Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Viser 1-12 af 12
 

Tag en uddannelse som revisor, hvis du ønsker at arbejde med revision, regnskab og rådgivning. Som revisor kan du beskæftige dig med private kunder såvel som virksomheder, og dine opgaver består blandt i at gennemgå og godkende deres regnskaber og rådgive dem i forhold til deres økonomi. 

Det er generelt vigtigt, at der er tillid mellem pengeinstitutter, virksomheder og privatpersoner, og her spiller du som revisor en afgørende rolle. Det er nemlig dine påtegninger af regnskaber og vejledninger, der bliver en garanti for, at alle parter tilgodeses og at lovgivningen og de gældende standarder overholdes. 

Revisor

Hvem henvender uddannelsen sig til? 

En uddannelse inden for revisering og økonomi kræver, at du som person er meget detaljeorienteret og velorganiseret. Derudover er det en fordel, hvis du udadvent, serviceminded og glad for at arbejde med mennesker, da en del af jobbet involverer kundekontakt. Du skal desuden have en interesse for økonomiske analyser, regnskab og finans, da det vil være dit primære fokusområde og beskæftigelse. 

Som revisor får du adgang til fortrolige regnskaber og bliver inddraget i vigtige økonomiske beslutninger, hvorfor det er vigtigt, at du som menneske er tillidsvækkende og tager dine kunder og dit erhverv alvorligt.

Revisoruddannelsen er en kandidatuddannelse, og det betyder, at du skal have en relevant bacheloruddannelse for at kunne blive optaget på uddannelsen. Der findes en række relevante bacheloruddannelser, herunder: 

 • Bachelor i Erhvervsøkonomi
 • Bachelor i Økonomi
 • Bachelor i Erhvervsøkonomi og Jura
 • Handelsøkonomisk Diplomuddannelser (HD) i Erhvervsøkonomi. 

Hvis du er i tvivl om din bachelor opfylder adgangskravene, kan du læse mere om dette under den specifikke kandidatuddannelse i revisering. 

Klik her for at se vores udbud af diplomuddannelser i økonomi og regnskab. 

Sådan bliver du statsautoriseret revisor

For at blive statsautoriseret revisor skal du først gennemføre revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.auc og herefter autoriseres ved en mundtlig og skriftlig prøve. 

Revisorkandidatuddannelsen udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. I løbet af uddannelsen vil du blive undervist inden for følgende fagområder: 

 • Revision, herunder revisorret, revisionsplanlægning, årsrapporter m.m.
 • Regnskab og ekstern rapportering, herunder budgettering og finansiering 
 • Skatteret, herunder skatterådgivning, skatteforvaltning og formuebeskatning
 • Erhvervsret, herunder selskabsret, finansieringsret og økonomisk kriminalitet

Uddannelsen giver dig et indblik i aktuelle sager - både i forhold til den nationale og internationale sager på området. 

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med at skrive et speciale efter eget valg, der typisk varer 1/2 år. 

Karrieremuligheder som revisor

Som færdiguddannet Cand.merc.aud vil dine oplagte karrieremuligheder befinde sig inden for det økonomiske felt.

Du kan blandt andet arbejde i:

 • Revisionsvirksomheder
 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Skatteforvaltninger. 

Herunder kan du også arbejde med finans, risk-management og investeringer. Hvis du vil beskæftige dig inden for denne gren af revision, kan det kræve, at du som revisor tager kurser eller efteruddannelse inden for investment. 

Du kan se listen over vores udbud af efteruddannelser og kurser inden for investment og risk-management her. 

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Tavs Overgaard

”Det har været et helt igennem kanon kursus for mig! Jeg har fået rigtig mange værktøjer med i rygsækken, som vil været til stor hjælp fremad i mit videre virke som leder".

Læs mere
Vibeke Fuchs

"Jeg har sat stor pris på nøglepersoner, der har været omkring undervisningen. Der er en kultur af engagement og hjælpsomhed i Regnskabsskolen. Igen og igen vender jeg tilbage til mine små ”regnskabsbibler" - de små bøger Regnskabsskolen også har udgivet."

Læs mere
Gitte Greve Jørgensen, Selvstændig

"Diplomkurset er det bedste, jeg har gjort for mig selv arbejdsmæssigt. Det kursus gav mig blod på tanden og mod på at starte min egen bogføringsvirksomhed - og det går rigtig godt." 

Læs mere
Kenneth Jesper Andersen, Team Co...

”Jeg kan varmt anbefale AU-uddannelsen i ledelse. Jeg har rykket mig meget som person, og min opfattelse af ledelse som et håndværk. Jeg har haft stor gavn af den gode undervisning med gruppeopgaver og spændende cases."

Læs mere