Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD2 - Finansiering

CBS – HD
2 år
Diplomuddannelser
Frederiksberg, København
66.000 DKK Momsfri

HD2 - Finansiering

Tag HD2 Finansiering på CBS og styrk din karriere

Vil du gerne oparbejde et analytisk og teoretisk grundlag, som du kan trække på i dit arbejde med finansielle problemstillinger? Så er denne uddannelse relevant for dig! Uddannelsen tages typisk af medarbejdere eller ledere inden for den finansielle sektor, f.eks. bank, realkredit, forsikring, pension eller andre, der træffer finansielle dispositioner og beslutninger.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

En HD2 Finansiering giver dig indsigt i finansiel analyse på et højt teoretisk og praktisk plan. Studiet er forankret i den finansielle viden og forskning ved Institut for Finansiering i samarbejde med velestimerede forskere og respekterede praktikere. Herigennem er studiet baseret på og bliver løbende tilpasset udviklingen i den finansielle teori og tilført nye forskningsresultater på det finansielle område samtidig med, at de undervisningspædagogiske egenskaber vægtes højt.

Her får du blandt andet færdigheder i at arbejde med finansielle problemstillinger, virksomheders kapitalstruktur, fusioner og virksomhedsopkøb, aktier og obligationer, porteføljeteori samt risikoanalyse. Du
bliver også bekendt med det lovgivnings-mæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

 • Analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, udbyttepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb
 • Afdække risici ved brug af afledte produkter
 • Kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på både mikro- og makroniveau
 • Finde rundt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

 • Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

 • Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

 • Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

 • Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Uddannelsens fleksibilitet

HD2 Finansiering kan læses som enten et samlet forløb eller via. enkeltfagsløsningen. Læser du Finansiel Rådgivning som et samlet forløb, vil du følge et fastlagt uddannelsesforløb, der tager to år på deltid. Læser du uddannelsen via. enkeltfagsløsningen, kan du vælge at læse præcist de fag, som rammer dine behov. Med enkeltfag kan du skrue op eller ned for antallet af fag, når det passer dig, så det passer med job og familie.

Dét siger studerende om HD2 Finansiering

"HD-uddannelsen i Finansiering er relevant for mig som iværksætter, i det økonomi er en naturlig del af at drive en virksomhed. Derudover har den bidraget til, at jeg tør tage chancer, fordi jeg ved, at jeg har en god solid uddannelse i ryggen"

Anders Laustsen - Direktør, IT-virksomheden Famly

Om HD i Finansiering

Job og karriere med en HD i Finansiering

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder eksempelvis i en finansiel virksomhed eller en virksomheds finansafdeling. Der udvikles konstant nye finansielle produkter og nye metoder til at analysere dem. Samtidig bliver praktiske finansielle problemstillinger mere og mere komplekse. HD 2. del i Finansiering bringer dig på forkant med denne udvikling og gør dig i stand til at løse de udfordringer, det medfører. 

CBS - Kvalitet og udvikling

CBS har et velrenommeret image i erhvervslivet, fordi vi de seneste mange år har leveret udfordrende og forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet. CBS' mål er ikke blot at give dig de kompetencer, du har brug for i dag. HD skal også være fremsynet i forhold til morgendagens kompetencebehov. Derfor udvikler vi løbende HD-uddannelsens indhold og pædagogik, så vi sikrer os, at undervisningen sigter på de rette faglige kompetencer.

Pris

Pris per semester: 16.500 kr. - i alt for alle fire semestre: 66.000 kr.

Prisen for HD uddannelsen dækker:

 • Undervisning
 • To eksamensforsøg pr. fag
 • Vejledning

Derudover er der udgifter til bøger.

CBS – HD

CBS - HD uddannelsen

HD-uddannelsen på CBS

Copenhagen Business School (CBS) er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. Vi er en af de største business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. CBS har Danmarks...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til CBS – HD

CBS – HD

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg


Få information

Udfyld formularen for mere information om HD2 - Finansiering

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 6 evalueringer
Se alle evalueringer

Du vil måske også være interesseret i: