Viser 1-20 af 30
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 30
1
2

Projektstyring kursus

Her finder du et meget stort udvalg af kurser i projektstyring, der både henvender sig til dig, der er ny inden for området eller til dig, der allerede er en erfaring projektleder, som ønsker yderligere specialisering og opdatering i forhold til nye metoder. 

På listen finder du deciderede efteruddannelser, akademifag, fagmoduler til lederuddannelser og certificeringskurser i bestemte projektmodeller m.m.

Fælles for kurserne er, at de giver kendskab til brugbare projektstyringsværktøjer. Du kan tage dit kursus i projektstyring som fagmodul, akademifag eller opnå certificering på området.

Boost din Projektledelsesekspertise med et Projektstyringskursus!

Opgrader dine færdigheder og styr din karriere på et projektstyringskursus! Et projektstyringskursus er en uvurderlig investering, der giver dig den nødvendige viden og færdigheder til at lede og gennemføre succesfulde projekter på en effektiv og struktureret måde.

Læringsområder på et Projektstyringskursus:

 1. Projektplanlægning og -styring: Få indsigt i de grundlæggende principper for projektplanlægning og styring, herunder oprettelse af projektplaner, ressourceallokering og opfølgning på projektets fremskridt.

 2. Tidsstyring og deadlines: Lær strategier til effektiv tidsstyring, prioritering af opgaver og håndtering af stramme deadlines for at sikre projektets rettidige fuldførelse.

 3. Risikohåndtering: Opdag metoder til identifikation, vurdering og håndtering af risici i projektet for at minimere negative påvirkninger og maksimere succesraten.

 4. Kommunikation og stakeholder management: Få vigtige kommunikationsfærdigheder til at navigere gennem forskellige interessenters behov og forventninger samt sikre klar og effektiv kommunikation i hele projektet.

 5. Teamledelse og motivation: Lær at lede og motivere dit projektteam til at arbejde sammen mod fælles mål og maksimere deres potentiale.

Hvorfor tage et Projektstyringskursus generelt?

 1. Karriereudvikling: Et projektstyringskursus er et springbræt til avancerede karrieremuligheder inden for projektledelse. Det øger dine chancer for forfremmelse og åbner døre til ledende stillinger i virksomheder og organisationer.

 2. Forbedret effektivitet: Ved at lære de bedste praksisser inden for projektstyring kan du optimere dine arbejdsprocesser, øge produktiviteten og levere resultater i overensstemmelse med tidsplaner og budgetter.

 3. Global efterspørgsel: Projektledelseskompetencer er efterspurgte over hele verden i en bred vifte af brancher, hvilket giver dig mulighed for at arbejde både nationalt og internationalt.

 4. Personlig udvikling: Udover de professionelle fordele giver et projektstyringskursus også mulighed for personlig udvikling og vækst, herunder forbedret problemløsningsevne, beslutningstagning og ledelsesmæssige færdigheder.

Tag det første skridt mod at blive en dygtig projektleder og tilmeld dig et projektstyringskursus i dag!

Hvad er et projekt?

En virksomhed har en række daglige opgaver, som hører til den almindelige drift. Et projekt adskiller sig herfra ved at være en tidsbegrænset opgave med klart definerede mål udført af en bestemt del af virksomhedens ansatte og med fastsatte midler til udførelsen. Ofte bliver et projekt sat i gang, når en virksomhed vil undersøge nye muligheder på markedet. Går projektet godt, kan resultaterne senere fører til, at virksomheden nu har udvidet sin daglige drift med et nyt område.

Arkitektvirksomheder og konsulentfirmaer arbejder næsten udelukkende med projekter, mens mange andre virksomheder i større eller mindre grand har det som et tilbagevendende fænomen. Generelt er der en tendens til, at virksomheder organiserer flere og flere af deres udviklingsopgaver som projekter, da det er en meget effektiv arbejdsform, som dermed også giver positive resultater på bundlinjen.

Hvad er projektstyring?

Der findes forskellige projektmodeller, som alle har som mål, at virksomheden kommer i mål med projektet. I den overordnede projektstyring indgår der en række underdiscipliner, som alle skal sikre projektets succes. Det kan f.eks. være følgende:

 • Idéudvikling
 • Vurdering af tidsforbrug
 • Hvilke profiler (mennesker) kræver projektet
 • Syring af risikofaktorerne
 • Styring af ressourcerne til projektet herunder økonomistyring
 • Leverancestyring
 • Porteføljestyring

Projektstyringens historie

Organiseringen af arbejdsopgaver som projekter går tilbage til slutningen af 2. verdenskrig og starten på den kolde krig, hvor det amerikanske forsvarsministerium og NASA begyndte at organisere avancerede udviklingsopgaver som projekter for bedre at kunne styre de komplekse delprocesser, som involverede mange forskellige leverandører etc.

Senere blev det et værktøj for den almindelige storindustri, og er i dag blevet et almindeligt og effektivt arbejdsredskab for selv meget små virksomheder.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier