Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den ultimative HD-uddannelsesguide

Interesserer du dig for erhvervsøkonomi?

Interesserer du dig for erhvervsøkonomi, og kunne du tænke dig en karriere inden for f.eks. finansiering, ledelse, international handel eller markedsføring? Så er en HD-uddannelse måske noget for dig.


Valg af den rette uddannelse er typisk forbundet med overvejelser om alt fra studieretning og varighed til sammenhæng mellem arbejde og fritid. Denne uddannelsesguide er for dig, der er nået frem til, at en HD-uddannelse kunne være et godt supplement til dine kompetencer. Klik dig rundt mellem afsnittene nedenfor og bliv klogere på, hvad en HD-uddannelse indebærer, og om uddannelsen nu også er det rette valg for dig.

Kort om HD-uddannelsen

En HD-uddannelse består af to selvstændige uddannelsesforløb, henholdsvis HD 1. del og HD 2. del. Forløbene varer som udgangspunkt 2 år hver, men du har mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, som det passer dig. På HD 1. del får du en grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi. Du kan tage HD 1. del som et selvstændigt studie, men samtidig udgør den fundamentet for HD 2. del og andre videregående uddannelser inden for erhvervsøkonomi.

HD 2. del er et specialiseringsforløb, der giver dig mulighed for at fordybe dig i et særligt fagområde, f.eks. organisation, regnskab, marketing eller finansiering. På den måde kan du udvikle dine kompetencer med viden inden for det område, du finder interessant og ikke mindst relevant for din karriere. Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring svarer HD 2. del til en uddannelse på bachelorniveau.

Det mest oplagte er at tage HD 2. del efter HD 1. del, men andre uddannelser kan ligeledes give adgang til HD-uddannelsens anden del, f.eks. markedsøkonom eller HA-uddannelsen.

Fakta om HD-uddannelsen 

Varighed: 4 år i alt på deltid, fordelt med 2 år på hver del
Sted: På handelshøjskoler og universiteter landet over
Finansiering: Egenbetaling. Du kan søge om SVU eller få din arbejdsgiver til at dække udgifterne
ECTS point: Uddannelsen tæller 120 ECTS, der svarer til 2 års heltidsstudie
Studiestart: Du starter typisk omkring d. 1. september hvert år
Videreuddannelse: En samlet HD-uddannelse giver adgang til Cand.merc uddannelser

Er en HD-uddannelse noget for dig?

En HD-uddannelse er for dig, der vil kombinere dit arbejdsliv med høj faglig læring sammen med ligesindede fra alle dele af den private og offentlige sektor. HD er en populær efter- og videreuddannelse i det danske erhvervsliv, da indholdet på uddannelsen i høj grad retter sig mod erhvervslivet med særlig vægt på erhvervsøkonomi. Typisk bliver HD-uddannelsen derfor taget af personer, der allerede har en erhvervskarriere og enten ønsker et værdifuldt kompetenceløft, karriere- eller jobskifte.

De fleste tager HD-uddannelsen i forbindelse med deres job, hvilket også er derfor, at uddannelsen er mest kendt som et deltidsstudie. HD-uddannelsen styrker dine erhvervsøkonomiske metoder, og du får værktøjer, der kan hjælpe dig langt i de fleste problemstillinger på din arbejdsplads.

HD-uddannelsen kombinerer kort sagt dine praktiske erfaringer med en faglig opgradering, og vekslingen mellem undervisning og dagligt arbejde, giver dig mulighed for at implementere det, du lærer i din hverdag med det samme.

Personer, der tager en HD-uddannelsen, arbejder f.eks. med:

  • Projektledelse

  • Revision og regnskab

  • Investering, bank, forsikring, mv.

  • Marketing

  • Logistik og shipping

 Se en oversigt over udbydere af HD-uddannelser her

Alt du skal vide om HD-uddannelsen

 Indhold og opbygning - StudieformerAdgangskrav - Økonomi - Jobmuligheder

HD-uddannelsens indhold og opbygning

HD-uddannelsen er inddelt i to hovedforløb: HD 1. del og HD 2. del. Nedenfor kan du læse om hvert forløb, hvilke fag der indgår på uddannelsen, og hvordan studieformen er bygget op. 

HD 1. del

HD 1. del giver et solidt erhvervsøkonomisk fundament og indsigt i den omverden, din virksomhed agerer i. Målet med HD 1. del er at give dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger direkte koblet til din arbejdsplads. HD 1. del danner teoretisk og metodisk grundlag for specialiseringen på HD 2. del.

HD 1. del løber over 4 semestre, hvor du blive undervist i fag som: 

1. semester: Erhvervsøkonomi (15 ECTS) og Dataanalyse (5 ECTS)

2. semester: Erhvervsøkonomi (fortsat) og Samfundsøkonomi (10 ECTS)

3. semester: Erhvervsret (5 ECTS), Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS) 1. valgfag (5 ECTS)

4. semester: 1. valgfag (5 ECTS) og Afsluttende projekt (10 ECTS)

Samlet vægter HD 1. del 60 ECTS point. 

HD 2. del

På HD 2. del specialiserer du dig inden for et særligt fagområde, der er relevant for netop dine karriereønsker og interesser. Der findes en lang række specialiseringsmuligheder som varierer afhængig af det uddannelsessted, du tager din uddannelse. 


HD 2. del løber ligeledes over 4 semestre, og du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

Samlet vægter HD 2. del ligeledes 60 ECTS point.

For mere information om de forskellige specialiseringsprofiler, anbefaler vi, at du tager direkte kontakt til de uddannelsessteder, der udbyder HD-uddannelsen.

Dit udbytte med HD-uddannelsen

Arbejdsbelastningen veksler på HD-uddannelsen, men som udgangspunkt skal du regne med at bruge 15-20 timer om ugen på undervisning samt forberedelse i form af læsning, opgaveløsning, gruppearbejde og eksamensforberedelse.

Med HD-uddannelsen lærer du at prioritere din tid med job, uddannelse og fritid, og du vil til slut stå med en uddannelse, der er højt respekteret i det danske erhvervsliv. Uddannelsen kan dersuden åbne flere døre i din karriere samtidig med, at du får et netværk, som du kan drage nytte af mange år fremover. 

Alternative studieformer 

En HD-uddannelse foreløbet typisk over 4 år som et deltidsstudie, hvor du studerer sideløbende med dit arbejde. Der findes dog også mulighed for at tage dele af uddannelsen som et fuldtidsstudie, som enkeltfag eller online undervisning.   

Fuldtidsstudie

Du kan tage HD 1. del på fuld tid og dermed afslutte den på 1 år i stedet for de normerede 2 år.

Vælger du at tage HD-uddannelsen som fuldtidsstudie, har du mulighed for at få SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det kan ikke lade sig gøre at tage HD 2. del på 1 år, men nogle af uddannelserne kan struktureres således, at det tager 1,5 år at gennemføre. Det er dog forskelligt, hvad der kan lade sig gøre på de forskellige uddannelsessteder. 

Det er vigtigt at understrege, at det kræver en høj grad af selvdisciplin samt strukturering og organisering at tage HD-uddannelsen på kortere tid end det normerede forløb. Det er derfor vigtigt, at din partner, familie og/eller arbejdsgiver er indforståede med den tid, du skal bruge på studiet.

Enkeltfag

HD enkeltfag giver dig mulighed for at tage HD 1. del eller HD 2. del over en længere periode end de normerede 2 år på deltid, hvilket kan være en god mulighed til at forene en HD-uddannelse med en travl hverdag. Derudover kan du via enkeltfag også vælge blot at tage enkelte fag fra HD-uddannelserne.

På den måde kan du opkvalificere din faglighed inden for et særligt område ved at vælge netop de fag, der er relevante for dig. Tager du mere end et fag, kan du vælge at tage dem samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Online undervisning

Vil du tage en HD-uddannelse fra udlandet, eller ønsker du et mere fleksibelt forløb, kan fjernundervisning være en god løsning. Her foregår uddannelsen samt al dialog med underviser og medstuderende bag computerskærmen. På nogle uddannelsessteder kan du sågar tage dine eksaminer online, mens det andre steder er påkrævet, at du møder fysisk op til eksaminerne.

Bor du i udlandet, tilbyder nogle udbydere, at du kan tage dine eksaminer i udlandet, så du ikke skal til Danmark for at gennemføre disse.

Adgangskrav

Hvilke adgangskrav skal du opfylde?

Når du søger ind på HD-uddannelsen, skal du opfylde en række adgangskrav for at blive optaget på uddannelsen. Nedenfor  kan du læse mere om kravene for henholdsvis HD 1. del og HD 2. del. For de helt specifikke tilmeldingskrav, tilmeldingsfrister mm. anbefaler vi, at du tager kontakt til det uddannelsessted, du vil søge ind på.

Adgangskrav på HD 1. del

For at blive optaget på HD 1. del kræves, at du har en gymnasial uddannelsesbaggrund (STX, HHX, HTX, HF, EUX m.fl.). Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, kan du søge om dispensation for adgangskravet på det valgte uddannelsessted. Det er udelukkende det valgte uddannelsessted, der vurderer, om du har forudsætningerne, der skal til for at blive optaget på HD-uddannelsen.

Udover de formelle optagelseskrav anbefales det desuden, at du har matematikfærdigheder, der svarer til et B-niveau, samt at dine læsefærdigheder på engelsk er gode. På den måde får du det optimale udbytte af litteraturen og undervisningen på din HD.

Adgangskrav på HD 2. del

For at blive optaget på HD 2. del skal du have en adgangsgivende uddannelse, f.eks. en af følgende:

  • HD 1. del
  • Relevant akademiuddannelse
  • Relevant erhvervsakademiuddannelse
  • Relevant professionsbachelor 
  • HA, Bachelor (BSc), Cand.merc. eller anden relevant kandidatuddannelse

Udover de uddannelsesmæssige krav skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal have opnået din erhvervserfaring, før du starter på HD 2. del.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, kan du eventuelt søge om dispensation ved din uddannelsesudbyder. Der er flere former for dispensation og adgangsvurdering, og det er igen uddannelsesstedet, der vurderer dine forudsætninger.

Økonomi og finansiering af uddannelsen

Da HD-uddannelsen udbydes under “Lov om Åben Uddannelse”, er den ikke SU-berettiget som andre videregående uddannelser. Der er derimod en brugerbetaling på uddannelsen, som varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted og afhænger af, hvilken studieform du vælger. Brugerbetalingen dækker som udgangspunkt undervisning, vejledning samt 2 eksamensforsøg pr. fag. Derudover er der udgifter til bøger.

Typisk koster HD 1. del samlet omkring 35.000-45.000 kr. og HD 2. del koster i alt omkring 60.000-70.000 kr., hvis begge færdiggøres på normeret tid på deltid; altså 4 år i alt. Priserne er momsfri.

Arbejdsgiverbetalt uddannelse 

Det vil ofte være din arbejdsgiver, der betaler for din HD-uddannelse, da virksomhederne ser det som en investering i din kompetenceudvikling og dermed også deres. Denne aftale skal dog ske mellem dig og din arbejdsgiver.  

Hvis din arbejdsgiver betaler for din uddannelse, vil du formentlig samtidig modtage løn sideløbende med, at du tager din udddannelse. Vi anbefaler dog, at du taler med din arbejdsgiver omkring dette og laver en aftale, der tilgodeser begge parter. 

Vælger din arbejdsgiver at betale for din HD, er beløbet fradragsberettiget for virksomheden, og der skal ikke betales skat af udgifterne. Dette gælder for selve undervisningsudgiften men også for supplerende udgifter som bøger og transport.

SVU-støtte

Det er muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) som hjælp til finansiering af din HD. Dog skal du opfylde en lang række krav for at blive godkend, herunder skal du tage din HD 1. del som heltidsstudie på 1 år.

Dine jobmuligheder med en HD

Dine jobmuligheder med en samlet HD-uddannelse afhænger meget af, hvilken specialiseringsprofil du har valgt på HD 2. del. Fælles for HD-uddannelserne er dog, at de kombinerer praktiske erfaringer med en faglig opgradering, og den er derfor populær blandt erhvervsfolk landet over.

Tager du HD-uddannelsen i forbindelse med en eksisterende stilling i en virksomhed eller organisation, vil denne ofte afspejle din jobfunktion og dermed udstikke retningen, du vælger på uddannelsen. Tager du derimod en HD som en del af et karriereskifte eller jobskifte, er det kun din egen interesse og mål, der sætter grænserne.

Hvis du har lyst til at udbygge dine kompetencer yderligere efter endt HD-uddannelse, er din HD agangsgivende til en række uddannelser på både deltid og fuldtid. Du kan høre mere om mulighederne hos de forskellige uddannelsessteder.


Senest opdateret: 18 okt 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 05-12-2019

Guide: Merkonomuddannelsen

Ejendomsmægler, finansiel rådgiver eller konsulentarbejde - mulighederne er mange med en videreuddannelse inden for det merkantile fagområde. Og vi har samlet al den information du skal bruge om det lige her. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-01-2020

Bliv bevidst om dine pengestrømme

Er du typen, der bruger alle dine penge, når de triller ind på kontoen? Lær, hvordan du undgår det og får bedre styr på din privatøkonomi.Læs mere
Sidst opdateret 20-09-2016

Interview med HD dimittend

Sofie har altid ville tage en videregående uddannelse, men var ikke villig til at give op på en spændende fuldtidsstilling. Da hun fik muligheden for at kombinere job med studie, tog hun chancen og startede på HD uddannelsen. Fire år senere er hun gået i en helt anden retning karrieremæssigt og har fået et kæmpe kompetenceløft.

Læs mere