Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD uddannelsesguide

Går du med tanker om en HD uddannelse?

Valg af den rette uddannelse er typisk forbundet med overvejelser om alt fra studieretning og varighed til sammenhæng mellem arbejde og fritid. Denne uddannelsesguide er for dig, der er nået frem til, at en HD uddannelse kunne være et godt supplement til dine kompetencer. Klik dig rundt mellem afsnittene nedenfor og bliv klogere på, hvad en HD uddannelse indebærer og, om uddannelsen nu også er det rette valg for dig.

Kort om HD uddannelsen

En HD uddannelse består af et indgangsforløb samt et specialiseringsforløb, der hver varer 2 år på deltid. På første del får du en grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi med afsæt i samfundsvidenskabelige teorier. Du kan tage HD 1. del som et selvstændigt studie, men samtidig udgør den fundamentet for HD 2. del og andre videregående uddannelser inden for erhvervsøkonomi.

Den anden del af HD uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for et særligt område inden for erhvervsøkonomi, f.eks. logistik, afsætning, organisation eller regnskab. På den måde kan du udvikle dine kompetencer med viden inden for det område, du finder interessant og ikke mindst relevant for din karriere. Sammen med 2 års relevant erhvervserfaring svarer HD 2. del til en uddannelse på bachelorniveau.

Det mest oplagte er at tage HD 2. del efter HD 1. del, men andre uddannelser kan ligeledes give adgang til HD uddannelsens anden del, f.eks. markedsøkonom eller HA uddannelsen.

Fakta om HD uddannelsen 

En HD er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, der består af 2 dele:
HD 1. del og HD 2. del. 

Varighed: 4 år i alt på deltid, fordelt med 2 år på hver del. 
Sted: På handelshøjskoler og universiteter landet over.
Finansiering: Brugerbetaling. Du kan få hjælp til finansiering ved at søge om SVU eller få din arbejdsgiver til at dække udgifterne. 
ECTS point: I alt tæller en samlet HD 120 ECTS, der svarer til 2 års heltidsstudie. 
Studiestart: Typisk starter en HD omkring 1. september hvert år.
Videreuddannelse: En samlet HD giver adgang til Cand.merc uddannelserne.

Er en HD uddannelse noget for dig?

HD uddannelsen er en populær videregående deltidsuddannelse blandt personer i det danske erhvervsliv, da indholdet på uddannelsen i høj grad retter sig mod erhvervslivet med særlig vægt på erhvervsøkonomi. Typisk bliver HD uddannelsen derfor taget af personer, der allerede har erhvervserfaring og ønsker at opnå et værdifuldt kompetenceløft inden for erhvervsøkonomi.

De fleste tager HD uddannelsen i forbindelse med deres job, hvilket også er derfor, at uddannelsen er mest kendt som et deltidsstudie. HD uddannelsen ruster dig til at løse arbejdsopgaver, der er relaterede til økonomi og handel.

Ved at veksle mellem undervisning og dagligt arbejde har du muligheden for at implementere det, du lærer i din hverdag med det samme. Ønsker du at supplere en eksisterende uddannelse med kompetencer inden for erhvervsøkonomi, f.eks. i forbindelse med et karriereskift eller et jobskifte, er HD uddannelsen dog også et godt bud.

Personer, der tager en HD uddannelse er f.eks:

  • projektledere
  • salgs- og marketingchefer
  • bankrådgivere
  • økonomimedarbejdere
  • HR medarbejdere
  • revisorer

 Se en oversigt over udbydere af HD uddannelser her

Klik dig rundt mellem de forskellige områder nedenfor og lær mere om HD uddannelsen:

Adgangskrav    |    Indhold    |  Studieformer      |    Udgifter og finansiering    |    Jobmuligheder

Hvilke adgangskrav skal du opfylde?

Når du søger ind på HD uddannelsen, skal du kunne opfylde en række adgangskrav. Du kan nedenfor læse mere om disse for henholdsvis HD 1. del og HD 2. del. Du kan desuden læse om din ret til at blive fritaget for fag, du allerede har bestået. For de helt specifikke optagelsesbetingelser, optagelsesfrist mm. anbefaler vi, at du tager kontakt til det uddannelsessted, du vil søge ind på.

Adgangskrav på HD 1. del

For den første del af uddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse eller tilsvarende, kan du søge om særlig dispensation på det valgte uddannelsessted. Det er udelukkende uddannelsesstedet, der vurderer, om du har forudsætningerne, der skal til for at blive optaget på HD uddannelsen.

Udover de formelle optagelseskrav anbefales det desuden, at du har matematik færdigheder, der svarer til B-niveau samt, at dine læsefærdigheder i engelsk er gode. På den måde får du det optimale udbytte af litteraturen og undervisningen på din HD. Er du i tvivl om dine matematikfærdigheder, så prøv evt. CBS' matematiktest.

Adgangskrav på HD 2. del

For optagelse på HD uddannelsens anden del skal du have gennemført en af følgende forløb:

  • HD 1. del
  • Relevant videregående voksenuddannelse (VVU), f.eks. Cand. merc., HA eller Finansøkonom
  • Relevant erhvervsakademiuddannelse (KVU), f.eks. Finansiel rådgivning eller Økonomi- & ressourcestyring
  • Relevant uddannelse på samme niveau som ovenstående

Som på HD 1. del kan du ligeledes søge om særlig dispensation eller godkendelse, hvis du ikke kan opfylde kravene om relevant uddannelse ovenfor. Det er igen uddannelsesstedet, der vurderer dine forudsætninger.

Udover de uddannelsesmæssige krav for optagelse på HD 2. del skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Her har du ikke mulighed for at søge om særlig dispensation som med uddannelseskravene. Du skal opnå din erhvervserfaring før du starter på HD 2. del. Herunder gælder også relevant erhvervserfaring, der er opnået under den uddannelse, der er adgangsgivende for HD 2. del.

Muligheder for merit

Du har mulighed for at få meritoverført beståede fag fra videregående uddannelser, der svarer til et eller flere af fagene på HD uddannelsen. Dermed kan du fritages for at tage disse fag igen under HD forløbet. Ønsker du at få merit for et eller flere fag, skal du søge om det på det uddannelsessted, på hvilket du ønsker optagelse. Fagene du ønsker at få meritoverført bliver vurderet af uddannelsesstedet ud fra faktorer såsom antal ECTS point, niveau og indhold.

Top

Hvad indeholder en HD uddannelse?

Fælles for den samlede HD er, at den første del består af et forløb med fastlagt indhold, der ruster dig inden for erhvervs- og samfundsøkonomi. Du kan dog vælge 2 valgfag inden for et område, du finder relevant, men det er på uddannelsens anden del, at en konkret specialisering finder sted.

Du kan nedenfor læse mere om de 2 dele af HD uddannelsen og blive klogere på, hvilke specialiseringer, der findes på HD 2. del. Derudover kan du også læse om, hvilke muligheder du har for studieform, når du skal læse en HD.

HD 1. del

Målet med HD 1. del er at sætte dig i stand til at identificere, beskrive, analysere og vurdere komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger i virksomheder og organisationer. Du skal under uddannelsen vise, at du kan reflektere over teorier og metoder og deres anvendelighed i en virksomhedskontekst. Afslutningsvis er målet med HD 1. del at give dig muligheden for at reflektere over dine kompetencer samt, hvorvidt du har behov for yderligere videreuddannelse.

Den første del af HD uddannelsen løber over 4 semestre, der indeholder følgende:

1. semester: Erhvervsøkonomi (15 ECTS) og Dataanalyse (5 ECTS)
2. semester: Erhvervsøkonomi (fortsat) og Samfundsøkonomi (10 ECTS)
3. semester: Erhvervsret (5 ECTS), Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS) 
1. valgfag (5 ECTS)
4. semester: 2. valgfag (5 ECTS) og Afsluttende projekt (10 ECTS)

Samlet vægter HD 1. del 60 ECTS point. Hvilke valgfag du kan vælge imellem afhænger af det uddannelsessted, du vælger at tage din HD uddannelse på.

HD 2. del

Anden del af HD uddannelsen løber over 4 semestre, men modsat HD 1. del kan du her vælge at specialisere dig inden for et særligt område, der er relevant for netop dine karriereønsker. Der findes en lang række specialiseringsprofiler, alt afhængig af uddannelsesstedet, der udbyder HD uddannelsen.

Samlet kan du vælge mellem følgende specialiseringer:

Fælles for alle specialiseringerne er, at det 8. og sidste semester består af den afsluttende HD-afhandling samt, at uddannelsen samlet tæller 60 ECTS point. For mere information om de forskellige specialiseringsprofiler, anbefaler vi, at du tager direkte kontakt til de uddannelsessteder, der udbyder HD uddannelsen.

Hvad hedder en HD på engelsk?

HD 1. del: Graduate Certificate in Business Administration 
HD 2. del: Graduate Diploma in Business Administration 

Efter HD 2. del kan du angive specialiseringen i parentes efter betegnelsen, f.eks. Graduate Diploma in Business Administration (Financial and Management Accounting).


HD, job og fritid

En HD uddannelse er berygtet for at være et såkaldt “skilsmissestudie”, da det kræver, at du udover arbejdstimer og undervisningstimer skal bruge timer af din fritid på forberedelse. Dette er naturligvis noget både du og din partner eller familie skal være forberedt på, så du kan bevare den høje grad af selvdisciplin som en HD kræver af dig.

Arbejdsbelastningen veksler på HD uddannelsen, men som udgangspunkt skal du regne med at bruge 15-20 timer om ugen på undervisning samt forberedelse i form af læsning, opgaveløsning, gruppearbejde og eksamensforberedelse.

På trods af HD uddannelsens skræmmende rygte skal du huske på, at du efter det hårde arbejde er klædt på med en uddannelse, der er højt respekteret i det danske erhvervsliv. Uddannelsen kan derfor åbne op for flere døre i din karriere samtidig med, at du får et netværk, som du kan drage nytte af mange år fremover. Du kan læse mere i vores interview med Peter om kunsten at balancere job og uddannelse.

Top

Sådan kan dit HD forløb se ud!

Typisk foregår den samlede HD uddannelse som et studie over 4 år på deltid, så du kan tage den mens du arbejder. Dog findes der en række andre måder at tage uddannelsen på, alt afhængig af, hvilket uddannelsessted, du vælger at tage uddannelsen på. Nedenfor kan du læse om en række af de andre studieformer, du kan vælge for din HD.

Fuldtidsstudie

Du kan tage HD 1. del på fuld tid og dermed afslutte denne på 1 år i stedet for 2 år. HD 2. del kan kun tages over 2 år. Vælger du at tage HD uddannelsens første del som fuldtidsstudie, har du mulighed for at få SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det kræver imidlertid en høj grad af selvdisciplin og organisering at komprimere de 2 år til 1, og det er vigtigt, at din partner, familie og/eller arbejdsgiver er indforståede med den tid, du skal bruge på studiet.

Enkeltfag

HD enkeltfag giver dig mulighed for at tage et eller flere fag fra HD 1. del eller HD 2. del over en længere periode end de normerede 2 år på deltid. Tager du mere end et fag, kan du vælge at tage dem samtidig eller i forlængelse af hinanden. På den måde kan du specialisere dig inden for et særligt område ved at vælge netop de fag, der er relevante for dig.

Fjernundervisning

Her foregår uddannelsen samt dialog med underviser og medstuderende bag computerskærmen via e-learning i stedet for fremmøde på uddannelsesstedet. Vil du tage en HD fra udlandet eller ønsker du et mere fleksibelt forløb, er fjernundervisning en god løsning. På nogle uddannelsessteder kan du sågar tage dine eksaminer online, mens det andre steder er påkrævet, at du møder fysisk op til eksaminerne. Bor du i udlandet, tilbyder nogle udbydere, at du ligeledes kan tage dine eksaminer i udlandet, så du ikke skal til Danmark for at gennemføre disse.

Blended learning

Med blended learning kan du opnå din HD ved at kombinere fremmødeundervisning med e-learning. Du får dermed et mere fleksibelt uddannelsesforløb med færre dage i klasselokalet og mulighed for at studere via en online platform. Fordelen er her, modsat ren fjernundervisning, at du kan diskutere emner og få vejledning direkte ved fysisk fremmøde. Blended learning kræver meget selvdisciplin, da du selv er ansvarlig for at følge med i det fastlagte pensum. Mestrer du dette, er studieformen dog en oplagt mulighed for at indpasse en krævende uddannelse i en travl hverdag.

Top

Udgifter og finansiering

Da HD uddannelsen udbydes under “Lov om Åben Uddannelse”, er den ikke SU-berettiget som andre videregående uddannelser. Der er derimod en brugerbetaling på uddannelsen, som varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted og afhænger af, hvilken studieform du vælger. Brugerbetalingen dækker som udgangspunkt undervisning, vejledning samt 2 eksamensforsøg pr. fag i studieåret. Derudover er der udgifter til bøger.

Typisk koster HD 1. del samlet omkring 35.000-45.000 kr. og HD 2. del koster i alt omkring 60.000-70.000 kr., hvis begge færdiggøres på normeret tid på deltid; altså 4 år i alt. Priserne er momsfri. Igen anbefaler vi, at du tager kontakt til det uddannelsessted, du ønsker at læse på for de helt præcise udgifter ved uddannelsen.

SVU-støtte

Det er muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) som hjælp til finansiering af din HD. Dog skal du opfylde en lang række krav for at få ydelsen, herunder, at du skal tage din HD uddannelse som heltidsstudie på 1 år for hver af de 60 ECTS point du optjener på uddannelsen. For 2014 er satsen 2.580 kr. pr. uge for videregående uddannelser.

Arbejdsgiverbetalt HD

Måske er du så heldig, at din arbejdsgiver tilbyder at betale for din HD uddannelse? Dette sker ofte, da mange virksomheder har en interesse i, at deres ansatte udvikler sig løbende professionelt såvel som personligt. Arbejdsgiveren ser det som en investering i din kompetenceudvikling, hvilket i høj grad også er til gavn for virksomheden og dennes udvikling.

Har du muligheden for dette, vil HD uddannelsen blive betalt af din arbejdsgiver samtidig med, at du får din normale løn. Dog kan nogle arbejdsgivere kræve, at du går ned i løn, mens du er under uddannelse. Dette er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, så vi anbefaler, at du taler med din arbejdsgiver for at høre mere om dine muligheder.

Vælger din arbejdsgiver at betale for din HD, er beløbet fradragsberettiget for virksomheden, og du skal ikke betale skat af udgifterne. Dette gælder for selve undervisningsudgiften men også for supplerende udgifter som bøger og transport.

Top

Hvad er dine jobmuligheder med en HD?

Dine jobmuligheder efter en samlet HD uddannelse afhænger meget af, hvilken specialiseringsprofil, du har valgt på uddannelsens anden del. Fælles for HD uddannelsen kan man dog sige, at den i høj grad er praktisk orienteret, og den er derfor populær blandt erhvervsfolk landet over med et særligt fokus på lederfunktionerne.

De, der vælger en HD uddannelse har typisk en meget forskellig baggrund, både hvad angår uddannelse og erhvervserfaring. Du kan derfor både møde personer med gymnasial uddannelse, teknisk uddannelse og videregående uddannelse på et HD studie.

Tager du HD uddannelsen i forbindelse med en eksisterende stilling i en virksomhed eller organisation, vil denne ofte afspejle din jobfunktion og dermed udstikke retningen, du vælger på uddannelsen. Tager du derimod en HD som en del af et karriereskifte eller jobskifte, er det kun din egen interesse og mål, der sætter grænserne.

Af Information Manager Matilde Løhr Andersen

Top

Senest opdateret: 25 okt 2018

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 19-01-2016

Hvordan vælger jeg det rette regnskabskursus?

Hvordan vælger jeg det rette regnskabskursus? Søger du svar på dette spørgsmål, så kan dette interview hjælpe dig med at blive afklaret. Vi har interviewet Charlotte, som arbejdede i en økonomiafdeling og havde brug for at få opfrisket sin viden om blandt andet kreditor og debitor bogholderiet.

Tags: Økonomi
Læs mere
Sidst opdateret 20-09-2016

Interview med HD dimittend

Sofie har altid ville tage en videregående uddannelse, men var ikke villig til at give op på en spændende fuldtidsstilling. Da hun fik muligheden for at kombinere job med studie, tog hun chancen og startede på HD uddannelsen. Fire år senere er hun gået i en helt anden retning karrieremæssigt og har fået et kæmpe kompetenceløft.

Tags: Økonomi
Læs mere
Sidst opdateret 09-11-2018

Guide: Merkonomuddannelsen

Ejendomsmægler, finansiel rådgiver eller konsulentarbejde - mulighederne er mange med en videreuddannelse inden for det merkantile fagområde. Og vi har samlet al den information du skal bruge om det lige her. 

Læs mere