Organisation og ledelse

Tag en HD i organisation og ledelse

Ønsker du at blive skarpere til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer, skabe udvikling og innovation i din organisation? Så er en HD uddannelse relevant for dig. 
Viser 1-20 af 35
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 35
1
2

HD organisation – specialisér dig i organisation og ledelse!

Med en HD uddannelse har du mulighed for at supplerer din erhvervserfaring med brugbar og relevant teori, indenfor lige netop dit område, så du står stærkere på arbejdsmarkedet. En HD uddannelse er for dig, der er i fuld gang med din karriere, men har brug for den teoretiske viden, til at styrke dine kompetencer.

På 2. del af HD’en kan du netop vælge organisation og ledelse som specialisering, og få et analytisk og metodisk løft indenfor organisation og ledelse.

Hvad er god ledelse? 

God ledelse er evnen til at motivere, inspirere og engagere medarbejdere til at arbejde mod fælles mål, samtidig med at man formår at skabe resultater på en effektiv og bæredygtig måde. Det handler om klar og tydelig kommunikation, tillidsfuld arbejdskultur, evnen til at tilpasse sin ledelsesstil og tænke strategisk. Endelig handler det også om at tage et socialt ansvar og bidrage til at løse samfundets udfordringer.

HD

HD 2. del med fokus på Organisation og Ledelse

Som en del af HD uddannelsen, kan du i 2. del af uddannelsen vælge at specialisere dig indenfor et specifikt område. Det kan, udover Organisation og Ledelse, for eksempel være:

  • Finansiering
  • Marketing Management
  • Supply Change Management

På HD 2. del organisation og ledelse får du undervisning på højt, international niveau, der kan give dig nye perspektiver på ledelse og organisation – også internationalt. Du får en bred indføring i organisationsteori samtidig med, at du kan specialisere dig inden for et afgrænset fagområde – det kunne f.eks. være:

  • Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling
  • HR-ledelse og udvikling
  • Organisationsforandringer og innovation
  • Projektledelse og projektorganisation

Uddannelsen giver dig en række kompetencer inden for ledelse, og du bliver klædt på til at varetage lederansvar i både private og offentlige virksomheder. Under uddannelsen får du bedre forståelse af ledelsesudfordringer, og du bliver i stand til at løse dem. Undervisningen består blandt andet af organisations- og ledelsesteorier, organisationsstrukturer, samt betydningen mellem ledelse og medarbejdere, og hvilken betydning det har for organisationens udvikling. Du får også indblik i beslutningsprocesser, strategisk planlægning, samarbejde og kommunikation.

Hvem bør tage et kursus i HD Organisation?

Uddannelsen i HD organisation henvender sig til ledere med personaleansvar, medarbejdere med ledelsesopgaver – fx projektledelse eller faglige ledelse. Men også medarbejdere der ønsker at beskæftige sig med ledelsesforhold i private virksomheder og offentlige organisationer, eller arbejder med udvikling og innovation.

For at få adgang til HD organisation, skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuldtid eller have bestået HD 1. del – alt efter skolen kan der også være andre uddannelser, du kan komme ind med. F.eks. Markedsøkonom, Akademimerkonom i international handel og markedsføring og Finansøkonom.

En HD 2. del organisation og ledelse kan være særlig velegnet til dig der har praktisk erhvervserfaring, eller en længerevarende teoretisk uddannelse – det kan f.eks. være ingeniører, jurister og humanister, der ønsker at supplere deres fagspecifikke viden med en økonomisk og administrativ uddannelse.  

Hvilke specialiseringsområder findes der inden for organisation og ledelse? 

Der findes en række forskellige uddannelser, som omhandler emnet organisation og ledelse. Dette er blandt andet HD-uddannelse i: 

  • Regnskab og økonomistyring 
  • International Business
  • Grundmodul i organisation og ledelse

Hvorfor skal du tage en uddannelse i HD organisation?

Med en HD uddannelse, hvor du specialisere dig i organisation og ledelse, får du praksisnær viden, hvor du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Du er derfor sikker på at uddannelsen hele tiden er relevant for dig, og din virksomhed. Du får tid til at gå i dybden med problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med, på arbejdspladsen.

Du lærer at vurdere validiteten af teorier og metoder, med henblik på at træffe holdbare beslutninger og fremsætte holdbare anbefalinger. Gennem uddannelsen lærer du at blive en reflekterende praktiker, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forhold sig til den viden du har opnået, både som individ, gruppe og virksomhed, og udvikle og handle ud fra dette.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen