at give dig svaret.

 

Det kan være svært at gennemskue hvad ECTS betyder, og der er mange myter og misforståelser derude omkring ECTS. Blandt andet myter som at ECTS garanterer merit, at ECTS siger noget om sværhedsgraden og lignende. Derfor vil vi med denne artikel forsøge at forklare, hvad ECTS egentlig er, og hvad du bør vide om ECTS point. 

Hvad betyder ECTS?

ECTS står for 'European Credit Transfer System', og er et fælles internationalt pointsystem, der giver dig overblik over, hvor lang tid, du skal forvente at bruge på et studieforløb samt den forventede/normerede arbejdsbyrde på uddannelsesforløbet. Systemet er opfundet af EU, og kan eksempelvis bruges til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser nationalt såvel som i resten af EU.

ECTS er konstrueret sådan, at hver ECTS svarer til et bestemt antal arbejdstimer, og et års fuldtidsuddannelse udgør 60 ECTS point. I fælles, europæisk sammenhæng betyder det, at en typisk fuldtidsstuderende forventes at have en arbejdsbyrde på mellem 1.500 og 1.800 timer på et studieår for at realisere læringsmålene for en uddannelse. ECTS point siger således ikke noget om niveauet for det enkelte kursus, og heller ikke nødvendigvis noget om den reelle varighed af dit uddannelsesforløb. ECTS siger derimod noget om, hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb. Niveauet for det enkelte uddannelsesforløb skal i stedet fremgå af eksempelvis studie- og kursusbeskrivelserne. 

Her bør du dog være opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsberegning. Derfor er det heller ikke muligt at sige konkret, hvor lang tid du som studerende skal beregne at bruge gennem dit studieforløb. 

ECTS i Danmark

I Danmark har anvendelsen af ECTS været obligatorisk i alle danske videregående uddannelser siden 2001. Dog er det de enkelte videregående uddannelsesinstitutioners ansvar at angive ECTS point for de enkelte kursusforløb ud fra en beregning og vurdering af, hvad arbejdsbyrden for at gennemføre kursusforløbet er. 
ECTS blev som nævnt først obligatorisk i Danmark i 2001, så hvis du har et eksamensbevis fra før 2001, og du skal bruge dit eksamensbevis til at søge ind på en videregående uddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesinstitutionen. Det er nemlig uddannelsesinstitutionens ansvar at vurdere, hvad dit gamle eksamensbevis svarer til i dag ifht. niveau og indhold. 

Du kan læse mere om ECTS her

ECTS point på private uddannelser

I det nuværende system for godkendelse/certificering af videregående uddannelser i Danmark er der ingen mulighed for en formel anerkendelse af private uddannelser eller kurser, hvorfor det heller ikke er muligt at få disse ECTS-vurderet.

Dog har de offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner mulighed for at give merit eller realkompetencevurdere uddannelseselementer, der er gennemført ved en privat uddannelse. Det betyder i praksis, at en privat uddannelse eller et privat kursus kan blive indmeriteret på en videregående uddannelse, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer dette. F.eks. kan et universitet vurdere, at en udenlandsk uddannelse, der udbydes af en privat udbyder, er på samme niveau som en dansk bacheloruddannelse og skal give adgang til en konkret kandidatuddannelse. Dette er dog som sagt en vurdering, der bliver foretaget af den enkelte uddannelsesinstitution. 

Beregning af ECTS

Ved beregning af ECTS-point skal alle former for aktiviteter, der knytter sig til det enkelte kursus- eller uddannelsesforløb, inddrages. Det vil sige:

  • Forberedelse
  • Undervisning/forelæsninger
  • Opgaveskrivning
  • Øvelser og projekter
  • Vejledning og eksamen

Med andre ord må vurderingen af din arbejdsbelastning på studiet ikke udelukkende baseres på kontakttimer. Du bør også have in mente, at der som sagt er tale om en gennemsnitsberegning. Der kan forekomme perioder, hvor du føler at du som studerende bruger ekstra meget tid på dit studie, og så kan der være mere stille perioder. Eksempelvis i starten af studiet, hvor du måske bruger meget tid på forberedelse, eller i eksamensperioder. 

Udbredte misforståelser omkring ECTS point

Som nævnt i starten af artiklen er der mange misforståelser og myter omkring ECTS point. 

For eksempel at ECTS garanterer merit, hvilket altså ikke er korrekt. Godt nok er ECTS-systemet udviklet for at lette gensidig anerkendelse og meritoverførsel, men det er vigtigt at understrege, at det ikke automatisk sikrer dig merit. Det er altid den enkelte uddannelsesinstitution, der træffer afgørelse om meritoverførsel.

En anden misforståelse omkring ECTS, vi ofte er stødt på her hos finduddannelse.dk, er at ECTS siger noget om niveauet eller kvaliteten af det enkelte forløb. ECTS er udelukkende en talmæssig angivelse for den arbejdsbelastning som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til, og siger absolut intet om niveauet på uddannelsen.

Find dit næste kursus- eller uddannelsesforløb her

Senest opdateret: 17 okt 2022
Michelle Hjorth
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 17-10-2022

Bliv godt kørende med Trafikskolen

Lyder livet på landevejene og friheden, der følger med som noget for dig? Så læs med her, hvor du bliver klogere på hvordan du kan blive chauffør med et AMU kursus hos Trafikskolen i Esbjerg.

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Sådan bliver du en bæredygtig projektleder

Bæredygtighed har aldrig før været så stort et emne, som det er lige nu. Men tænker du bæredygtighed ind i din virksomhed, i din produktudvikling og/eller i din projektledelse? Vi har taget en snak med Lasse Borris Sørensen fra Plan A om, hvordan du kommer i gang. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Din guide til diplomuddannelser

Har du undersøgt markedet for diplomuddannelser, og overvejer du nu, om dette er den rette form for opkvalificering for dig? I denne guide giver vi dig svaret på de vigtigste ting, du bør vide om diplomuddannelser. 

Læs mere
Sidst opdateret 17-10-2022

Forskellen på en diplomuddannelse og en masteruddannelse

Mulighederne er mange når det kommer til efter- og videreuddannelse, men hvad er egentlig det rigtige for dig? Måske har du hørt om en masteruddannelse, men hvordan adskiller denne uddannelse sig fra andre uddannelser, og er det egentlig det rigtige valg for dig? Læs med her. 

Læs mere