Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD uddannelsesguide

Interesserer du dig for erhvervsøkonomi?

Interesserer du dig for erhvervsøkonomi, og kunne du tænke dig en karriere inden for f.eks. finansiering, ledelse, international handel eller markedsføring? Så er en HD-uddannelse måske noget for dig.


Valg af den rette uddannelse er typisk forbundet med overvejelser om alt fra studieretning og varighed til sammenhæng mellem arbejde og fritid. Denne uddannelsesguide er for dig, der er nået frem til, at en HD-uddannelse kunne være et godt supplement til dine kompetencer. Klik dig rundt mellem afsnittene nedenfor og bliv klogere på, hvad en HD-uddannelse indebærer, og om uddannelsen nu også er det rette valg for dig.

Kort om HD-uddannelsen

En HD-uddannelse består af to selvstændige uddannelsesforløb, henholdsvis HD 1. del og HD 2. del. Forløbene varer som udgangspunkt 2 år hver, men du har mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, som det passer dig. På HD 1. del får du en grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi. Du kan tage HD 1. del som et selvstændigt studie, men samtidig udgør den fundamentet for HD 2. del og andre videregående uddannelser inden for erhvervsøkonomi.

HD 2. del er et specialiseringsforløb, der giver dig mulighed for at fordybe dig i et særligt fagområde, f.eks. organisation, regnskab, marketing eller finansiering. På den måde kan du udvikle dine kompetencer med viden inden for det område, du finder interessant og ikke mindst relevant for din karriere. Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring svarer HD 2. del til en uddannelse på bachelorniveau.

Det mest oplagte er at tage HD 2. del efter HD 1. del, men andre uddannelser kan ligeledes give adgang til HD-uddannelsens anden del, f.eks. markedsøkonom eller HA-uddannelsen.

Fakta om HD uddannelsen 

En HD er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, der består af 2 dele:
HD 1. del og HD 2. del. 

Varighed: 4 år i alt på deltid, fordelt med 2 år på hver del. 
Sted: På handelshøjskoler og universiteter landet over.
Finansiering: Brugerbetaling. Du kan få hjælp til finansiering ved at søge om SVU eller få din arbejdsgiver til at dække udgifterne. 
ECTS point: I alt tæller en samlet HD 120 ECTS, der svarer til 2 års heltidsstudie. 
Studiestart: Typisk starter en HD omkring 1. september hvert år.
Videreuddannelse: En samlet HD giver adgang til Cand.merc uddannelserne.

Er en HD-uddannelse noget for dig?

En HD-uddannelse er for dig, der vil kombinere dit arbejdsliv med høj faglig læring sammen med ligesindede fra alle dele af den private og offentlige sektor. HD er en populær efter- og videreuddannelse i det danske erhvervsliv, da indholdet på uddannelsen i høj grad retter sig mod erhvervslivet med særlig vægt på erhvervsøkonomi. Typisk bliver HD-uddannelsen derfor taget af personer, der allerede har en erhvervskarriere og enten ønsker et værdifuldt kompetenceløft, karriere- eller jobskifte.
De fleste tager HD-uddannelsen i forbindelse med deres job, hvilket også er derfor, at uddannelsen er mest kendt som et deltidsstudie. HD-uddannelsen styrker dine erhvervsøkonomiske metoder, og du får værktøjer, der kan hjælpe dig langt i de fleste problemstillinger på din arbejdsplads.

HD-uddannelsen kombinerer kort sagt dine praktiske erfaringer med en faglig opgradering, og vekslingen mellem undervisning og dagligt arbejde, giver dig mulighed for at implementere det, du lærer i din hverdag med det samme.

Personer, der tager en HD-uddannelsen, arbejder f.eks. med:

 • projektledelse

 • revision og regnskab

 • investering, bank, forsikring, mv.

 • sundhedssektoren

 • marketing

 • egen virksomhed

 • byggebranchen

 • logistik og shipping

 • eller folk med en gymnasial uddannelse 

 Se en oversigt over udbydere af HD uddannelser her

Klik dig rundt mellem de forskellige områder nedenfor og lær mere om HD uddannelsen:

Adgangskrav    |    Indhold    |  Studieformer      |    Udgifter og finansiering    |    Jobmuligheder

Hvilke adgangskrav skal du opfylde?

Når du søger ind på HD-uddannelsen, skal du opfylde en række adgangskrav. Du kan nedenfor læse mere om disse for henholdsvis HD 1. del og HD 2. del. For de helt specifikke tilmeldingsbetingelser, tilmeldingsfrister mm. anbefaler vi, at du tager kontakt til det uddannelsessted, du vil søge ind på.

Adgangskrav på HD 1. del

Adgangskravet til HD 1. del er en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF, EUX m.fl.). Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, kan du søge om dispensation for adgangskravet på det valgte uddannelsessted. Det er udelukkende det valgte uddannelsessted, der vurderer, om du har forudsætningerne, der skal til for at blive optaget på HD-uddannelsen.
Udover de formelle optagelseskrav anbefales det desuden, at du har matematikfærdigheder, der svarer til B-niveau samt, at dine læsefærdigheder i engelsk er gode. På den måde får du det optimale udbytte af litteraturen og undervisningen på din HD. Er du i tvivl om dine matematikfærdigheder, så prøv evt. CBS' matematiktest. Desuden vil du igennem gruppearbejdet på HD, have mulighed for at hjælpe og spare med andre studerende med f.eks. matematikken.

Adgangskrav på HD 2. del

Adgangskravet til HD 2. del er en adgangsgivende uddannelse, f.eks. en af følgende:

 • HD 1. del
 • Relevant akademiuddannelse som f.eks.: Finansiel Rådgivning (bank- eller revisorlinjen).
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse som f.eks.: Financial Controller, Finansøkonom eller Markedsføringsøkonom/Markedsøkonom.
 • Relevant professionsbachelor som f.eks.: Finansbachelor
 • HA, Bachelor (BSc), Cand.merc. eller anden relevant kandidatuddannelse

Udover de uddannelsesmæssige krav for optagelse på HD 2. del skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal opnå din erhvervserfaring, før du starter på HD 2. del. Herunder gælder også relevant erhvervserfaring, der er opnået under den uddannelse, der er adgangsgivende for HD 2. del.

Hvis du ikke opfylder kravene om adgangsgivende eksamen eller 2 års relevant erhvervserfaring til HD 2. del, kan du eventuelt søge om dispensation for adgangskravene. Der er flere former for dispensation og adgangsvurdering, og det er igen uddannelsesstedet, der vurderer dine forudsætninger.

Hvad indeholder en HD-uddannelse?

Du kan nedenfor læse mere om indholdet af henholdsvis HD 1. del og HD 2. del. Du kan blandt andet blive klogere på, hvilke fag der indgår på HD 1. del, hvilke HD 2. dels specialiseringer der findes, samt hvilke muligheder du har i forhold til valg af studieform, når du skal læse HD.

HD 1. del

HD 1. del giver et solidt erhvervsøkonomisk fundament og indsigt i den omverden, din virksomhed agerer i. Målet med HD 1. del er at give dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger direkte koblet til din arbejdsplads. HD 1. del danner teoretisk og metodisk grundlag for specialiseringen på HD 2. del.

HD 1. del løber over 4 semestre, der indeholder følgende:

1. semester: Erhvervsøkonomi (15 ECTS) og Dataanalyse (5 ECTS)

2. semester: Erhvervsøkonomi (fortsat) og Samfundsøkonomi (10 ECTS)

3. semester: Erhvervsret (5 ECTS), Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS) 1. valgfag (5 ECTS)

4. semester: 1. valgfag (5 ECTS) og Afsluttende projekt (10 ECTS)

Samlet vægter HD 1. del 60 ECTS point. Hvilke valgfag du kan vælge imellem, afhænger af det uddannelsessted, du vælger at tage din HD-uddannelse på.

HD 2. del

På HD 2. del specialiserer du dig inden for et særligt fagområde, der er relevant for netop dine karriereønsker og interesser. Der findes en lang række specialiseringsprofiler, alt afhængig af uddannelsesstedet, der udbyder HD-uddannelsen.

HD 2. del løber ligeledes over 4 semestre, og du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

Samlet vægter HD 2. del 60 ECTS point. For mere information om de forskellige specialiseringsprofiler, anbefaler vi, at du tager direkte kontakt til de uddannelsessteder, der udbyder HD-uddannelsen.

Hvad hedder en HD på engelsk?

HD 1. del: Graduate Certificate in Business Administration 
HD 2. del: Graduate Diploma in Business Administration 

Efter HD 2. del kan du angive specialiseringen i parentes efter betegnelsen, f.eks. Graduate Diploma in Business Administration (Financial and Management Accounting).


HD, job og fritid

Arbejdsbelastningen veksler på HD-uddannelsen, men som udgangspunkt skal du regne med at bruge 15-20 timer om ugen på undervisning samt forberedelse i form af læsning, opgaveløsning, gruppearbejde og eksamensforberedelse.

Med HD-uddannelsen lærer du at prioritere din tid med job, uddannelse og fritid, og du vil til slut stå med en uddannelse, der er højt respekteret i det danske erhvervsliv. Uddannelsen kan dersuden åbne flere døre i din karriere samtidig med, at du får et netværk, som du kan drage nytte af mange år fremover. Du kan læse mere i vores interview med Peter om kunsten at balancere job og uddannelse.

Top

Sådan kan dit HD forløb se ud!

Typisk foregår den samlede HD-uddannelse som et studie over 4 år på deltid, så du kan tage den sideløbende med, at du arbejder. Dog findes der en række andre måder at tage uddannelsen på, alt afhængig af hvordan du ønsker at sammensætte den. Nedenfor kan du læse om en række af de andre studieformer, du kan vælge for din HD.

Fuldtidsstudie

Du kan tage HD 1. del på fuld tid og dermed afslutte den på 1 år i stedet for de normerede 2 år.
Vælger du at tage HD-uddannelsen som fuldtidsstudie, har du mulighed for at få SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det kan ikke lade sig gøre at tage HD 2. del på 1 år, men nogle af uddannelserne kan struktureres således, at det tager 1,5 år at gennemføre. Det er dog forskelligt, hvad der kan lade sig gøre på de forskellige uddannelsessteder. 

Det kræver imidlertid en høj grad af selvdisciplin, god prioritering og organisering at tage HD-uddannelsen på kortere tid end det normerede forløb, og det er vigtigt, at din partner, familie og/eller arbejdsgiver er indforståede med den tid, du skal bruge på studiet.

Enkeltfag

HD enkeltfag giver dig mulighed for at tage HD 1. del eller HD 2. del over en længere periode end de normerede 2 år på deltid, hvilket kan være en god mulighed til at forene en HD-uddannelse med en travl hverdag. Derudover kan du via enkeltfag også vælge blot at tage enkelte fag fra HD-uddannelserne. På den måde kan du opkvalificere din faglighed inden for et særligt område ved at vælge netop de fag, der er relevante for dig. Tager du mere end et fag, kan du vælge at tage dem samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Online undervisning

Her foregår uddannelsen samt dialog med underviser og medstuderende bag computerskærmen. Vil du tage en HD fra udlandet eller ønsker du et mere fleksibelt forløb, er fjernundervisning en god løsning. På nogle uddannelsessteder kan du sågar tage dine eksaminer online, mens det andre steder er påkrævet, at du møder fysisk op til eksaminerne. Bor du i udlandet, tilbyder nogle udbydere, at du ligeledes kan tage dine eksaminer i udlandet, så du ikke skal til Danmark for at gennemføre disse.

Top

Udgifter og finansiering

Da HD-uddannelsen udbydes under “Lov om Åben Uddannelse”, er den ikke SU-berettiget som andre videregående uddannelser. Der er derimod en brugerbetaling på uddannelsen, som varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted og afhænger af, hvilken studieform du vælger. Brugerbetalingen dækker som udgangspunkt undervisning, vejledning samt 2 eksamensforsøg pr. fag. Derudover er der udgifter til bøger.

Typisk koster HD 1. del samlet omkring 35.000-45.000 kr. og HD 2. del koster i alt omkring 60.000-70.000 kr., hvis begge færdiggøres på normeret tid på deltid; altså 4 år i alt. Priserne er momsfri. Ofte er det virksomhederne, som finansiere en HD, men det sker efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Vi anbefaler desuden, at du tager kontakt til det uddannelsessted, du ønsker at læse på for de helt præcise udgifter ved uddannelsen.

SVU-støtte

Det er muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) som hjælp til finansiering af din HD. Dog skal du opfylde en lang række krav for at få ydelsen, herunder, at du skal tage din HD-uddannelsen som heltidsstudie på 1 år for hver af de 60 ECTS point du optjener på uddannelsen. For 2014 er satsen 2.580 kr. pr. uge for videregående uddannelser.

Arbejdsgiverbetalt HD

Ofte er det ens arbejdsgiver, som betaler din HD-uddannelse, da de ser det som en investering i din kompetenceudvikling, hvilket i høj grad også er til gavn for virksomheden og dennes udvikling.

Har du muligheden for dette, vil HD-uddannelsen blive betalt af din arbejdsgiver samtidig med, at du får din normale løn. Dette er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, så vi anbefaler, at du taler med din arbejdsgiver for at høre mere om dine muligheder.

Vælger din arbejdsgiver at betale for din HD, er beløbet fradragsberettiget for virksomheden, og du skal ikke betale skat af udgifterne. Dette gælder for selve undervisningsudgiften men også for supplerende udgifter som bøger og transport.

Top

Hvad er dine jobmuligheder med en HD?

Dine jobmuligheder med en samlet HD-uddannelse afhænger meget af, hvilken specialiseringsprofil, du har valgt på HD 2. del. Fælles for HD-uddannelserne er dog, at de kombinerer praktiske erfaringer med en faglig opgradering, og den er derfor populær blandt erhvervsfolk landet over.
Tager du HD-uddannelsen i forbindelse med en eksisterende stilling i en virksomhed eller organisation, vil denne ofte afspejle din jobfunktion og dermed udstikke retningen, du vælger på uddannelsen. Tager du derimod en HD som en del af et karriereskifte eller jobskifte, er det kun din egen interesse og mål, der sætter grænserne.
Har du, efter at have gennemført en HD-uddannelse, lyst til yderligere at opkvalificere dine kompetencer, er HD adgangsgivende til en række uddannelser på både deltid og fuldtid. Du kan høre mere omkring mulighederne, hos de forskellige uddannelsessteder.

Top

Senest opdateret: 23 maj 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-09-2016

Interview med HD dimittend

Sofie har altid ville tage en videregående uddannelse, men var ikke villig til at give op på en spændende fuldtidsstilling. Da hun fik muligheden for at kombinere job med studie, tog hun chancen og startede på HD uddannelsen. Fire år senere er hun gået i en helt anden retning karrieremæssigt og har fået et kæmpe kompetenceløft.

Læs mere
Sidst opdateret 27-01-2016

10 tegn på, at du har brug for et økonomikursus

Du er ikke økonom, du har ikke økonomi som primært arbejdsområde, og du er sikkert ikke engang særligt interesseret i økonomi... Hvorfor så bruge tid på et økonomikursus? Er du en af dem, der er på vej mod flere opgaver inden for økonomi og ser dig selv som absolut ikke-økonom, så tjek her, om du bør overveje et grundkursus i økonomi.

Læs mere
Sidst opdateret 23-05-2019

Drømmer du om et job inden for regnskab?

Denne guide er for dig, der overvejer en karriere inden for regnskab og ønsker et overblik over, hvad du kan forvente dig af de forskellige funktioner på området. 

Læs mere