Viser 1-20 af 39
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 39
1
2

Bogholder uddannelse

Tag en bogholder uddannelse og styrk dine kompetencer i regnskab og bogføring

Arbejder du med økonomisystemer, regnskab og økonomistyring? Eller vil du gerne arbejde med regnskab? Så kan det være en god idé at opkvalificere dig selv med et bogføringskursus. 

Hvorfor tage en bogholderi uddannelse?

Vi lever i en tid, hvor teknologi og virksomheder konstant er i udvikling. I takt med at teknologien udvikler sig, vil der hele tiden være nye måder at køre en forretning på, selvom man aldrig kan tage matematikken ud af økonomi. Der vil derfor altid være brug for folk, som kan arbejde med bogføring, regnskab og økonomi. Det er noget af det vigtigste i mange virksomheder og organisationer. Hvis du allerede arbejder med bogføring, eller hvis du gerne vil arbejde med bogføring og bogholderi, så kan du finde et kursus eller en uddannelse på denne side, som passer dine behov. Det kan være du arbejder med økonomi, men gerne vil opdatere eller opkvalificere dig i bogholderi? Eller måske har du aldrig arbejdet med bogføring, og ønsker at prøve kræfter med noget nyt? Find et kursus, der matcher dine ønsker på denne side.

Hvilken uddannelse har en bogholder?

En bogholder har typisk en kortere uddannelse såsom kontorelev eller økonomielev. Der er dog også mange, som arbejder med regnskab i forvejen, som tager et kursus i bogholderi eller regnskab. En revisor sidder også ofte med regnskab og økonomi. Som revisor skal man dog have en lidt længere uddannelse på 3-5 år med en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse. 

Hvis du søger efter en uddannelse til revisor, kan du se de mange udbud på uddannelser, ved at klikke her.

Din funktion som bogholder

Som bogholder varetager du bogføring og regnskab. I mange virksomheder er bogholderi en kontrolfunktion, da alle finansielle transaktioner skal være godkendt og afstemt før en transaktion kan ske. Som bogholder er du derfor ofte med til at følge op på hele det økonomiske flow via rapportering omkring virksomhedens samlede resultat og likviditet.

En bogholder er en regnskabskyndig, der fører regnskab for en virksomhed. Dit arbejdsområde som bogholder kan være bredt, men f.eks. bogfører du virksomhedens bilag i et regnskabsprogram, laver momsopgørelse, bogfører løn , afstemmer årsregnskaber osv.

I store bogholderier er der ofte en hovedbogholder, økonomichef, økonomidirektør eller controller, som har det overordnede ansvar for, at bogholderiet fungerer og som har ansvaret for at rapportere til ledelsen.

Hvad er forskellen på bogholder og en revisor?

Forskellen på en bogholder og en revisor er, at en bogholder er den der udarbejder regnskabet, og måske står for den daglige drift i form af bl.a. afstemninger og konteringer. En bogholder har typisk en kortere uddannelse i enten kontor- eller økonomielev.

En revisor har ofte en længere uddannelse i registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisoren arbejder med at revidere et allerede udarbejdet regnskab, og fungerer som en rådgivende instans.

Hvordan bliver jeg regnskabsmedarbejder?

Hvis du ikke i forvejen har et arbejde eller uddannelse inden for økonomi eller regnskab, kan du starte som kontor- eller økonomielev. Det er en ervhervsuddannelse (EUD), hvor du ofte kommer i praktik hos en virksomhed. Du kan også tage et kursus i grundlæggende bogføring eller regnskab. Regnskabskurser er ofte noget du eller din arbejdsplads betaler, men du kan også finde regnskabskurser, som findes på positivlisten. Det vil sige, et kursus som man har ret til som ledig. Du kan finde de forskellige udbud på listen ovenfor på denne side.

Hvad skal en regnskabsmedarbejder kunne?

Regnskabsmedarbejdere skal kunne sikre, at et regnskabsresultat regelmæssigt kan opgøres. Bogføring omfatter bogføringsprocessen samt bogholderisystemet, som kan være en kassebog, men i de fleste virksomheder består af et it-bogføringssystem. Alle poster i et regnskab registreres to gange, debet- og kreditposteringer, som skal have samme størrelse for at sikre orden i bogføringen.

Regnskabsmedarbejderens løbende bogføring danner grundlag for opgørelsen af virksomhedens regnskabsmæssige årlige resultat samt aktiver, forpligtelser og egenkapital. Årsopgørelsen afleveres derefter til virksomhedens revisor.

Dette er bare noget af det en regnskabsmedarbejder skal kunne, og arbejder med til dagligt. 

Kompetenceudvikling i bogføring

Der findes et stort udbud af kurser i regnskab, økonomi og bogføring. Hvad end du arbejder med finansbogholderi, debitor- eller kreditorbogholderi mm. kan du styrke dine kompetencer i bogholderi og regnskab. Måske har du behov for en generel økonomiforståelse og overblik over regnskabet eller du ønsker at blive opdateret på nye økonomiværktøjer.

På kurser i bogføring kan du som bogholder styrke dine kompetencer inden for kontoplaner, regnskabsprogrammer, økonomisystemer, bogføring af finansbilag, fakturaer og kreditnotaer, årsrapporter, økonomistyring og -rapportering og meget mere.

Scroll gennem denne side og sammenlign kurser fra forskellige udbydere, så du kan finde det helt rigtige kursus for dig!

FAQ

  • Bogholderi er en disciplin inden for regnskabsføring, som involverer registrering, opbevaring og rapportering af økonomiske transaktioner for en virksomhed eller organisation. Det indebærer typisk at registrere indgående og udgående betalinger, fakturaer, kvitteringer, banktransaktioner og andre finansielle transaktioner i virksomhedens regnskabssystem.

  • En bogholder er en person, der er ansvarlig for at opretholde og registrere en virksomheds økonomiske transaktioner. Dette inkluderer typisk at registrere indtægter og udgifter, udstede fakturaer, betale regninger, håndtere bankkonti og opdatere regnskaberne. Bogholdere skal sikre, at alle transaktioner er nøjagtige, og at de er registreret korrekt i virksomhedens regnskabssystem.

  • En bogholder kan have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Du kan blandt andet arbejde som bogholder, hvis du har en erhvervsuddannelse inden for regnskab, en kontoruddannelse eller en merkonomuddannelse i regnskab. Ydermere kan du også arbejde som bogholder, hvis du har en bachelor eller en kandidat i økonomi eller regnskab. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier