Viser 1-20 af 29
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 29
1
2

Tag en uddannelse som revisor, hvis du ønsker at arbejde med revision, regnskab og rådgivning. Som revisor kan du beskæftige dig med private kunder såvel som virksomheder, og dine opgaver består blandt i at gennemgå og godkende deres regnskaber og rådgive dem i forhold til deres økonomi. 

Det er generelt vigtigt, at der er tillid mellem pengeinstitutter, virksomheder og privatpersoner, og her spiller du som revisor en afgørende rolle. Det er nemlig dine påtegninger af regnskaber og vejledninger, der bliver en garanti for, at alle parter tilgodeses og at lovgivningen og de gældende standarder overholdes. 

Revisor

Hvem henvender uddannelsen sig til? 

En uddannelse inden for revisering og økonomi kræver, at du som person er meget detaljeorienteret og velorganiseret. Derudover er det en fordel, hvis du udadvent, serviceminded og glad for at arbejde med mennesker, da en del af jobbet involverer kundekontakt. Du skal desuden have en interesse for økonomiske analyser, regnskab og finans, da det vil være dit primære fokusområde og beskæftigelse. 

Som revisor får du adgang til fortrolige regnskaber og bliver inddraget i vigtige økonomiske beslutninger, hvorfor det er vigtigt, at du som menneske er tillidsvækkende og tager dine kunder og dit erhverv alvorligt.

Revisoruddannelsen er en kandidatuddannelse, og det betyder, at du skal have en relevant bacheloruddannelse for at kunne blive optaget på uddannelsen. Der findes en række relevante bacheloruddannelser, herunder: 

 • Bachelor i Erhvervsøkonomi
 • Bachelor i Økonomi
 • Bachelor i Erhvervsøkonomi og Jura
 • Handelsøkonomisk Diplomuddannelser (HD) i Erhvervsøkonomi. 

Hvis du er i tvivl om din bachelor opfylder adgangskravene, kan du læse mere om dette under den specifikke kandidatuddannelse i revisering. 

Klik her for at se vores udbud af diplomuddannelser i økonomi og regnskab. 

Sådan bliver du statsautoriseret revisor

For at blive statsautoriseret revisor skal du først gennemføre revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.auc og herefter autoriseres ved en mundtlig og skriftlig prøve. 

Revisorkandidatuddannelsen udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. I løbet af uddannelsen vil du blive undervist inden for følgende fagområder: 

 • Revision, herunder revisorret, revisionsplanlægning, årsrapporter m.m.
 • Regnskab og ekstern rapportering, herunder budgettering og finansiering 
 • Skatteret, herunder skatterådgivning, skatteforvaltning og formuebeskatning
 • Erhvervsret, herunder selskabsret, finansieringsret og økonomisk kriminalitet

Uddannelsen giver dig et indblik i aktuelle sager - både i forhold til den nationale og internationale sager på området. 

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med at skrive et speciale efter eget valg, der typisk varer 1/2 år. 

Karrieremuligheder som revisor

Som færdiguddannet Cand.merc.aud vil dine oplagte karrieremuligheder befinde sig inden for det økonomiske felt.

Du kan blandt andet arbejde i:

 • Revisionsvirksomheder
 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Skatteforvaltninger. 

Herunder kan du også arbejde med finans, risk-management og investeringer. Hvis du vil beskæftige dig inden for denne gren af revision, kan det kræve, at du som revisor tager kurser eller efteruddannelse inden for investment. 

Du kan se listen over vores udbud af efteruddannelser og kurser inden for investment og risk-management her. 

FAQ

 • For at blive revisor skal du have en relevant bachelor uddannelse inden for økonomi, finansering eller jura. Derudover skal du have mindst 2 års praktisk erfaring med regnskab og revision i en autoriseret virksomhed. Til sidst skal du bestå en række eksaminer, herunder teoretisk prøve i revisorloven, og derefter ansøge om autorisation hos Erhvervsstyrelsen.  

 • Lønnen for en revisor afhænger af flere faktorer, bl.a. arbejdserfaring, uddannelsesniveau og virksomhedens størrelse og placering. Dog kan en revisor forvente en konkurrencedygtig løn. Ifølge flere lønstatistikker tjener en revisor i gennemsnit mellem 43.000 kr. og 75.000 kr. om måneden før skat. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier