Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Diplomuddannelse Matematikvejleder

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Diplomuddannelse Matematikvejleder

Uddan dig til matematikvejleder

Den Pædagogiske diplomuddannelse til Matematikvejleder er særligt for dig, der har interesse inden for det matematiske univers. Uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte, udvikle, vejlede om og koordinere indsatser i matematikundervisningen. 


Dit udbytte af diplomuddannelsen Matematikvejleder

Med denne diplomuddannelse opnår du kompetencer til at kunne:

 • Vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialer i matematikundervisning
 • Bidrage til udvikling af evalueringskultur for matematikfaget
 • Initiere og bidrage til matematikfaglig debat og udvikling
 • Gøre brug af fagdidaktisk forskning og forsøgsarbejde


Indhold på diplomuddannelsen

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af seks moduler. Heraf to obligatoriske og tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på ét år.

På uddannelsen har du følgende fag:

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) 
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS) 

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Matematikvejleder, skal mindst 30 ECTS-point bestå af retningsspecifikke moduler.

 • Faglig vejledning i skolen (10 ECTS) 
 • Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget (10 ECTS) 
 • Elever med særlige behov i matematikundervisningen (10 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Odense

Målgruppe

Uddannelsen er for matematiklærere, som ønsker at

 • Udbygge viden om faget, tilrettelæggelsesformer og udviklingsmuligheder
 • Kvalificere skolens matematikfagmiljø og undervisning
 • Fungere som matematikvejleder

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV).

Eksamen og diplom

Afgangsprojektet på den pædagogiske diplomuddannelsen i Matematikvejleder består af 15 ECTS-point. Modulet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. 

Afgangsprojektet kan udarbejdes alene eller i gruppe på op til tre studerende, som kan vælge at gå til prøve sammen. Hvis den skriftlige del af projektet er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende vælge mellem at gå til den mundtlige prøve individuelt eller i gruppen.

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Diplomuddannelse Matematikvejleder
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret