Markedsforståelse og kundeindsigt

CBS – HD, i København (+1 lokationer)
Længde
1 semester
Pris
6.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1 semester
Pris
6.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Fall

 • Holdundervisning
 • Frederiksberg

Fall

 • Holdundervisning
 • København

Kursusbeskrivelse

Markedsforståelse og kundebehov

Kurset giver dig den grundlæggende viden om, hvordan en virksomhed fungerer i forhold til sit marked og sine kunder. Du får indsigt i, hvordan du gennemfører markedsanalyser, udvikler go-to-market strategier, prioriterer kundesegmenter og skaber værdi for kunderne. Og du får overblik over de vigtigste værktøjer, teorier og modeller plus erfaring med hvordan du forholder dig kritisk til dem.

Du vil blive inspireret til at tænke anderledes, det vil sige, at du ikke kun lærer at forstå spillereglerne på markedet i sammenhæng med virksomhedens strategi, men også at se mulighederne for at ændre spillereglerne. Du får med andre ord styrket dine kompetencer til en række job inden for salg og markedsføring inklusive fx callcentre, logistik, økonomistyring og HR.

Kurset kan tages som valgfag af studerende, som ikke har fulgt det som en del af HD2 Strategisk Salg og Marketing.

Indhold på kurset

 • Markedsanalyser (PEST) og andre analyser af virksomhedens omverden
 • Go-to-market strategier
 • Vækststrategier og forretningsmodeller – Porters Value Chain, Blue Ocean og Value-Shop
 • Value Proposition Design, Porter’s 5 Forces, Markting mix’et og de 7 P’er
 • Værdiskabelse i markedet og kundebehov

Læringsmål på kurset 

Som det første fagmodul på HD-SM, er det centralt, at det giver den studerende en forståelse for hvad der kendetegner et marked herunder rammevilkår, konkurrenter og kunder samt på hvordan virksomheder kan agere i forskellige typer af markeder; international, nationale, produkter og serviceydelser.

 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til fagets centrale problemstillinger
 • Opnå forståelse for, hvordan strategisk markedsledelse kan ses som en central fornyelsesproces i virksomheden, herunder forretningsudvikling
 • Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring markeds- og kundeforståelse, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan
 • Udvikle kompetencer med hensyn til at udtænke, formulere og gennemføre strategiske forandringer, som styrker en virksomheds markedsposition
 • Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem inden for problemfeltet
 • Kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan agere i sit marked og i forhold til sine kunder
 • Kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis
 • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling og håndtering af marked og kunder i egen organisation

Eksamen og diplom

Kurset afsluttes med en individuel mundtlig stedprøve og tæller 5 ECTS point.

Pris

Prisen for kurset er 6.000 kr. 

CBS – HD
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

CBS HD - for dig som vil mere

HD er et fleksibelt uddannelsesunivers, som giver dig et solidt fundament til at forstå og drive enhver virksomhed eller organisation. Du kan både læse HD hvis du har brug for at blive bedre til det, du allerede kan, eller hvis...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret